Spring navigation over
Indhold start

Lettere at ombytte udenlandsk kørekort til dansk kørekort

Dato11.10.2017
Nummer711

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En udenlandsk statsborger med fast bopæl i Danmark skal i visse tilfælde have ombyttet sit udenlandske kørekort til et dansk kørekort. Det sker ved at man henvender sig i borgerservice i en af landets kommuner, hvor man afleverer sit kørekort fra hjemlandet til en ægthedsvurdering hos Rigspolitiet, der beholder kørekortet imens det tjekkes om kørekortet er gyldigt og udstedt i hjemlandet. Medarbejderen får i mellemtiden et midlertidigt kørekort, der kun kan benyttes i Danmark, Norge og Sverige, hvorfor medarbejderen ikke kan køre bil i det øvrige udland.

Ægthedsvurderingen tager ofte ca. 6 måneder. En tysk medarbejder kan derfor eksempelvis ikke køre ned og besøge sin familie i Tyskland i de seks måneder, hvor han har et midlertidigt kørekort. Vedkommende kan heller ikke leje bil i udlandet, og kan derfor ikke tage på forretningsrejser.

Der er derfor et problem for virksomheder med internationale medarbejdere, når deres internationale medarbejdere rejser i hele verden arbejdsmæssigt, og ikke kan køre bil i seks måneder og derved ikke er mobile på forretningsrejser.

Et eksempel er en medarbejder fra Tyskland, der arbejder og har fast bopæl i Danmark. Efter to års ophold skal medarbejderen have ombyttet sit tyske kørekort til et dansk kørekort. Det foregår ved, at medarbejderen afleverer sit tyske kørekort på borgerservice, der beder politiet om at foretage en vurdering af, om kørekortet er ægte. I den konkrete sag tager det ifølge det oplyste seks måneder, før et nyt kørekort kan blive udstedt.

Virksomhederne oplever processen som langsommelig og uhensigtsmæssig, idet den besværliggør arbejdsbetingelserne for internationale medarbejdere. Særligt inddragelsen af det eksisterende kørekort skærper problematikken.

Berørte virksomheder

Internationale virksomheder og virksomheder med behov for at tiltrække andre EU-borgere.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at medarbejdere beholder sit oprindelige kørekort mens ægthedsvurderingen foretages via IT-systemer, og indtil et nyt kørekort er udstedt.

Yderligere oplysninger

Kravet om ombytning af kørekort følger af EU’s kørekortsdirektiv, men proceduren er national. Herunder at man erstatter med et midlertidigt kørekort, mens man udsteder et nyt.

En ægthedsvurdering foregår elektronisk via TISPOL, det europæiske politisamarbejde. Når et nyt udstedes, så skal det gamle sendes retur til det land, der har udstedt det. En ægthedsvurdering består af et tjek i hjemlandet af om kørekortet er gyldigt, og ikke er inddraget for spirituskørsel el.lign.

Tidligere forslag 597 præsenterer en lignende problemstilling, der påvirker buschauffører. Deri foreslås, at buschaufførernes andel og tidsforbrug på det administrative arbejde med indhentning af yderligere oplysninger fra EU/EØS-lande i forbindelse med udstedelse af kørekort reduceres, så det ikke påvirker buschaufførens arbejdsmæssige forhold. Det nærværende forslag omfatter en anden målgruppe og en anden type kørekort, hvorfor forslaget går udover og supplerer det tidligere forslag 597.

Besvaret marts 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Se svaret her.

Forslaget er implementeret i 2018

Ved en ændring af kørekortbekendtgørelsen blev 2-årsreglen (den daværende § 120, stk. 2) ophævet, således at indehavere af kørekort med en længere gyldighedstid end hhv. 15 eller 5 år, der er udstedt i et andet EU- eller EØS-land, ikke længere skal ombytte kørekortet, når vedkommende får sædvanlig bopæl i Danmark, medmindre indehaveren selv ønsker et dansk kørekort.

Ændringen af bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 2018.

På baggrund af ovenstående betragtes forslaget implementeret.