Spring navigation over
Indhold start

Apostille-påtegning ved familiesammenføring ved Statsforvaltningen

Dato11.10.2017

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når en EU/EØS-borger kommer til Danmark for at arbejde, og i den forbindelse ansøger om at medtage sin medfølgende ægtefælle, der har statsborgerskab fra et land uden for EU/EØS, stiller Statsforvaltningen krav om, at de officielle attester, der dokumenterer familiens civile status, skal være apostille påtegnet (påtegning, der legaliserer et dokument).

Processen er langsommelig, og virksomhederne oplever, at det er meget tids- og ressourcekrævende at indhente de krævede attester.

Kravet til påtegnelsen stilles også, når familien har været samboende i flere år og har børn sammen.

Ifølge praksis for udlændingeloven er det en mulighed, at en medfølgende ægtefælle kan opnå opholdstilladelse, hvis familien har været fast samlevende i minimum 1 år og 6 måneder.

Berørte virksomheder

Virksomheder der bruger udenlandsk arbejdskraft

Forslag

Virksomhedsforum anbefaler, at Statsforvaltningen forpligtes til aktivt at oplyse EU/EØS-borgere om, at det er en mulighed at ansøge om den medfølgende ægtefælles opholdstilladelse efter reglerne om EU-ophold på baggrund af dokumentation for fast samliv i minimum 1 år og 6 måneder.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres ikke.

Når en ægtefælle til en EU-borger søger om familiesammenføring efter EU-reglerne her i landet, er det et krav, at familieforholdet kan dokumenteres – i dette tilfælde, at de pågældende har indgået ægteskab. Dette kan gøres ved at fremlægge en vielsesattest.

Hvis attesten er udenlandsk, skal Statsforvaltningen vurdere, om attesten er ægte og kan anerkendes i Danmark. For dokumenter fra visse lande kræves det, at dokumentet er legaliseret eller har en Apostille-påtegning.

Virksomhedsforum foreslår, at Statsforvaltningen skal forpligtes til at oplyse EU-borgere om muligheden for at ansøge om familiesammenføring for en medfølgende ægtefælle på baggrund af dokumentation for fast samliv i 1 år og 6 måneder, således at EU-borgeren kan undgå at skulle indhente en vielsesattest, der er Apostille-påtegnet.

Regeringen skal hertil bemærke, at de oplysninger, der gives til en offentlig myndighed, herunder om civilstand, skal være korrekte. Det vil således være problematisk, hvis EU-borgere og ægtefæller oplyses om, at de blot kan dokumentere at være samlevende, hvis de reelt også er gift. Den medfølgende ægtefælle ville i så fald få ret til ophold på baggrund af ukorrekte oplysninger, og disse oplysninger vil fremgå af udlændingemyndighedernes sagsbehandlingssystemer.

Hertil kommer, at EU-borgeren og ægtefællen endvidere vil skulle registreres i CPR, og at civiltilstanden har betydning for en række andre forhold, f.eks. i forhold til indgåelse af (andet) ægteskab, økonomiske ydelser mv.

Udlændinge- og Integrationsministeriet finder på baggrund af det anførte ikke anledning til at gennemføre forslaget.