Spring navigation over
Indhold start

Accept af mærkning af sulfitter på flere sprog

Dato20.02.2018
Nummer724

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er et krav, at der på al vin afsat i Danmark på dansk skal stå: ”Indeholder sulfitter”. Dette gøres af allergene hensyn. Kravet medfører imidlertid erhvervsøkonomiske byrder for danske vinimportører, da stort set al vin importeres fra udlandet, og således er mærket på et andet sprog end dansk.

Såfremt ”indeholder sulfitter” ikke fremgår på dansk på etiketten, skal virksomheden påsætte et mærkat med teksten ”Indeholder sulfitter” på samtlige flasker. Dette foretages enten manuelt hos producenten/leverandøren eller hos importøren i Danmark. Alternativt ommærkes produktet med dansk label.

For at lette byrden for virksomhederne er der åbnet op for at acceptere betegnelserne; sulfitos (spansk), sulfite (tysk), sulphites (engelsk), sulfites (fransk), sulfitos (portugisisk), sulfiter (svensk) på linje med det danske ”sulfitter”.

I praksis er der dog ikke tale om en reel lettelse, da ordet ”indeholder” forsat skal angives på dansk eller eventuelt svensk/norsk, da mærkning generelt skal være på sammenlignelige sprog.

De nuværende krav betyder således, at nedenstående eksempler alligevel ikke accepteres:

Contains Sulphites
Enthält Sulfite

Da handlen med vin er global, betyder de nuværende sprogkrav, at nogle vinflasker mærkes med op til fx 12 forskellige variationer af ”indeholder sulfitter” for at kunne handles på forskellige markeder. Det er branchens vurdering, at personer, der ikke tåler sulfit, vil være i stand til at forstå teksten, selvom den kun angives på engelsk, tysk, fransk, spansk eller italiensk. Det er en stor udfordring at handle med vin ud fra disse betingelser – både i supermarkeder, i specialhandel og på restauranter.

Berørte virksomheder

Diverse importører, supermarkeder, specialforretninger og restauranter. I alt er ca. 1000 virksomheder godkendt som oplagsholder hos SKAT ift. vinimport.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at ordet ”indeholder” fremover ikke skal angives på dansk i sammenhæng med ”sulfitter”. I stedet bør der indføres et minimumskrav i tråd med de store EU-sprog, dvs. engelsk, tysk og fransk, ligesom det allerede er tilladt med ordet ”sulfitter”.

Yderligere oplysninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne.

I Danmark er reglerne nærmere beskrevet i Fødevarestyrelsens Vejledning om mærkning af fødevarer af 28. april 2016.

Besvaret februar 2019

Forslaget behandles forsat

Fødevarestyrelsen har, for at afklare konsekvenserne ved en evt. ændring af sprogkravet i mærkningsbekendtgørelsen, kontaktet Astma- Allergi Danmark og Forbrugerrådet TÆNK.

Astma Allergi Danmark anser ikke en ændring af sprogkravet i § 3 for så vidt angår alle fødevarer for acceptabel og anser det heller ikke for hensigtsmæssigt, at lave en undtagelse til sprogkravet for så vidt angår vin, idet allergener i vin også kan være fx æg og mælk. Det er ikke Astma og Allergi Danmarks vurdering, at en engelsk, tysk eller fransk mærkning vil være let forståelig for den danske forbruger.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte problemstillingen med Forbrugerrådet TÆNK.

Det er på baggrund af tilbagemeldingen fra Astma og Allergi Danmark, Fødevarestyrelsens vurdering, at mærkning på andre sprog end dansk, ikke vil være let forståeligt for den gennemsnitlige danske forbruger. Fødevarestyrelsen anser det således ikke for muligt at gennemføre en ændring af mærkningsbekendtgørelsen, således at sprogkravet i § 3 generelt ændres for alle fødevarer.

Fødevarestyrelsen vil dog arbejde videre for en afklaring af, hvorvidt det er muligt at lave en undtagelse til sprogkravet, for så vidt angår vinområdet. Fødevarestyrelsen skal dog bemærke, at vi anser det for særligt vigtigt, at oplysninger om allergene ingredienser er forståelige for forbrugerne.

Fødevarestyrelsen forventer at kunne afklare ovenstående ultimo september 2018 og derefter påbegynde arbejdet med en eventuel undtagelse til sprogkravet, for så vidt angår vinområdet.