Spring navigation over
Indhold start

Samkøring af virksomheders grundregistreringer mellem Erhvervsstyrelsen og SKAT

Dato07.06.2017
Nummer664

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Et udenlandsk selskab uden dansk adresse skal i dag registreres to gange hos myndighederne i Danmark for at sikre international sambeskatning. Registrering skal ske både ved kontakt til SKAT og Erhvervsstyrelsen om de samme forhold (dobbeltindberetning).

Det kræver registrering af de udenlandske enheder i en international sambeskatning med registrering af indkomstår og selvangivelsesfrist for såvel moderselskaber og datterselskaber. Selskabet skal registreres i Erhvervsstyrelsen, inden selskabet kan registreres som indtrådt i sambeskatningen. Hvis der er tale om et udenlandsk selskab, som alene skal registreres i Danmark med henblik på at indgå i international sambeskatning, skal selskabet tildeles enten et CVR-nr. eller SE-nr. Udenlandske enheder skal registreres for skattepligt hos SKAT, med effekt fra den dag de indtræder i international sambeskatning, og derefter skal de registreres som en del af sambeskatningen i den digitale selskabsselvangivelse. Registreringen foregår som udgangspunkt digitalt via Virk.dk.

Hvis registreringen kunne foretages samtidigt, ville det spare en dobbeltindberetning, da registreringerne med fordel kan behandles parallelt hos henholdsvis SKAT og Erhvervsstyrelsen.

Såfremt det ikke er muligt at samkøre registrene, kan dette muligvis løses ved at give en frist, så det ikke er nødvendigt at oprette og afvente en registrering hos Erhvervsstyrelsen, før en sambeskatning kan registreres hos SKAT.

Berørte virksomheder

Selskaber som indgår i internationale sambeskatningskredse.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der foretages en tilretning i SKATs og Erhvervsstyrelsens systemer, således at registrering af udenlandske selskaber ikke skal foretages dobbelt, ved at der indføres mulighed for at indberette sambeskatning i SKATs system uden registreringen i Erhvervsstyrelsen.

Alternativt foreslås, at der kan fastsættes en frist for at virksomheden kan foretage en efterfølgende indberetning til Erhvervsstyrelsen efter en sambeskatningen er registreret hos SKAT.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Udenlandske selskaber uden dansk adresse skal alene registreres hos SKAT med et administrativt se-nummer.

Disse selskaber skal ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen, og der er således ikke tale om dobbeltregistrering.

Forslaget er implementeret i 2017.

Udenlandske selskaber uden dansk adresse skal alene registreres hos SKAT med et administrativt se-nummer.

Disse selskaber skal ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen, og der er således ikke tale om dobbeltregistrering.