Spring navigation over
Indhold start

Dokumentation for indgivet ansøgning om arbejdstilladelse ved SIRI

Dato11.10.2017

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når en medarbejder fra et land uden for EU indgiver ansøgning om en ny arbejdstilladelse eller ansøgning om forlængelse af en eksisterende arbejdstilladelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), modtager medarbejderen ikke en tilstrækkelig og retvisende kvittering fra SIRI med information om, hvilken ansøgning, der er indgivet og dato for indgivelsen. Medarbejderen modtager kvitteringsbreve, hvoraf det ikke fremgår hvilket grundlag, de har søgt arbejdstilladelse på. Det fremgår heller ikke tydeligt, hvornår deres ansøgning er indgivet.

Medarbejderen kan derfor ikke vise dokumentation til sin arbejdsgiver for at ansøgningen er indgivet korrekt og rettidigt, eller om ansøgningen giver ret til fortsat at arbejde for arbejdsgiveren, mens ansøgningen behandles.

Når medarbejderen ikke kan bevise, at vedkommende har ansøgt og har ret til at arbejde, imens ansøgningen bliver behandlet, kan det få den konsekvens, at medarbejderen bliver opsagt eller bortvist fra virksomheden, for at virksomheden undgår eventuelle efterfølgende tiltaler fra politiet om brug af ulovlig udenlandsk arbejdskraft og bødestraf. Det er særdeles uhensigtsmæssigt og dyrt for virksomheden, der mister deres arbejdskraft på grund af administrativt bøvl, og det kan resultere i, at de ikke kan levere indgåede ordrer. Ligeledes har det store personlige og økonomiske konsekvenser for den berørte medarbejder.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der bruger udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum anbefaler, at SIRI fremsender kvitteringer til ansøgere fra lande udenfor EU ved ansøgning om ny arbejdstilladelse eller ansøgning om forlængelse af en eksisterende arbejdstilladelse med information om, hvilken ansøgning SIRI har modtaget, hvornår ansøgningen er indgivet, og hvornår ansøgeren kan forvente at blive kontaktet af SIRI.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres.

Der fokuseres i det følgende på ansøgninger indgivet online, da det er her, der sendes en automatisk kvitteringsmail til ansøger.

Online-ansøgningsskemaerne, som benyttes til førstegangs- samt forlængelsesansøgninger på erhvervsområdet, er delt i to dele. Arbejdsgiveren udfylder først sin del, hvorefter ansøger kan åbne ansøgningen og se, hvad arbejdsgiveren har skrevet. Ansøger skriver derefter sin del og indgiver hele ansøgningen.

I den nuværende løsning får ansøger i kvitteringsmailen kun data fra den del af skemaet, som han/hun selv har udfyldt, og altså ikke oplysninger om arbejdsgiver, ordning/ansøgningstype og ansættelse. Det bemærkes dog, at indgivelsesdatoen allerede i dag fremgår.

På baggrund af det stillede forslag vil SIRI indføre en løsning, hvor ansøger modtager en kvittering, der også indeholder data vedr. den arbejdsgiver, den ansættelse og den ordning/ansøgningstype, som ansøgningen refererer til. Kvitteringen vil derefter kunne danne grundlag for arbejdsgiverens vurdering af, om ansøgningen giver lovligt grundlag for at fortsætte arbejdet (i forlængelsessituation) eller påbegynde arbejdet, hvis der er tale om jobskifte og dermed ansøgning hos ny arbejdsgiver.

Løsningen forventes gennemført i løbet af 2018.

Forslaget er ikke implementeret

SIRI vil indføre en løsning, hvor ansøger modtager en kvittering, der også indeholder data vedr. den arbejdsgiver, den ansættelse og den ordning/ansøgningstype, som ansøgningen refererer til. Kvitteringen vil derefter kunne danne grundlag for arbejdsgiverens vurdering af, om ansøgningen giver lovligt grundlag for at fortsætte arbejdet (i forlængelsessituation) eller påbegynde arbejdet, hvis der er tale om jobskifte og dermed ansøgning hos ny arbejdsgiver. Løsningen forventes gennemført i første halvår2019. Herefter vil forslaget fra Virksomhedsforum for enklere regler være gennemført.