Spring navigation over
Indhold start

Kopiering af oplysninger i selskabsselvangivelsen

Dato07.06.2017
Nummer654

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder skal i forbindelse med indberetning af selskabsselvangivelsen bruge tid på at finde tidligere års indberetninger frem, da disse ikke findes i den aktuelle selvangivelse.

Det er i dag muligt at finde tidligere års selvangivelser i systemet, men det kræver, at den igangværende selvangivelse afbrydes. Er tallene i stedet direkte tilgængelige i den aktuelle indberetning, vil det spare tid hos virksomhederne, som kan genbruge oplysninger, når de er ens og tilsvarende afhjælpe tvivl om, hvilken værdi der skal indtastes.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der indberetter i selskabsselvangivelsen – ca. 270.000 virksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der oprettes en funktionalitet, som gør det muligt at kopiere sidste års indberettede oplysninger til den aktuelle selvangivelse.

Efterfølgende rettes oplysningerne til de aktuelle værdier i selvangivelsen.

Alternativt, at der oprettes mulighed for at få vist seneste års selvangivelse – uden at den aktuelle indberetning afbrydes.

Yderligere oplysninger

En lignende funktion findes allerede i selskabsselvangivelsens tonnagedel, hvor sidste års indberetning kan kopieres og tilrettes.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Ændringen forventes at kunne udvikles og sættes i drift til selvangivelsen for indkomståret 2018.

Det relativt sene tidspunkt for idriftsættelse af ændringen skyldes, at der skal gennemføres udbud af Selskabsskattesystemet på TastSelv. Indtil udbuddet er afsluttet kan der ikke lovligt gennemføres andre ændringer end implementering af ny lovgivning.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget forventes gennemført i 2019.