Spring navigation over
Indhold start

Der skal være øget fleksibilitet med fremvisning af køreskiver fra analoge tachografer i forbindelse med kontrol

Dato11.10.2017
Nummer692

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Ifølge køre- hviletidsreglerne skal langt de fleste køretøjer, der anvendes til professionel brug have installeret tachograf. Tachografer registrerer elektroniske oplysninger om køretøjets og førerens aktivitet. Reglerne er oprindeligt møntet på at sikre arbejdsforhold og trafiksikkerhed. Føreren skal i biler med analoge tachografer, ifølge køre- hviletidsreglerne, altid have køreskiver for de foregående 28 dage på sig.

I de brancher, hvor transport ikke er chaufførernes primære erhverv, fx håndværkere, kan det volde problemer, da køre- hviletidsreglerne i realiteten sjældent er relevant for føreren, der har fokus på sit primære fag.

En udfordring er blandt andet, at virksomhederne oplever, at de skrøbelige køreskiver kan blive beskadiget eller smudsige, hvormed virksomheden pålægges bøder herfor. Som det er i dag, pålægges føreren en bøde på 2.000 kr. og virksomheden 6.000 kr., for en køreskive, der ikke er opbevaret korrekt.

Endvidere oplever virksomhederne problemer i tilfælde, hvor deres fører skifter job og tager deres personlige køreskiver for 28 dage med til deres nye arbejde for at have dokumentation med, men derefter glemmer at levere dem tilbage til virksomheden, når de 28 dage er gået. Dette giver store problemer, da virksomheden er forpligtiget til at have køreskiverne gemt i et år i tilfælde af kontrol, ellers medfører det bøder. I disse tilfælde risikerer virksomheden en bøde for hver af de 28 dage a 6.000 kr.

Det vil være en stor fordel med større fleksibilitet vedrørende fremvisning af køreskiverne, når en bil og fører udtages til kontrol. Det bør være muligt at opbevare køreskiverne på virksomhedens kontor, og udtages en fører til kontrol af politiet, bør det være muligt at levere køreskiverne til fremvisning inden for et rimeligt tidsrum, som gør det muligt at få dem transporteret fra kontoret til politiet. Alternativt kan man med fordel gøre brug af mere tidssvarende digitale metoder, hvor man fra virksomhedens kontor filmer/streamer de efterspurgte køreskiver, direkte. Politiet vil dermed have garanti for, at der ikke ændres på køreskiverne. Opbevaring på virksomhedens kontor vil bidrage til at sikre, at køreskiverne opbevares korrekt og ikke mistes for virksomheden, hvis nogle af deres førere skifter til anden arbejdsplads. Der kan derfor med fordel tilføjes en sådan mulighed i Politiets Forskrifter for brug af kontrolapparater af 10. april 2007.


Berørte virksomheder

Alle virksomheder, som skal efterleve køre- hviletidsreglerne og har analoge tachografer med køreskiver. Det drejer sig både om professionelle transportvirksomheder samt virksomheder, hvis primære erhverv ikke er transport, f.eks. håndværkere.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at data fra chaufførens aktiviteter kan opbevares på virksomhedens kontor. Såfremt fører stoppes til kontrol, kan de relevante data udleveres med given varsel. Eventuelt skal det gøres lovligt at tage en kopi af køreskiver, der kan fremsendes elektronisk til tilsynsførende betjent i tilfælde af kontrol. Derfor skal der i Politiets Forskrifter for brug af kontrolapparater af 10. april 2007 gives mulighed for, at anvende tidssvarende digitale hjælpemidler i forbindelse med kontrol af de analoge tachografer.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforums tidligere stillede forslag 156 handlede om analoge tachografer og sanktioner ifm fejlbetjening. Nærværende forslag lægger op til at opbevare data fra tachografer på en måde, som ikke hæmmer kontrolmuligheder mv, men som samtidig hænger bedre sammen med transportvirksomhedernes hverdag.

Der er i øvrigt vedtaget lovgivning, som vil medføre mere rimelige bødestørrelser ift. lovovertrædelsen, så simple overtrædelser ikke straffes med så store bøder længere (Lov om ændring af færdselsloven, 8. juni 2017). Men hvornår ændringerne træder i kraft er uvist, da Politiets IT-systemer, som blandt andet skal anvendes ved uddeling af bøder, ikke kan understøtte de nye regler med ændrede bødestørrelser.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres ikke.

Se svaret her.