Spring navigation over
Indhold start

Skattekontoen og inddrivelse

Dato07.06.2017
Nummer665

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er vaskeligt at se på Skattekontoen, hvor meget, der er sendt til inddrivelse, og hvor meget af det, der er sendt til inddrivelse, som er betalt. SKATs inddrivelsessystem EFI har efter nedlukning været overgået til manuelle behandlinger, hvilket har givet problemer mellem SKATs drift og inddrivelsescenter grundet mangel på informationsudveksling.

Skattekontoløsningen og inddrivelsen hos SKAT er derfor ikke nært forbundet, da der ikke gives besked om at restancer inddrives i løsningen for Skattekontoen.

Såfremt virksomheder ikke er opmærksomme på restancer, der sendes til inddrivelse, kan dette i værste fald betyde, at SKAT oversender krav til konkursbegæring. Det er derfor vigtigt med transparens for den pågældende virksomhed.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der benytter Skattekontoen, og som overser eller på anden måde mangler at foretage indbetalinger, som således oversendes til inddrivelse.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der afsættes midler og rettes fokus på udvikling af samspil mellem Skattekontoen og de nye inddrivelsessystemer i udbud for disse løsninger, som sikrer transparens for henholdsvis virksomheder og myndighed.

Dette kan tage udgangspunkt i evalueringen af Skattekontoen.

Yderligere oplysninger

SKAT har oplyst, at driftsløsningen for Skattekontoen er på vej i udbud, og at der ikke foretages ændringer i løsningen foreløbigt.

Virksomhedsforum har tidligere behandlet forslag om Skattekontoen (forslag nr. 377). I regeringens svar, er der henvist til en evaluering af Skattekontoen, som endnu ikke på tidspunktet for dette forslag er gennemført.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres.

Skattekontoen er i oktober 2017 overgået til ny IT-leverandør gældende for de næste 4 år.

SKAT har sideløbende med udbuddet forberedt Skattekontoens tilslutning til det nye inddrivelsessystem (ICI), og det forventes, at Skattekontoen primo 2019 er tilsluttet inddrivelsessystemet. Derefter og indtil 2021 skal flere tids-og ressourcekrævende projekter forberedes og implementeres på Skattekontoen.

Den i 1. halvår 2017 afsluttede evaluering blandt 1000 brugere af Skattekontoen viser, at virksomhedernes overordnede opfattelse af Skattekontoen er positiv. Der er dog udvalgt følgende væsentlige forbedringsmuligheder:

  • Øget brugervenlighed
  • Éntydig og transparent renteberegning samt afstemningsmulighed trods ”rentekarrusellen”
  • Transparent modregning og dermed forståelige modregningsmeddelelser

På sigt skal der også arbejdes med:

  • Forbedret information om FIFO og 5-dages reglen

Arbejdet med forbedringsmulighederne vil indgå i den samlede ressourceprioritering af opgaver over de kommende år.

Forslaget er ikke implementeret

I Skattekontosystemet fremgår hvilke fordringer, der er sendt til inddrivelse. Det vises både på den enkelte fordring, samt på en samlet opgørelse over hvilke af Skattekontoens fordringer, der er sendt til inddrivelse.

I forbindelse med manglende betaling bliver virksomheden rykket. På rykkeren fremgår det, at manglende betaling vil medføre, at fordringen oversendes til inddrivelse. Ved efterfølgende oversendelser bliver virksomheden orienteret i form af et brev, hvoraf det fremgår, at der er sendt nye fordringer til inddrivelse. Der arbejdes på, at dette brev bliver mere informativt, således at der oplyses, hvilke yderligere fordringer der er sendt til inddrivelse. Dette brev forventes udviklet og idriftsat i løbet af 2019 i forbindelse med onboarding til det nye inddrivelsessystem.

Forslaget forventes derfor at blive delvist implementeret i løbet af 2019.