Spring navigation over
Indhold start

Krav om P-nummer for grovvarevirksomhed med skiftende

Dato20.02.2018
Nummer736

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Fødevarestyrelsen kræver generelt ved registrering af virksomheder, at der under virksomhedens cvr. nummer oprettes særskilte produktionsnumre (p-nummer) pr. produktionsenhed. Det gælder også for ubemandede anlæg i grovvarebranchen.

Ifølge CVR-bekendtgørelsens § 5 loven er der kun krav om registrering af P-nummer, såfremt der er ansatte på produktionsenheden. I grovvarebranchen er der flere anlæg uden bemanding, idet de er i brug alene inden for sæson og de pågældende anlæg administreres af en anden produktionsenhed. Alligevel bliver virksomhederne bedt om at registrere P-nummer af Fødevarestyrelsen på samtlige anlæg. Oprettelse af P-numre uden ansatte er praktisk muligt på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, men er frivilligt ifølge CVR-loven, og registrering af P-nummer kan for grovvareselskaber med flere og skiftende sæsonafdelinger være en betydelig administrativ byrde for den enkelte virksomhed, da nogle har + 75 anlæg.

Berørte virksomheder

Grovvarevirksomheder med flere anlæg. Der er 15 grovvarevirksomheder i Danmark. Der er eksempler på, at en enkelt virksomhed har +75 anlæg.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at praksis i Fødevarestyrelsen ændres således, at virksomheder ikke afkræves oprettelse af P-nummer for matrikler uden ansatte. Idet ubemandede anlæg typisk administreres af en anden produktionsenhed, bør det undersøges om kontrollen med det ubemandede anlæg kan gennemføres i tilknytning til kontrollen med den pågældende produktionsenhed. Der kan fx hentes inspiration til tilrettelæggelse af kontrollen, som med kædekontrol af fødevarevirksomheder, hvor hovedkontor kontrolleres netop fordi det har ansvaret for aktiviteterne på det enkelte produktionssted.

Yderligere oplysninger

Relevante myndigheder: Fødevarestyrelsen (MFVM) og Erhvervsstyrelsen (ERST).

Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1647 af 15/12/2016 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder og Vejledning 9007 af 09/01/2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk (BEK nr. 932 af 21/08/2014, § 5).

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres ikke

Fødevarestyrelsen stiller ikke yderligere krav til oprettelse af produktionsenheder, end det der er hjemlet i Erhvervsstyrelsens regler for tildeling af CVR- og P-numre. Det, som grovvarevirksomhederne har oplevet, er, at felterne til CVR- og P-nummer er obligatoriske at udfylde, når fødevarevirksomheder lader sig registrere via anmeldeløsningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Det er afgørende vigtigt for Fødevarestyrelsen, at virksomheder, der har et P-nummer, angiver dette ved registrering af virksomhed hos Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen anvender P-nummeret til identifikation af produktionsenhederne, som i stor udstrækning svarer til de enheder eller adresser, hvor Fødevarestyrelsen skal udføre kontrol (kaldet kontrolobjekter). P-numrene danner desuden grundlag for opkrævning af visse gebyrer. Hvis P-nummeret er frivilligt at oplyse, er det Fødevarestyrelsens erfaring, at mange virksomheder ikke oplyser det. For manges vedkommende skyldes det, at de ikke har kendskab til deres P-nummer og dets betydning. Derfor er det obligatorisk, at opgive et P-nummer i anmeldelsesløsningen, da det er et yderst begrænset antal virksomheder, der ikke skal have et P-nummer.

For de få virksomheder, der ikke skal have et P-nummer, vil P-nummeret for den produktionsenhed, der administrerer virksomheden kunne angives i forbindelse med anmeldelsesløsningen. Fødevarestyrelsen er opmærksom på, at det samme P-nummer vil komme til at fremgå på flere kontrolrapporter, hvilket ikke vil give anledning til bemærkninger fra styrelsens side. Der vil blive indsat information om dette i anmeldelsesløsningen i umiddelbar tilknytning til P-nummer feltet senest den 1. juni 2018.

Der bliver desuden stillet forslag om, at det bør undersøges, om kontrollen med de ubemandede anlæg kan gennemføres i tilknytning til kontrollen med den pågældende produktionsenhed, der administrerer anlægget.

Lovgivningen gør, at hvert kontrolobjekt har ansvaret for alle kontrolobjektets fødevareaktiviteter. Fødevarestyrelsen udfører derfor kontrol hos alle kontrolobjekter. Kæder af fødevarevirksomheder kan dog tilmelde sig kædekontrolordningen, hvor Fødevarestyrelsen kontrollerer overholdelse af dele af lovgivningen hos den enkelte kædes hovedkontor. Det kan fx være egenkontrolprogrammet. Her foretages kontrollen der, hvor ansvaret og styringen er. Men det kræver, at virksomhederne opfylder kædekravet og tilmelder sig den frivillige ordning.