Spring navigation over
Indhold start

Sagsbehandling af medfølgende familie på Fast-track ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Dato11.10.2017

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Fast-track ordningen giver certificerede virksomheder mulighed for at ansætte højtkvalificerede udlændinge med kort varsel uden at skulle afvente Styrelsen for International Rekruttering og Integrations sagsbehandling. Hvis man har fået opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af Fast-track ordningen, kan der gives opholdstilladelse til ens ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Når en udenlandsk medarbejder kommer til Danmark via Fast-track ordningen, tager det op til 2 måneder længere at få godkendt visum for den ledsagende familie end for medarbejderen selv. De 2 måneder er servicemålet. Den reelle sagsbehandlingstid kan være længere. I praksis kan familien komme til Danmark og modtage et administrativt CPR-nummer, mens den venter på godkendelse, men på grund af begrænsninger i det administrative CPR-nummer, har familien hverken ret til social sikring (dvs. ingen ret til medicinsk behandling, kun i nødstilfælde) eller mulighed for at tilmelde børn i institutioner eller ventelisterne til samme. Den langsommelige sagsbehandling af medfølgende familie skaber unødige barrierer for virksomheders rekruttering af udenlandske medarbejdere og kan blokere for, at værdifulde medarbejderressourcer udnyttes hurtigt og effektivt til at levere på nye ordrer i virksomhederne.

Der er behov for kortere sagsbehandlingstider eller alternativt mulighed for midlertidigt visum til familien.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår at indføre Fast-track sagsbehandling for medfølgende familie til referenceansøgeren på Fast-track ordningen. Det vil sige, at Fast-track udlændingens familie får behandlet sin sag samtidig med, at referencen får sin sag behandlet.

Der er tidligere stillet forslag nr. 554 om, at der i perioden fra tildeling af CPR-nummer til afgørelse om opholds- og arbejdstilladelse gives hjemmel til, at man med et administrativt CPR-nummer kan registreres på kommunen/borgerservice, så medarbejderen og familie kan påbegynde familielivet i Danmark. Forslaget er stillet tilbage i juni 2016 og har i skrivende stund stadig status af ”behandles”. Det aktuelle forslag afskiller sig fra det tidligere forslag, idet der foreslås en samlet sagsbehandling af hele den familie, som skal flytte til Danmark. Dette fordi familien typisk vil flytte samtidig og derfor har behov for afklaring på deres sag på samme tidspunkt. Der foreslås således en ændring i sagsbehandlingsprocessen, så den medfølgende familie får sin sag behandlet samtidig med hovedpersonen, til forskel fra i dag, hvor det foregår i to forskellige sagsbehandlingsprocesser. Problemstillingen vedrørende begrænsninger i det administrative CPR-nummer i det tidligere stillede forslag 554 er dog stadig relevant, uanset om ovenstående forslag gennemføres, da der stadig er behov for at kunne benytte det administrative CPR-nummer for at komme i gang med livet i Danmark.

Yderligere oplysninger Læs her.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemførest i betydelig grad.

Når en arbejdstager/”hovedperson” og dennes medfølgende familie indgiver deres ansøgninger om opholdstilladelse samtidig, behandles de som udgangspunkt samtidig. Søger familien først, når hovedpersonen har fået sin opholds- og arbejdstilladelse, er deres ansøgninger omfattet af et servicemål på to måneder, fra sagen er fuldt oplyst.

Ansøgere efter fast-track ordningen, der kan indrejse visumfrit, f.eks. amerikanske statsborgere, og som har brug for at kunne starte hurtigt på jobbet i Danmark, kan få en foreløbig ret til at påbegynde arbejdet i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse. De medfølgende (visumfrie) familiemedlemmer kan indrejse sammen med hovedpersonen, uden at de har fået en forudgående opholdstilladelse. Hovedpersonen får tildelt et administrativt personnummer i forbindelse med udstedelsen af den foreløbige ret til at arbejde og får efterfølgende en (endelig) afgørelse i ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse. Den medfølgende familie får tildelt personnummer, når deres ansøgning om opholdstilladelse er behandlet sammen med hovedpersonens.

Visumpligtige fast track-ansøgere, f.eks. indiske statsborgere, får ikke en foreløbig ret til at påbegynde arbejdet, da de ikke kan indrejse i Danmark uden en opholdstilladelse eller et visum. Her fremskyndes i stedet sagsbehandlingen af ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse. Har den medfølgende familie søgt samtidig med hovedpersonen, behandles deres ansøgninger samtidig.

SIRI har for nylig omlagt sagsbehandlingen for at nedbringe sagsbehandlingstiden for alle typer ansøgninger om opholdstilladelse. Dette forventes at kunne mærkes på alle ansøgninger, herunder de medfølgende familiemedlemmer, der ikke søger samtidigt med hovedpersonen.

For så vidt angår spørgsmålet om begrænsninger i brugen af det administrative personnummer, henvises til den tidligere besvarelse af spørgsmål nr. 554.

Forslaget er ikke implementeret

SIRI har for nylig omlagt sagsbehandlingen for at nedbringe sagsbehandlingstiden for alle typer ansøgninger om opholdstilladelse. Dette forventes at kunne mærkes på alle ansøgninger, herunder de medfølgende familiemedlemmer, der ikke søger samtidigt med hovedpersonen. Herved vil forslaget fra Virksomhedsforum for enklere regler være gennemført i betydelig grad.

For så vidt angår spørgsmålet om begrænsninger i brugen af det administrative personnummer, henvises til den tidligere besvarelse af spørgsmål nr. 554.