Spring navigation over
Indhold start

Advarsel om automatisk "Log-out" i selskabsselvangivelsen

Dato07.06.2017
Nummer656

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Ved elektronisk indberetning til SKAT bliver virksomhederne logget af efter ca. 20 minutter, hvis de ikke foretager bestemte handlinger i systemet.

Der kommer intet varsel om dette, og bliver virksomheden logget af, er der risiko for at miste data, hvis dette ikke er gemt. Virksomhederne kan forlænge fristen ved at gemme data eller gå frem eller tilbage i selvangivelsen.

Brugere af indberetningsløsningen har berettet om, at de bliver logget af, selv om de aktivt er i gang med en indberetning. Det sker eksempelvis, hvis de skal bruge tid på at finde relevante oplysninger, eller når de sidder i telefonkøen hos SKAT.

Det er uhensigtsmæssigt, at virksomhederne bliver logget af uden varsel. Særligt hvis de samtidig mister indtastede data, som ikke er gemt. Virksomhederne bør derfor mødes af en advarsel, som fortæller, når de er ved at nærme sig log-out-fristen. Det vil give virksomheden mulighed for at gemme indtastede oplysninger og/eller forlænge fristen, hvis de endnu ikke er færdige med indberetningen. Eksempelvis hvis brugeren sidder i kø hos supporten i SKAT i mere end 20 minutter.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der indberetter i selskabsselvangivelsen – ca. 270.000 virksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der indføres en funktionalitet, der advarer brugeren om, at løsningen ikke er benyttet de sidste 20 minutter, hvorfor man vil blive logget af ved fortsat inaktivitet.

Advarslen skal som minimum give mulighed for, at:

1) Gemme, så oplysninger ikke går tabt, hvorefter der kan logges ud.

2) Gemme og forlænge fristen, hvis brugeren vil fortsætte med at arbejde med indberetningen.

Yderligere oplysninger

En funktion, der advarer om, at man bliver logget af, hvis ikke man fortsætter, findes mange andre steder – eksempelvis ved køb af koncertbilletter, hvor der ofte er en nedtælling, som indikerer resterende tid.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Ændringen forventes at kunne udvikles og sættes i drift i løbet af 2019, da forslaget først kan gennemføres efter anden nødvendig funktionalitet.

Det relativt sene tidspunkt for idriftsættelse af ændringen skyldes, at der skal gennemføres udbud af Selskabsskattesystemet på TastSelv. Indtil udbuddet er afsluttet, kan der ikke lovligt gennemføres andre ændringer end implementering af ny lovgivning.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget forventes fortsat gennemført i 2019. En ny løsningsmulighed skal analyseres i forhold til en ny teknisk opsætning hos Skatteforvaltningens nye leverandør på systemet, som er kommet til efter et nyligt afsluttet udbud.