Spring navigation over
Indhold start

Lagring af stamdata ved anmeldelse af butikstyve

Dato07.06.2017
Nummer681

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når butikker udsættes for tyveri – hvilket sker mere end 20.000 gange årligt – foregår anmeldelsen digitalt. Butikken udfylder en anmeldelse af hændelsen via en blanket på politiets hjemmeside. Det er i øjeblikket ikke muligt at gemme oplysninger i blanketten. Dette betyder, at informationer som butikkens navn, adresse, gerningssted, anmelder osv. skal udfyldes på ny hver gang, på trods af at disse informationer vil være de samme fra anmeldelse til anmeldelse.

Derudover skal de samme informationer udfyldes tre gange for hver anmeldelse. Blanketten til anmeldelse består af en PDF, hvor der indgår 3 næsten identiske blanketter, idet der både skal laves kopier til politi, kunde og butik. Disse tre blanketter skal udfyldes individuelt, til trods for at flere informationer, såsom butikkens navn, adresse, gerningssted mv. skal udfyldes på alle 3 blanketter.

Dette resulterer i spildtid for butikken.

Berørte virksomheder

Alle detailvirksomheder, der udsættes for butikstyveri mere end én gang.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår at gøre det muligt at gemme blanketten på egen computer, så butikkerne selv ville kunne opdatere de nødvendige informationer i tilfælde af butikstyveri.

Et mere digitalt alternativ kunne være at gøre det muligt at logge ind, og dermed se stamdata i blanketten fra sidste gang den blev udfyldt.

Formålet med begge løsningsforslag er at sørge for, at de enkelte oplysninger kun skal indtastes en enkelt gang.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres.

Regeringen har indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst, at der arbejdes på et projekt, der skal implementere et helt nyt blanket- og anmeldelsessystem samt en digital anmeldelsesplatform i dansk politi. Denne nye digitale anmeldelsesplatform vil imødekomme ønsket om, at de forretningsdrivende ikke skal indtaste stamdata, hver gang den pågældende butik ønsker at anmelde et butikstyveri, idet den forretningsdrivendes identitet vil blive registreret i forbindelse med, at den pågældende butik ved brug af NemID logger ind på platformen. Såfremt butikkerne anvender det samme NemID til anmeldelse af alle butikstyverier, vil butikkernes stamdata blive registreret og gemt i den digitale anmeldelsesplatform.

Indførelsen af dette nye blanket- og anmeldelsessystem samt den digitale anmeldelsesplatform vil således efter Rigspolitiets opfattelse løse det problem, som Virksomhedsforum beskriver, idet butikkerne – så længe de anvender det samme NemID til anmeldelse af alle butikstyverier, der bliver begået i den pågældende butik – slipper for at skulle oplyse deres stamdata ved hver anmeldelse.

Rigspolitiet har desuden oplyst, at der i første kvartal af 2018 vil blive lagt en tidsplan for projektet med blanket- og anmeldelsessystemet samt den digitale anmeldelsesplatform. Man har dog umiddelbart valgt at prioritere kriminalitetsformer rettet direkte mod borgere i projektets første fase (hærværk, cykeltyveri, brugstyveri og almindelig tyveri). Ultimo første kvartal 2018 vil Rigspolitiet imidlertid have flere oplysninger om tidshorisonten for, hvornår det nye blanket- og anmeldelsessystem også kan anvendes til anmeldelse af butikstyveri.

Rigspolitiet har desuden undersøgt flere muligheder for på nuværende tidspunkt at gennemføre forslaget. Rigspolitiet har således bl.a. undersøgt muligheden for at gøre det muligt at gemme blanketten på egen computer på en sådan måde, at butikkerne ikke behøver at udfylde deres stamdata ved hver anmeldelse. Dette ville indebære, at blanketten for anmeldelse af tyveri låses op. Såfremt hele blanketten låses op, vil der være risiko for, at virksomhederne ikke får opdateret alle oplysninger, næste gang de bruger blanketten, hvilket Rigspolitiet ikke finder hensigtsmæssigt.

Rigspolitiet har på den baggrund undersøgt muligheden for at låse de felter af blanketten op, hvor butikkerne skal anføre stamdata, således at dette ikke skal udfyldes hver gang. Det har imidlertid vist sig, at det ikke er teknisk muligt at låse nogle felter op mod redigering i Adobe Reader, mens andre forbliver låste. Dette vil kun være muligt, hvis softwaren Adobe Acrobat (DC, DX eller Pro) anvendes. Dette er en professionel software, som politiet ikke stiller krav om, at virksomheder skal være i besiddelse af for at kunne foretage en anmeldelse om butikstyveri.

Forslaget er ikke implementeret

Politiet vil i 2019 have en ny digital anmeldelsesplatform klar, så butikstyveri bedre kan anmeldes digitalt.

Formålet med initiativet er at gøre det lettere for erhvervsdrivende at håndtere butikstyveri, herunder at smidiggøre anmeldelsesproceduren og højne datakvaliteten i politiets arbejde.

Platformen vil sikre, at de nødvendige oplysninger om butikstyveriet indhentes allerede i forbindelse med anmeldelsen, så de erhvervsdrivende så vidt muligt ikke skal bruge tid på at fremskaffe informationer ad flere omgange. Anmeldelsen vil skulle foretages ved brug af Nemid, hvorved der automatisk sikres oplysninger om bl.a. CVR-nummer, virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Den digitale selvbetjeningsløsning forventes at være klar i første halvdel af 2019.