Spring navigation over
Indhold start

Adgang til systemer hos SKAT

Dato07.06.2017
Nummer663

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Over 200.000 selskaber skal indberette selvangivelser til SKAT årligt, hvilket medfører et stort antal samtidige indberetninger hos SKAT i perioder op til kritiske indberetningsfrister.

Mange rådgivere og virksomheder har derfor oplevet, at SKATs systemer reagerer langsomt, virker til at være nede eller giver fejl. Kapaciteten opleves derfor som utilstrækkelig.

Dette kan resultere i væsentligt ekstra tidsforbrug for at gennemføre indberetninger.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder og rådgivere, der benytter SKATs TastSelv løsninger.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at SKAT sikrer, at brugere i videst muligt omfang ikke oplever systemer hos SKAT, der er langsomme eller ikke svarer op til indberetningsfrister.

Alternativt, at der udvikles en begrænsning på antallet af samtidige brugere i TastSelv løsningerne, således at de brugere ’ der lukkes ind’, oplever et gnidningsfrit forløb, hvis der skulle opstå problemer med kapacitet.

Yderligere oplysninger

SKAT har et kø-system (Queue-It), som kan kontrollere antallet af login samtidig på SKATs TastSelv løsninger. Systemet sikrer dog kun, at der ikke lukkes for mange brugere ind samtidig (antal per minut). Der vil dog hele tiden blive lukket brugere ind, så der alligevel kan opstå overbefolkning på servere, hvis ingen logger ud. SKAT har ikke efter virksomhedsforums oplysninger mulighed for at begrænse antallet af samtidige brugere på servere, hvilket resulterer i at flere brugere ikke har kunne aflevere deres indberetninger eller har oplevet langsomme systemer.

Forslaget suppleres i øvrigt af forslag 677 om fristudsættelse, hvis systemer opleves som ikke-fungerende på brugersiden (katalog om digitalisering).

Forslaget supplerer Virksomhedsforums forslag 594 om nedetid på kvartal og halvårsmoms indberetninger og forslag 454 om udskydelse af frister ved nedetider på digitale løsninger.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

Regeringen anerkender, at der generelt kan opleves ventetider på de mange digitale løsninger, herunder muligheder for, at der kan opleves nedetider – særligt op til indberetningsfristerne og spidsbelastningsperioder.

SKAT har et stort fokus på stabil drift og arbejder løbende for at tilbyde brugervenlige løsninger af højest mulig kvalitet, ligesom ventetider løbende søges nedbragt på forskellig vis. Som led heri arbejder SKAT også for at modernisere selvbetjenings- og indberetningsløsningerne, hvilket dog er en længerevarende og kompleks opgave. SKATs kø-funktion er et konkret eksempel på et tiltag, der har ført til en større stabilitet på systemerne, fordi antallet af login samtidig på SKATs TastSelv løsninger kontrolleres.

Forslaget er ikke implementeret

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen fastholder status fra juli 2018, jf. nedenstående.

Skatteforvaltningen er opmærksom på, at der generelt kan opleves ventetider på de mange digitale løsninger, herunder muligheder for, at der kan opleves nedetider - særligt op til indberetningsfristerne og spidsbelastnings-perioder.

Skatteforvaltningen har et stort fokus på stabil drift og arbejder løbende for at tilbyde brugervenlige løsninger af højest mulig kvalitet, ligesom ventetider løbende søges nedbragt på forskellig vis. Skatteforvaltningens kø-funktion er et eksempel på et tiltag, der har ført til en større stabilitet på systemerne, fordi antallet af login samtidig på Skatteforvaltningens TastSelv løsninger kontrolleres.