Spring navigation over
Indhold start

Notifikation vedr. SKAT's ændringer i selskabernes forskudsopgørelser

Sendt til Skatteministeriet
Dato 07.06.2017
Nummer 667

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

SKAT styrer forskudsopgørelserne. Rådgiver får ingen besked, når SKAT overskriver allerede indberettede oplysninger. Ændringen gennemføres derfor uden, at rådgiver har haft mulighed for at tjekke den først.

Virksomheder overlader i mange tilfælde indberetninger til rådgivere, som forestår det praktiske for virksomheden. Når en selvangivelse indberettes, har SKAT mulighed for at ændre oplysningerne i forbindelse med ligning. Når dette er tilfældet, vil virksomheden blive underrettet, men ikke rådgiveren.

Virksomheden forventer, at rådgiveren forestår dette, og er derfor ikke nødvendigvis opmærksomme på, at underretningen skal videregives til rådgiver, så eventuelle fejl eller misforståelser kan rettes.

Dette kan medføre byrder for virksomheder og rådgivere, da det kræver unødig administration at videregive oplysninger.

Rådgivere har som udgangspunkt adgang til virksomhedens skattemappe og oplysninger via autorisation fra virksomheden, hvorfor det ikke skulle være problematisk at fremsende kopi af underretningen til virksomheden.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der får ændret deres forskudsopgørelser, samt rådgivere for disse virksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der gives en notifikation til virksomheden og til rådgivere, som virksomheden har givet adgang, når der ændres i allerede indberettede oplysninger.