Spring navigation over
Indhold start

Digital indfortoldningsprocedure for visse jern- og stålprodukter ved import til EU iht. importlicens

Dato20.02.2018
Nummer740

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Den danske praksis i forbindelse med indførelse af forudgående EU-tilsyn af importen af visse jern- og stålprodukter med oprindelse i visse tredjelande til EU medfører unødige administrative byrder for erhvervslivet.

Forordningen indebærer, at overgangen til fri omsætning inden for EU kræver fremlæggelse af et tilsynsdokument udstedt af de kompetente myndigheder i en medlemsstat. Tilsynsdokumentet (importlicensen) udstedes af myndighederne på baggrund af ansøgning fra importøren, bl.a. indeholdende oplysning om hvor mange kilo og hvor stort et beløb i euro, der søges for.

Forordningen stiller derudover ingen formkrav til processen, men giver eksplicit mulighed for at processen kan foregå elektronisk.

I Danmark forvaltes reglerne på følgende måde: Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administration af EU’s forordning om forudgående tilsyn af importen af visse jern- og stålprodukter til EU. Administrationen indebærer bl.a., at Erhvervsstyrelsen skal udstede importlicenser til importørerne eller deres repræsentanter, som typisk er speditører/transportvirksomheder.

For at få udstedt en importlicens skal importøren udfylde en elektronisk blanket på Virk.dk. Straks herefter kan importøren få tilsendt importlicensen elektronisk til sin e-mailadresse, og så kan varerne importeres til EU.

Importlicensens nummer skal skrives på indfortoldingen. Når importøren får indfortoldningen fra deres transportør, skal de sende farvekopi af importlicens på e-mail til SKAT sammen med information om toldreference fra fortoldningen. Importlicensen skal sendes til SKAT det sted, hvor varen kommer ind i landet - enten Padborg ved forsendelser med lastbil eller Aarhus ved forsendelse med containerskib.

SKAT skriver bilaget ud og stempler det, når godset kommer ind. Derefter sender SKAT licensen retur til virksomhederne med post, så de kan opbevare den i de fem lovpligtige år. Dokumentationen skal kunne fremvises, hvis SKAT kommer på kontrolbesøg.

SKAT’s administrative praksis er en ekstra arbejdsbyrde, der er pålagt virksomhederne. Det administrative bør kunne foregå elektronisk for at forenkle denne ekstra arbejdsbyrde. Dette gælder også opbevaringen af dokumentationen.

Eksempel: En importvirksomhed, som får ca. 250 containerforsendelser ind om året anslår, at de bruger ca. 1-2 ekstra arbejdstimer om ugen på administration, hvilket bør kunne reduceres med en digitalisering af processen.

Berørte virksomheder

Danske virksomheder, der importerer af jern- og stålprodukter fra lande uden for EU, herunder producenter, handelsselskaber og grossister.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at SKAT etablerer en digital løsning, som gør det lettere for virksomhederne at indfortolde de jern- og stålprodukter, som er omfattet af krav om importlicens.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens gennemførelsesordning (EU) 2016/670 af 28. april 2016 om indførelse af forudgående EU-tilsyn af importen af visse jern- og stålprodukter med oprindelse i visse tredjelande. SKAT er den relevante myndighed.

Ordningen gælder til den 15. maj 2020.