Spring navigation over
Indhold start

Kontaktpersonordning ved SIRI

Dato 11.10.2017
Nummer 718

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der beskæftiger flere udlændinge fra lande uden for EU efter en af erhvervsordningerne (erhvervsmæssig tilladelse til at opholde sig i Danmark, hvis udlændingen enten har en aftale om at arbejde for en virksomhed i Danmark, eller hvis de har nogle særlige kvalifikationer, som gør dem egnede til det danske arbejdsmarked), har mulighed for at få en kontaktperson hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Kontaktpersonordningen er værdsat, da den giver virksomhederne mulighed for at få hurtig afklaring på spørgsmål om vedrørende opholds- og arbejdstilladelser. Den gælder imidlertid ikke for alle virksomheder.

Virksomheder, der bruger udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU med forskellige arbejdstilladelser, der ikke er omfattet af erhvervsordningerne, har ikke mulighed for at få en kontaktperson ved SIRI, som kan hjælpe virksomheden med spørgsmål vedrørende de udenlandske medarbejderes opholds- og arbejdstilladelser.

Den nuværende praksis er omfattet af administrative byrder for erhvervslivet og betyder konkret, at virksomhederne skal ringe op til SIRI over flere gange på de forskellige telefonlinjer, for at få svar på spørgsmål om deres ansattes mange forskellige arbejdstilladelser. SIRI har for nuværende tre forskellige telefonlinjer, der dækker forskellige arbejdstilladelser. Med gentagende kontakt til SIRI oplever virksomhederne, at de bruger meget tid og mange ressourcer på at forklare og sætte nye sagsbehandlere ind i deres situation.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum anbefaler, at alle danske virksomheder, der beskæftiger udenlandske medarbejdere i løbet af et år fra lande uden for EU, har mulighed for at få en kontaktperson ved SIRI for at lette virksomhedernes udfordringer med medarbejdernes arbejdstilladelser.

Yderligere oplysninger

Forslaget vurderes ikke at have indflydelse på bemandingssituationen hos SIRI, da virksomhederne vil ringe ind med deres forespørgsler under alle omstændigheder. Ved at have en fast kontaktperson bliver processen derimod smidigere og tidsbesparende for begge partner, ligesom virksomhederne forventes at opleve højere kvalitet i servicen, da kontaktpersonen er bekendt med deres situation.