Spring navigation over
Indhold start

CVR: Undlad reklamebeskyttelse af oplysninger, der ikke kan benyttes til henvendelse

Dato 07.06.2017
Nummer 670

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er i dag muligt for virksomheder, at reklamebeskytte deres data i CVR-registret. Reklamebeskyttelsen betyder, at CVR’s grunddata om virksomhederne ikke må benyttes til reklamehenvendelser.

Reklamebeskyttelsen betyder dog også, at grunddata om virksomheder, der er reklamebeskyttede, alene kan videregives fra CVR, hvis modtageren skriftligt erklærer:

1) at ønsket om beskyttelse vil blive respekteret

2) at grunddata om sådanne enheder ikke vil blive videregivet eller offentliggjort samlet eller gruppevis,

3) at modtageren ved enkeltvis videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til private sikrer, at det klart fremgår, at enheden er beskyttet.

Grunddata i CVR indeholder dog også en række oplysninger, som ikke kan bruges til at henvende sig til virksomheden fx branchekoder, virksomhedsform, antal ansatte etc.

Da reklamebeskyttelsen omfatter ’grunddata i CVR’ bliver disse data også omfattet af reklamebeskyttelsen. Det er uhensigtsmæssigt, da det reducerer mulighederne for at analysere, arbejde med og videreformidle virksomhedsdata fra CVR.

Berørte virksomheder

Alle der benytter CVR-data.

Forslag

Reklamebeskyttelsen på CVR-data ændres, så alene data, der kan benyttes til at kontakte virksomheden, er omfattet.

Yderligere oplysninger

Grunddata i CVR efter CVR-lovens § 11:

For juridiske enheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens CVR-nummer.

2) Virksomhedsform.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Virksomhedsnavn.

6) Virksomhedsadresse.

7) Navn, adresse, stilling og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere.

8) Branche og eventuelle bibrancher.

9) Antal ansatte.

10) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.


Stk. 2. For produktionsenheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens P-nummer.

2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Navn eller betegnelse.

6) Adresse.

7) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.

8) Antal ansatte.