Spring navigation over
Indhold start

Muliggør digital integration mellem Skattekonto og bogføringssystemer

Dato20.02.2018
Nummer739

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhedernes betalinger til det offentlige, fx momsafregning skal afstemmes i virksomhedernes bogføring og anvendes i forbindelse med bl.a. udarbejdelse af virksomhedernes årsrapport.

SKAT’s digitale selvbetjeningsløsning giver virksomhederne et samlet overblik over virksomhedens indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT.

Når disse oplysninger skal trækkes ud og anvendes til afstemning af virksomhedernes bogføring, foregår det i dag manuelt. Virksomheden skal således trække en CSV-fil med de pågældende oplysninger ud af og derefter manuelt indføre dem i deres bogføringssystemer.

Det er unødvendigt tidskrævende, da der eksisterer gode tekniske muligheder for at udvikle Skattekontoen således, at de gængse bogføringssystemer automatisk kan trække SKAT’s oplysninger fra Skattekontoen og direkte ind i virksomhedens bogføring.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder som anvender digitale bogføringssystemer. Virksomheder der leverer ydelser inden for bogføring, regnskab og revision.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at SKAT tilpasser Skattekonto, således at bogføringssystemleverandørerne let kan tilpasse deres systemer, således at oplysninger om virksomhedernes betalinger kan trækkes direkte fra Skattekontoen og direkte ind i virksomhedernes bogføring.