Spring navigation over
Indhold start

Apostille-påtegning ved familiesammenføring ved Statsforvaltningen

Dato 11.10.2017
Nummer 720

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når en EU/EØS-borger kommer til Danmark for at arbejde, og i den forbindelse ansøger om at medtage sin medfølgende ægtefælle, der har statsborgerskab fra et land uden for EU/EØS, stiller Statsforvaltningen krav om, at de officielle attester, der dokumenterer familiens civile status, skal være apostille påtegnet (påtegning, der legaliserer et dokument).

Processen er langsommelig, og virksomhederne oplever, at det er meget tids- og ressourcekrævende at indhente de krævede attester.

Kravet til påtegnelsen stilles også, når familien har været samboende i flere år og har børn sammen.

Ifølge praksis for udlændingeloven er det en mulighed, at en medfølgende ægtefælle kan opnå opholdstilladelse, hvis familien har været fast samlevende i minimum 1 år og 6 måneder.

Berørte virksomheder

Virksomheder der bruger udenlandsk arbejdskraft

Forslag

Virksomhedsforum anbefaler, at Statsforvaltningen forpligtes til aktivt at oplyse EU/EØS-borgere om, at det er en mulighed at ansøge om den medfølgende ægtefælles opholdstilladelse efter reglerne om EU-ophold på baggrund af dokumentation for fast samliv i minimum 1 år og 6 måneder.