Spring navigation over
Indhold start

Mærkning ved fjernsalg (onlinesalg af fødevarer)

Dato20.02.2018
Nummer722

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

De nugældende mærkningsregler for fødevarer, jf. EU’s fødevareinformationsforordning, medfører en række udfordringer for virksomheder, der ønsker at tilbyde online salg af fødevarer direkte til den endelige forbruger. De gældende regler om, hvornår oplysninger om en fødevare skal være til rådighed for forbrugeren, er i praksis meget svære at efterleve ved såkaldt fjernsalg af flere årsager. Dermed begrænses udviklingen af online salg af fødevarer i Danmark markant.

De gældende regler for mærkning af fødevarer reguleres af EU’s fødevareinformationsforordning (1169/2011). Ifølge lovgivningen skal alle lovpligtige oplysninger med undtagelse af holdbarhedsdato være til rådighed for forbrugeren ved fjernsalg (onlinesalg). Derudover er mange produkter underlagt særlige lovpligtige oplysningskrav. Eksempelvis skal der for kød oplyses om, i hvilket land dyret er født, opvokset, slagtet og opskåret. Desuden er der særlige mærkningskrav til indpakkede egenproducerede varer i butik, afhængigt af om varerne sælges inden for en dag eller over flere dage, eller om der er tale om salg af uindpakkede fødevarer, fx frugt og grønt.

I praksis er det meget vanskeligt at sikre, at alle de obligatoriske oplysninger angives korrekt og er fuldt opdaterede i købsøjeblikket på en hjemmeside, da sortimentet (produktet) konstant kan variere. Dette gør sig særligt gældende for visse digitale salgsløsninger, fx click-and-collect, hvor varen købes på nettet, men afhentes fysisk i en selvvalgt butik. Det medfører i praksis store begrænsninger i antallet af varer, der kan sælges online, da det er meget ressourcekrævende at sikre fuld sammenhæng mellem en varer angivet på en hjemmeside, og samtlige lignende produkter på et lager eller i butik.

I en fysisk butik køber man en fysisk færdigpakket fødevare, hvorpå den lovpligtige mærkning er påtrykt. Skifter varen fra dag til dag, følger mærkningen med, fordi de enkelte leverandører er ansvarlige for mærkningen på de enkelte produkter. Ved fjernsalg via en hjemmeside findes der ikke samme fleksibilitet, og der er ikke samme samtidighed mellem køb- og leveringstidspunkt. Det er vanskeligt at sikre en detaljeret mærkning af produkter som kød, fisk, grøntsager og andre produkter, hvor leverandører og oprindelse og andre lovpligtige oplysninger kan skifte på dagsbasis, herunder også henover natten.

Som eksempel kan der tages udgangspunkt i en vare som 1 kg æbler eller 500 g hakket oksekød, der udbydes til salg på nettet i dag fra kl. 8.00 og forefindes indtil butikkens lukketid kl. 21 i aften. En kunde bestiller en pakke med 1 kg æbler kl. 20.55. Ordren pakkes den efterfølgende dag kl. 8.00, hvor der er leveret et nyt parti med 1 kg æbler. Den vare, der er oplyst på nettet, er tilgængelig i butikken i købsøjeblikket, men den faktiske vare, der kan leveres på det tidspunkt ordren pakkes, kommer fra et andet land og er af en anden sort og størrelse.

Eksempler på informationer, der er meget svære at sikre fuldt ud opdateret i alle købssituationer er:

Fersk kød: Oprindelse, opvokset og slagtet

Fersk fisk: Område og fangstmetode

Frugt og grønt: Land, sort og klasse

Økologi: Kontrolkodenummer og geografisk oprindelse

Anvendelse/tilberedningsmetoder

Pakning: Pakket i beskyttende atmosfære

I dag er der kun dispensationsmuligheder for så vidt angår skiftende oprindelsesland for frugt og grønt, mens der ikke er dispensationsmuligheder for eksempelvis sort eller kontrolkodenummer vedr. økologiske varer. Således er de nuværende dispensationsmuligheder i praksis ikke tilstrækkelige. Konsekvensen for virksomhederne er, at de kan blive nødsaget til at føre et meget begrænset udbud online for at kunne overholde mærkningsreglerne fuldt ud.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder som tilbyder salg til den endelige forbruger på hjemmesider mv. Potentielt mellem 100-500 virksomheder.

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at den danske regeringen i EU arbejder for, at dispensationsmulighederne ved fjernsalg udvides, som det allerede er tilfældet for udløbsdato samt skiftende oprindelsesland for frugt og grønt, så der findes en pragmatisk løsning på mærkningsproblematikkerne ved fjernsalg. Forslaget kan med fordel tages op i den europæiske forenklingsplatform REFIT Platform foruden gennem øvrige relevante kanaler til fremme af danske interesser.

Virksomhedsforum foreslår helt konkret, at der indføres specifikke minimumskrav til de oplysninger, som skal være til rådighed for forbrugeren ved fjernsalg, dvs. informationerne på hjemmesiden. Det kunne fx være følgende minimumskrav ved fjernsalg: Varebetegnelse, ingrediensliste, næringsdeklaration og information om oprindelse.

Forbrugerne vil fortsat få alle lovpligtige mærkningsoplysning ved levering/afhentning af varerne, da disse som altid forefindes på selve emballagen, ligesom virksomheden kan forventningsafstemme med kunden i købsøjeblikket ved at gøre opmærksom på, at det kan variere, hvad der leveres.

Yderligere oplysninger

EU’s fødevareinformationsforordning (1169/2011).

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres delvist

Læs svaret her.

Forslaget er ikke implementeret

For at opnå en mere smidig håndtering er der på EU-niveau diskuteret en række problemstillinger vedrørende fjernsalg, og man er i den forbindelse blevet enige om nogle pragmatiske tilgange, som er nedskrevet i Q&A-form.

Man er fx blevet enige om, at det skal være muligt på hjemmesiden, el.lign. at angive flere forskellige potentielle oprindelser for et produkt eller nettovægt i interval, så længe den rigtige information fremgår af den konkrete fødevare. Man er også blevet enige om, at frysedato først skal gives til forbrugeren på selve pakningen, ligesom det gør sig gældende for holdbarhedsdato.

Med disse Q&As viser medlemsstaterne en pragmatisk fortolkning i forhold til de obligatoriske mærkningskrav ved fjernsalg. Det afgørende er, at forbrugerne bliver oplyst om eventuelle variationer i mærkningsoplysninger, samt at forbrugerne under ingen omstændigheder kan blive vildledt heraf.

Kommissionens Q&A´s vedrørende fjernsalg er lagt ud på Fødevarestyrelsens hjemmeside under ”Mærkning generel”: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Maerkning_og_markedsfoering_af_foedevarer_lovstof.aspx

Derudover vil spørgsmål og svar blive indarbejdet i mærkningsvejledningen i forbindelse med den kommende revidering i 2019.