Spring navigation over
Indhold start

Digitalisering af Miljøzonemærker

Dato11.10.2017
Nummer694

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der er miljøzoner i en række større danske byer. Tunge køretøjer skal – uanset nationalitet - have et miljøzonemærkat i forruden, når de kører i en miljøzone. Virksomheder bruger både tid og penge på administration og erhvervelse af miljøzonemærker. Man skal møde op i en synshal i åbningstiden for at få et mærke eller søge om det online, hvorefter det tilsendes. Sagsbehandlingstiden er op til 7 dage.

Hvis der kommer stenslag i forruden på en lastbil eller bus, eller den af anden årsag skal skiftes, skal der søges om et nyt mærkat, selv om bilen allerede er godkendt til mærkatet.

Politi, parkeringsvagter m.v. kan kontrollere danske køretøjer elektronisk via nummerpladen. Fsva. udenlandske køretøjer kan kontrollen kun ske gennem fysisk kontrol af bilen.

Berørte virksomheder

Bus- og godsvirksomheder. Siden ordningens indførelse i 2007 er der estimeret udstedt ca. 10.000 miljøzonemærker årligt.. Et miljøzonemærke købt online koster 108 kr. ex. moms.

Forslag

Virksomhedsforum forslår, at miljøzonemærket til samtlige omfattede byer i Danmark skal kunne bestilles og udstedes online mod (elektronisk) indsendelse af relevant dokumentation. Det fysiske mærkat skal afskaffes.

Samtidig skal nummerpladeregisteret udvides til at omfatte samtlige køretøjer, der har et miljøzonemærke uanset nationalitet, således at myndigheder, parkeringskontrollører m.v. kan bruge det til kontrolformål. Udvidelsen af registret vil samtidig afhjælpe byrdefuld spildtid for virksomhederne.

Yderligere oplysninger

Miljøbeskyttelsesloven. Samme model kendes fra betaling af Vejbenyttelsesafgift.

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag om miljøzonemærkerne, men i forbindelse med tidligere forslag 31 og forslag 33 var der tale om forslag om harmonisering af miljøzonereglerne på tværs af EU. Dette forslag går på en lettelse af de danske regler, herunder kontrollen og behovet for et fysisk miljøzonemærke. Forslaget adskiller sig derfor fra de tidligere forslag.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres ikke.

Der er indført miljøzoner i de 5 største byer i Danmark med krav om, at tunge køretøjer (lastbiler og busser) minimum skal være Euronorm 4 eller have installeret et partikelfilter for at kunne køre ind i de danske miljøzoner. For at påvise, at køretøjet lever op til miljøzonekravene, skal køretøjerne have et miljøzonemærke i forruden. Miljøzonemærkerne kan i dag fås via en synshal eller ved bestilling online til en begrænset udgift.

Virksomhedsforum foreslår, at den fysiske mærkat afskaffes til fordel for, at der etableres et system, hvor miljøzonemærker bestilles og udstilles online mod (elektronisk) indsendelse af relevant dokumentation. Virksomhedsforum foreslår samtidig, at nummerpladeregistret udvides til at omfatte samtlige køretøjer, der har et miljøzonemærke, uanset nationalitet, således at myndigheder, parkeringskontrollører m.v. kan bruge det til kontrolformål.

Det er i dag politiet, som kontrollerer, om miljøzoneloven overholdes. Det var efter vognmændenes brancheorganisations (Dansk Transport og Logistik) ønske, at miljøzonemærket blev indført for at lette kontrolmuligheden og sikre fair konkurrence. Politiet kan med et synligt mærke i forruden hurtigt udpege de køretøjer, som ikke overholder loven. Dermed sikres en ressourceeffektiv håndhævelse. Politiet har udtrykt tilfredshed med den nemme adgang til kontrol med reglerne. Et elektronisk register vil endvidere kræve løbende opdatering og vedligeholdelse, i takt med at partikelfiltre afmonteres og påmonteres, hvilket enten vil kræve udvikling af særligt software til opdatering af registeret ud fra synsdata eller udgifter til manuel opdatering. Begge dele vil medføre omkostninger, der ikke står mål med besparelsen ift. miljøzonemærker. Særligt i forhold til udenlandske køretøjer vil det være forbundet med væsentlige økonomiske og praktiske udfordringer at sikre et opdateret register.