Spring navigation over
Indhold start

Skattekontoen og inddrivelse

Sendt til Skatteministeriet
Dato 07.06.2017
Nummer 665

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er vaskeligt at se på Skattekontoen, hvor meget, der er sendt til inddrivelse, og hvor meget af det, der er sendt til inddrivelse, som er betalt. SKATs inddrivelsessystem EFI har efter nedlukning været overgået til manuelle behandlinger, hvilket har givet problemer mellem SKATs drift og inddrivelsescenter grundet mangel på informationsudveksling.

Skattekontoløsningen og inddrivelsen hos SKAT er derfor ikke nært forbundet, da der ikke gives besked om at restancer inddrives i løsningen for Skattekontoen.

Såfremt virksomheder ikke er opmærksomme på restancer, der sendes til inddrivelse, kan dette i værste fald betyde, at SKAT oversender krav til konkursbegæring. Det er derfor vigtigt med transparens for den pågældende virksomhed.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der benytter Skattekontoen, og som overser eller på anden måde mangler at foretage indbetalinger, som således oversendes til inddrivelse.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der afsættes midler og rettes fokus på udvikling af samspil mellem Skattekontoen og de nye inddrivelsessystemer i udbud for disse løsninger, som sikrer transparens for henholdsvis virksomheder og myndighed.

Dette kan tage udgangspunkt i evalueringen af Skattekontoen.

Yderligere oplysninger

SKAT har oplyst, at driftsløsningen for Skattekontoen er på vej i udbud, og at der ikke foretages ændringer i løsningen foreløbigt.

Virksomhedsforum har tidligere behandlet forslag om Skattekontoen (forslag nr. 377). I regeringens svar, er der henvist til en evaluering af Skattekontoen, som endnu ikke på tidspunktet for dette forslag er gennemført.