Spring navigation over
Indhold start

Udlevering af tredje nummerplade samtidigt med de to normale nummerplader

Dato11.10.2017
Nummer701

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Til stor glæde for transportbranchen blev der i 2016 givet mulighed for, at transportører kunne medbringe en gaffeltruck, som monteres bag ved lastbilen eller påhængsvognen. Det øger effektiviteten betydelig, da der kan være flere varer med lastbilen, når pladsen ikke optages af en gaffeltruck.

I den forbindelse blev der stillet krav om, at nummerpladen var synlig. For nogle transportører betyder det, at der skal monteres en tredje nummerplade, svarende til når en privatbil kører med cykelstativ, dvs. en nummerplade med røde tal.

I dag kan den tredje nummerplade ikke bestilles samtidigt med de almindelige nummerplader, når lastbilen/påhængsvognen indregistreres. Den tredje nummerplade kan først bestilles, når man har registreringsattesten på lastbil/påhængsvogn. Derefter går der 4-8 uger yderligere før virksomheden kan få den tredje nummerplade, og først derefter kan gaffeltrucken monteres og bruges.

Begrænsningen øger omkostningerne, da gaffeltrucken i mellemtiden skal optage plads inde i lastbilen/påhængsvognen, hvorved lastekapaciteten reduceres markant, dvs at lastbilen kan medbringe mindre gods, hvilket øger udgifter til brændstof mv, eller alternativt, at den nye lastbil eller påhængsvogn ikke kan benyttes i 4 til 8 uger før den tredje nummerplade er leveret.

Berørte virksomheder


Transportvirksomheder og vognmænd med behov for at medbringe en gaffeltruck. Problemet vil stige i takt med at der købes nye påhængsvogne, hvor en medbringertruck skal kunne monteres.

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at det bliver muligt at bestille den tredje nummerplade samtidigt med de to almindelige nummerplader.

Yderligere oplysninger

Forholdene reguleres af Skat i forbindelse med indregistrering af køretøjet.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen har overvejet, om det skal være muligt at få udleveret den tredje nummerplade fra start; men det vurderes at være unødvendigt bebyrdende for nummerpladeoperatørerne (køretøjsforhandlerne), som skal betale for pladerne på forhånd og hermed bliver nødt til at binde yderligere ressourcer i pladelageret. I praksis vil det medføre, at nummerpladeoperatørerne skal have dobbelt så mange pladetyper på lager.

SKAT vil gøre det muligt at bestille den tredje nummerplade, når køretøjet er registreret. Dvs. der ikke skal afventes fremsendelse af registreringsattest. Pladen vil således være fremme på 1-4 uger i stedet for de nuværende 4-8 uger.

Løsningen forventes at bestå i, at der ikke længere stilles krav om koderne på registreringsattesten ved bestilling af tredje nummerplade.

Tilretningen af Motorregistret forventes tidligst foretaget i 2018, da der er stor aktivitet i forhold til lovgivning på området.

Siden april 2017 har det været muligt for de vognmænd, som har behov for en tredje nummerplade, at kontakte SKAT og bestille tredjenummerpladen med det samme. Vognmanden kan logge på skat.dk og sende en sikker mail; så bestiller SKAT nummerpladen og sender en opkrævning. Dette stiller vognmændene i samme situation, som når den tekniske løsning er klar.

Forslaget er ikke implementeret

Tilretningen af Motorregistret forventes tidligst foretaget i 2019, da der har været og er stor aktivitet i forhold til lovgivning på området.

Siden april 2017 har det været muligt for de vognmænd, som har behov for en tredje nummerplade at kontakte Motorstyrelsen (tidligere SKAT) og bestille tredjenummerpladen med det samme. Vognmanden kan logge på skat.dk og sende en sikker mail; så bestiller Motorstyrelsen nummerpladen og sender en opkrævning. Dette stil-ler vognmændene i samme situation, som når den tekniske løsning er klar.

Regeringen har overvejet, om det skal være muligt at få udleveret den tredje nummerplade fra start; men det vurderes at være unødvendigt bebyrdende for nummerpladeoperatørerne (køretøjsforhandlerne), som skal betale for pladerne på forhånd og hermed bliver nødt til at binde yderligere ressourcer i pladelageret. I praksis vil det medføre, at nummerpladeoperatørerne skal have dobbelt så mange pladetyper på lager.

Motorstyrelsen vil gøre det muligt at bestille den tredje nummerplade, når køretøjet er registreret. Dvs. der ikke skal afventes fremsendelse af registreringsattest. Pladen vil således være fremme på 1-4 uger i stedet for de nuværende 4-8 uger.

Løsningen forventes at bestå i, at der ikke længere stilles krav om koderne på registreringsattesten ved bestilling af tredje nummerplade.