Spring navigation over
Indhold start

Donation af fødevarer undtages fra 1/3 reglen

Dato20.02.2018
Nummer728

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Detailvirksomheder med salg af fødevarer oplever unødige krav, der begrænser mulighederne for donation af overskydende fødevarer, fx til velgørende organisationer, herberger mv.

Detailvirksomheder med salg af fødevarer er underlagt 1/3 reglen, som kontrollerer virksomhedens salg af animalske fødevarer til andre detailbutikker. Såfremt en detailvirksomheds salg af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder udgør mere end 1/3 af det samlede salg, skal detailvirksomheden også registreres som en engrosvirksomhed og efterleve gældende regler herfor.

Reglerne omfatter fx krav om, at salg/donation af animalske fødevarer skal registreres (mængder (kg) og omsætning (DKK)). Der er krav om, at aftager højest må transportere animalske fødevarer i en radius af 50 km fra butikken. Der er krav om, at detailvirksomhed højest må sælge/donere (animalske fødevarer) 1500 kg/uge (gennemsnit). Detailbutikkens samlede salg (DKK) af animalske fødevarer skal derfor registreres og må altså maksimalt udgøre 1/3 af butikkens samlede salg af animalske fødevarer.

Butikken skal registrere mængder og priser på animalske fødevarer samt, hvor langt animalske fødevarer transporteres. Butikken skal kunne dokumentere, at grænsen på 1500kg/uge eller omsætning af animalske fødevarer er under 1/3 af samlet omsætning af animalske fødevarer.

Disse krav betyder, at mange detailvirksomheder ikke er i stand til at donere overskydende animalske fødevarer, da de administrative byrder er for store i forhold 1/3 regnskabet, idet donation sidestilles med salg til anden virksomhed.

Animalske fødevarer indbefatter bl.a. mejeriprodukter, kød, fisk, æg og sammensatte fødevarer inkl. frost.

Berørte virksomheder

Alle detailvirksomheder med salg af fødevarer.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at donation af fødevarer undtages fra 1/3 reglen.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Forslaget har sammenhæng med forslag 533 om lempelse af 1/3-reglen og forslag 620 om enklere håndhævelse af dokumentationskrav i 1/3-reglen. Forslagene vil henholdsvis delvist blive gennemført og gennemført. Dette er dog endnu ikke sket, hvorfor nuværende forslag fremsættes med fokus på fødevaredonation, mens det øvrige forenklingsarbejde fortsat pågår. Nærværende forslag handler således udelukkende om enklere vilkår ved donation af overskydende fødevarer til velgørende organisationer mv.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres delvist

Fødevarestyrelsen arbejder sammen med brancheorganisationer på, at forenkle virksomhedernes administration af dokumentationskravene ved levering af animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg) fra detailvirksomhed til andre detailvirksomheder, den såkaldte 1/3-regel. Denne forenkling vil også få betydning for donation. Forenklingen forventes gennemført i løbet af 2018.

EU-Kommissionen har i samarbejde med medlemsstater og interessenter (erhverv og forbrugere) udarbejdet en vejledning om donation. I dette arbejde har Kommissionen gjort det klart, at donation af fødevarer skal leve op til de samme krav som almindelig markedsføring af fødevarer. Det er således ikke muligt at undtage donation af fødevarer fra 1/3-reglen.

Forslaget er implementeret i 2018

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med brancheorganisationer med virkning fra juli 2018 ændret praksis, således at dokumentation for levering af animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg) fra detailvirksomheder til andre detailvirksomheder, den såkaldte 1/3-regel, er forenklet. Desuden er samtidig indført den såkaldte oplagringsregel, som tillader detailvirksomheder at levere fødevarer til andre fødevarevirksomheder (detail og engros) på en række betingelser. Leverancer efter oplagringsreglen er ikke omfattet af 1/3-reglen. Disse forenklinger får også betydning for donation.

EU-Kommissionen har i samarbejde med medlemsstater og interessenter (erhverv og forbrugere) udarbejdet en vejledning om donation. I dette arbejde har Kommissionen gjort det klart, at donation af fødevarer skal leve op til de samme krav som almindelig markedsføring af fødevarer. Det er således ikke muligt at undtage donation af fødevarer fra 1/3-reglen.