Spring navigation over
Indhold start

Bedre mulighed for at vedhæfte bilag ved genoptagelse af selvangivelsen

Dato07.06.2017
Nummer655

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når en selvangivelse ønskes genoptaget af en virksomhed, er det kun muligt at vedhæfte ét dokument til SKAT og størrelsesgrænsen på filen er 4 mb.

Det giver besvær hos virksomheder, der har behov for at fremsende flere dokumenter, der så skal samles i én fil. Denne procedure påvirker samtidig størrelsen af den ene fil, hvor det kan være svært at holde filen under 4 mb, hvilket igen kræver ekstra arbejde, da virksomhederne skal bruge tid på at reducere størrelsen på filen. Alternativt må virksomheden kontakte SKAT for at varsle, at der sendes flere bilag, herefter skal virksomheden etablere kontakt til en medarbejder i SKAT, som så skal igangsætte en sagsbehandling. Dette forlænger processen yderligere og øger tidsforbruget for både SKAT og virksomheden betydeligt.

For SKAT betyder én samlet fil med flere dokumenter, at det kræves mere sagsbehandlingstid for at finde relevante oplysninger, hvilket kunne være hurtigere, hvis der i stedet var tale om selvstændige – navngivne – bilag, som kan vedhæftes selvangivelsen direkte.

Berørte virksomheder

På årsbasis er der ca. 6000 selskaber (eller rådgivere), der anmoder om ændring af selvangivelsen.

Forslag

Der skal være mulighed for at vedhæfte mere end én fil ved genoptagelse af selvangivelsen.

Dokumenter kan hurtigt komme til at fylde mere end 4 MB, og der bør samtidig være en højere grænse for, hvor meget dokumenterne må fylde.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Muligheden for at vedhæfte mere end én fil forventes at kunne udvikles og sættes i drift ultimo 2018.

En ændring af begrænsningen på 4 MB kræver en nærmere analyse af hvilke systemer, der skal ændres i, før grænsen kan ændres. SKAT vil igangsætte denne analyse med henblik på en eventuel forhøjelse af begrænsningen i filstørrelsen.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget forventes gennemført i 2019.

Forslaget hører teknisk og logisk sammen med forslag fra Virksomhedsforum nr. 653 om anmodning om genoptagelse af selvangivelse via kladde - efter udløb af selvangivelsesfrist.