Spring navigation over
Indhold start

Bedre information ved digital ændring af indkomst- og regnskabsår

Dato07.06.2017
Nummer668

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder ønsker at ændre skattemæssigt indkomstår eller regnskabsår digitalt, skal dette registreres både på Virk.dk og hos SKAT, såfremt virksomheden ønsker, at ændringen skal gennemføres for både indkomstår og regnskabsår. Der foretages fx ingen automatisk ændring i SKATs system, hvis man kun foretager ændringen hos Virk.dk. Dette kan betyde, at visse virksomheder ikke får lavet den korrekte ændring i tide, og at de derfor ender med at have et regnskabsår, der er anderledes fra deres indkomstår – med dertilhørende problemer. Samtidig kan ændringen i indkomståret hos SKAT resultere i unødige administrative byrder for virksomheder, som er en del af en koncern med sambeskattede enheder, da sambeskatningsreglerne påkræver, at alle enheder har samme indkomstår. Hvis én enhed ændrer indkomstår, vil dette ligeledes skulle ske hos alle enheder inden for koncernen.

Det vurderes derfor, at der ved ændring af skattemæssigt indkomstår eller regnskabsår opstår administrative byrder samt skatte- og regnskabsretlige problemer for virksomhederne, som kan undgås med mere information herom til brugeren.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der vil ændre skattemæssigt indkomstår eller regnskabsår.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at virksomhederne, evt. via et pop-up vindue, mindes om, at ændringen, som foretaget enten på Virk.dk eller hos SKAT, ikke automatisk gennemføres hos begge myndigheder. Påmindelsen kan derfor angive et link eller anden henvisning til hhv. Virk.dk eller SKAT, så virksomheden nemt kan ændre, hvis virksomheden ønsker at ændringen skal gennemføres begge steder.

Samtidig kan påmindelsen indeholde en oplysning om krav til ens indkomstår for alle enheder i koncernen. Evt. med henvisning til, hvor virksomheden kan finde yderligere information herom. Dette vil potentielt spare virksomhederne for en stor mængde arbejde, såfremt de ikke får ændret regnskabsåret i tide hos den ene af de to.

Yderligere oplysninger

Et lignende forslag er tidligere blevet behandlet, med henblik på en samordning af de to portaler (forslag nr. 224, 29/10/2013). Dette blev dog vurderet til at være en uhensigtsmæssig løsning, da det ville skabe flere byrder for erhvervslivet end det ville fjerne. Ovennævnte forslag er en alternativ løsning på problemet.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Erhvervsstyrelsen har foretaget en teksttilføjelse i sin digitale selvbetjeningsløsning, således at det ved digital ændring af regnskabsår eksplicit fremgår, at en eventuel ændring af skattemæssigt indkomstår skal indberettes særskilt til SKAT via TastSelv.

SKAT arbejder på at foretage en lignende teksttilføjelse, således at der i SKATs digitale selvbetjeningsløsning henvises til Erhvervsstyrelsens ditto, såfremt der ikke alene ønskes ændring af en virksomheds skattemæssige indkomstår, men ligeledes virksomhedens regnskabsår. Teksttilretningen hos SKAT forventes at blive sat i produktion i foråret 2018.

Formålet med de respektive teksttilføjelser er at gøre virksomhederne opmærksom på, at en ændring af skattemæssigt indkomstår hos SKAT ikke automatisk medfører ændring af regnskabsår hos Erhvervsstyrelsen og vice versa.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget forventes endeligt gennemført i 1. kvartal 2019.

Erhvervsstyrelsen implementerede medio 2017 en teksttilføjelse i sin digitale selvbetjeningsløsning, således at det ved ændring af en virksomheds regnskabsår eksplicit fremgår, at en eventuel ændring af skattemæssigt indkomstår skal indberettes særskilt via Skattestyrelsens TastSelv.

Skattestyrelsen har – af udbudsretlige årsager – endnu ikke lagt en tilsvarende teksttilføjelse i produktion i sin digitale selvbetjeningsløsning. Skattestyrelsen har dog netop gennemført udbuddet og er overgået til ny leverandør, hvilket igen gør det muligt at lave rettelser i løsningen. Skattestyrelsen forventer på baggrund heraf, at teksttilføjelsen kan lægges i produktion i 1. kvartal af 2019.

Med implementeringen af teksttilføjelserne i de respektive selvbetjeningsløsninger tydeliggøres det, at en ændring af skattemæssigt indkomstår (hos Skattestyrelsen) ikke automatisk medfører ændring af regnskabsår (hos Erhvervsstyrelsen) og vice versa.