Spring navigation over
Indhold start

Kontaktpersonordning ved SIRI

Dato11.10.2017

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der beskæftiger flere udlændinge fra lande uden for EU efter en af erhvervsordningerne (erhvervsmæssig tilladelse til at opholde sig i Danmark, hvis udlændingen enten har en aftale om at arbejde for en virksomhed i Danmark, eller hvis de har nogle særlige kvalifikationer, som gør dem egnede til det danske arbejdsmarked), har mulighed for at få en kontaktperson hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Kontaktpersonordningen er værdsat, da den giver virksomhederne mulighed for at få hurtig afklaring på spørgsmål om vedrørende opholds- og arbejdstilladelser. Den gælder imidlertid ikke for alle virksomheder.

Virksomheder, der bruger udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU med forskellige arbejdstilladelser, der ikke er omfattet af erhvervsordningerne, har ikke mulighed for at få en kontaktperson ved SIRI, som kan hjælpe virksomheden med spørgsmål vedrørende de udenlandske medarbejderes opholds- og arbejdstilladelser.

Den nuværende praksis er omfattet af administrative byrder for erhvervslivet og betyder konkret, at virksomhederne skal ringe op til SIRI over flere gange på de forskellige telefonlinjer, for at få svar på spørgsmål om deres ansattes mange forskellige arbejdstilladelser. SIRI har for nuværende tre forskellige telefonlinjer, der dækker forskellige arbejdstilladelser. Med gentagende kontakt til SIRI oplever virksomhederne, at de bruger meget tid og mange ressourcer på at forklare og sætte nye sagsbehandlere ind i deres situation.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum anbefaler, at alle danske virksomheder, der beskæftiger udenlandske medarbejdere i løbet af et år fra lande uden for EU, har mulighed for at få en kontaktperson ved SIRI for at lette virksomhedernes udfordringer med medarbejdernes arbejdstilladelser.

Yderligere oplysninger

Forslaget vurderes ikke at have indflydelse på bemandingssituationen hos SIRI, da virksomhederne vil ringe ind med deres forespørgsler under alle omstændigheder. Ved at have en fast kontaktperson bliver processen derimod smidigere og tidsbesparende for begge partner, ligesom virksomhederne forventes at opleve højere kvalitet i servicen, da kontaktpersonen er bekendt med deres situation.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

SIRIs kontaktpersonordning henvender sig til virksomheder, der ansætter et vist antal højt kvalificerede udenlandske medarbejdere. Ordningen tilbyder en nem og hurtig adgang til vejledning og information i forbindelse med ansøgningsprocedurer på erhvervsområdet. Kontaktpersonen kan desuden give virksomheden hurtig og målrettet information og vejledning om lovgivning og retningslinjer i forbindelse med ansøgningsprocedurer osv. Formålet med kontaktpersonordningen er primært at tilbyde generel vejledning på erhvervsområdet. Det er en forudsætning, at de udenlandske medarbejdere har opholds- og arbejdstilladelser, som er stedfæstet til den pågældende virksomhed (f.eks. en tilladelse efter beløbsordningen). Et greencard eller en opholdstilladelse som medfølgende familie er eksempler på ikke-stedfæstede opholdstilladelser.

SIRI modtager ofte ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser fra virksomheder, der kun har en enkelt eller ganske få udenlandske medarbejdere ansat. SIRI vurderer ikke, at der er behov for, at alle virksomheder får en kontaktperson tildelt. De virksomheder, der ønsker en kontaktperson, er imidlertid velkomne til at anmode SIRI om det. Ordningen, herunder formål og fremgangsmåde, står beskrevet på SIRIs hjemmeside, nyidanmark.dk. Når en virksomhed anmoder om en kontaktperson, vurderer SIRI, om anmodningen kan imødekommes, herunder særligt i forhold til antallet af udenlandske medarbejdere i virksomheden. Dette holdes op imod SIRIs forventede ressourceforbrug ved tildelingen, herunder om virksomhedens behov kan dækkes gennem den vejledning, der i forvejen stilles til rådighed i SIRIs callcenter.

Alle virksomheder, der bliver certificeret efter fast track-ordningen, får en kontaktperson hos SIRI. Endvidere er det muligt for alle virksomheder uanset størrelse at ringe til SIRIs callcenter og få vejledning.

Forslaget er implementeret i 2018

Alle virksomheder, der bliver certificeret efter fast track-ordningen, får en kontaktperson hos SIRI. Endvidere er det muligt for alle virksomheder uanset størrelse at ringe til SIRIs callcenter og få vejledning. Forslaget fra Virksomhedsforum for enklere regler anses for delvist gennemført.