Spring navigation over
Indhold start

Bedre kommunikation i forbindelse med fejl under digitale indberetninger i eIndkomst

Sendt til Skatteministeriet
Dato 07.06.2017
Nummer 657

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Fejlmeddelelser i forbindelse med afviste indberetninger til det offentlige resulterer i frustrationer for virksomhederne, hvis fejlmeddelelserne ikke indeholder klar information om, hvori fejlen består.

Et eksempel herpå er fejlmeddelelser ved indberetning i SKATs eIndkomst-system. Hvis indberetningen afvises, får virksomheden besked om, at indberetningen er ”delvist modtaget”, og at man skal ”prøve igen senere”. Denne fejlmeddelelse fortæller hverken hvilke dele af indberetningen, som er delvist modtaget, eller hvorvidt fejlen fx skyldes en fejl i det indberettede data eller en fejl i SKATs systemer. Konkret medfører dette spild af tid for virksomheden, der nu må forsøge at ringe rundt til forskellige offentlige supportnumre, for at få forklaret hvad der skal gøres anderledes – selvom problemet ikke nødvendigvis kræver direkte support fra en supportmedarbejder. Manglen på informationer lægger derfor beslag på både virksomhedens og SKATs tid.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der er registreret i forhold til pligterne i forbindelse med A-skat og AM-bidrag. Knap 200.000 virksomheder indberetter en gang om måneden.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at informationen i fejlmeddelelserne i eIndkomst, skal præciseres, så det tydeligt fremgår, hvori fejlen består, samt hvilke dele af indberetningen, der er blevet leveret og hvad der stadig mangler.

Derudover skal det være nemmere for virksomhederne at se, hvad næste skridt er; Hvem skal kontaktes, hvornår skal det ske, og hvor kan de henvende sig for yderligere hjælp, fx ved indsættelse af kontaktpersoner både ved spørgsmål til den tekniske del (fx IT-support) samt den faglige del (fx ved spørgsmål til selve reglerne for indberetning af løn igennem eIndkomst).