Spring navigation over
Indhold start

Bedre information ved digital ændring af indkomst- og regnskabsår

Sendt til Skatteministeriet
Dato 07.06.2017
Nummer 668

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder ønsker at ændre skattemæssigt indkomstår eller regnskabsår digitalt, skal dette registreres både på Virk.dk og hos SKAT, såfremt virksomheden ønsker, at ændringen skal gennemføres for både indkomstår og regnskabsår. Der foretages fx ingen automatisk ændring i SKATs system, hvis man kun foretager ændringen hos Virk.dk. Dette kan betyde, at visse virksomheder ikke får lavet den korrekte ændring i tide, og at de derfor ender med at have et regnskabsår, der er anderledes fra deres indkomstår – med dertilhørende problemer. Samtidig kan ændringen i indkomståret hos SKAT resultere i unødige administrative byrder for virksomheder, som er en del af en koncern med sambeskattede enheder, da sambeskatningsreglerne påkræver, at alle enheder har samme indkomstår. Hvis én enhed ændrer indkomstår, vil dette ligeledes skulle ske hos alle enheder inden for koncernen.

Det vurderes derfor, at der ved ændring af skattemæssigt indkomstår eller regnskabsår opstår administrative byrder samt skatte- og regnskabsretlige problemer for virksomhederne, som kan undgås med mere information herom til brugeren.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der vil ændre skattemæssigt indkomstår eller regnskabsår.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at virksomhederne, evt. via et pop-up vindue, mindes om, at ændringen, som foretaget enten på Virk.dk eller hos SKAT, ikke automatisk gennemføres hos begge myndigheder. Påmindelsen kan derfor angive et link eller anden henvisning til hhv. Virk.dk eller SKAT, så virksomheden nemt kan ændre, hvis virksomheden ønsker at ændringen skal gennemføres begge steder.

Samtidig kan påmindelsen indeholde en oplysning om krav til ens indkomstår for alle enheder i koncernen. Evt. med henvisning til, hvor virksomheden kan finde yderligere information herom. Dette vil potentielt spare virksomhederne for en stor mængde arbejde, såfremt de ikke får ændret regnskabsåret i tide hos den ene af de to.

Yderligere oplysninger

Et lignende forslag er tidligere blevet behandlet, med henblik på en samordning af de to portaler (forslag nr. 224, 29/10/2013). Dette blev dog vurderet til at være en uhensigtsmæssig løsning, da det ville skabe flere byrder for erhvervslivet end det ville fjerne. Ovennævnte forslag er en alternativ løsning på problemet.