Spring navigation over
Indhold start

Påmindelse til skatteyder og rådgiver ved udløb af autorisationer på TastSelv Borger og TastSelv Erhverv

Dato07.06.2017
Nummer662

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

På TastSelv Borger og TastSelv Erhverv kan der gives adgangsautorisationer til rådgivere/revisorer mv. Disse udløber efter nogen tid, hvilket sker uden at der gøres opmærksom herpå.

Såfremt autorisationer skal fortsætte efter udløb, skal de oprettes på ny af skatteyderen, der enten er en borger eller en virksomhed. Rådgiverne bliver ikke underrettet om udløb, og bliver derfor kun opmærksomme på dette i forbindelse med handlinger over for SKAT på skatteyderens vegne. Det giver derfor en administrativ og tidsmæssig byrde for virksomheder og borgere at få genetableret en rådgiverautorisation.

Berørte virksomheder

Virksomheder drevet både i selskabsform og i personligt regi (i det hele skatteydere) samt rådgivningsvirksomheder mv.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der inden udløb automatisk sendes en påmindelse ud om, at autorisation givet på TastSelv Borger og TastSelv Erhverv udløber til både skatteyder og rådgiver med nem adgang til at skatteyder kan forlænge autorisationen.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

SKAT er i gang med en analyse af udfordringer på hele autorisationsområdet herunder udarbejdelse af løsningsforslag på både TastSelv Borger og TastSelv Erhverv, og det modtagne forslag med påmindelse til rådgivere o.lign. vil indgå i dette arbejde. Det er forventningen, at en løsning på TastSelv Borger og TastSelv Erhverv kan være implementeret ultimo 2018. Det er dog endnu ikke fastlagt hvordan disse ændringer konkret udmøntes.

Forslaget er ikke implementeret

Der pågår en række større it-udviklingsaktiviteter i Skatteforvaltningen, som ligger beslag på en betydelig del af it-udviklingskapaciteten i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vil derfor først på et senere tidspunkt vurdere, hvorvidt der kan frigøres ressourcer til implementering.