Spring navigation over
Indhold start

Anmodning om genoptagelse af selvangivelse via kladde - efter udløb af selvangivelsesfrist

Dato07.06.2017
Nummer653

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når en selvangivelse ønskes genoptaget af en virksomhed, eksempelvis ved en rettelse af en tastefejl, kræver det i dag en henvendelse til SKAT.
Det sker med en skriftlig redegørelse af grunden til ændring og en forklaring af feltet, der ønskes ændret. Det er uhensigtsmæssigt, at en anmodning om genoptagelse efter selvangivelsesfristen alene kan indsendes som ’prosa-tekst’.

Det vil spare tid, hvis det i stedet direkte i SKATs system var muligt at åbne en kladde af det indsendte, foretage ændringerne i denne og indsende en ny selvangivelse med forklaring og eventuelle bilag som anmodning til genoptagelse.

For virksomhederne vil det spare administration, at de kan indtaste ændringerne direkte i det format, som er benyttet til den oprindelige indberetning, og de skal ikke længere skrive en ’prosa’-tekst, der forklarer de ændringer, de ønsker at få genoptaget.

For SKAT vil det betyde, at de modtager anmodningen i selvangivelses- format, der passer direkte ind i systemerne, og det vil være lettere at se, hvilke ændringer, der er udført i forhold til den oprindelige indberetning.

Tilgangen kendes allerede fra borgernes selvangivelse, hvor der kan ændres i det indberettede efter fristen, ændringen sendes efterfølgende til SKAT som en genoptagelsesanmodning.

Samlet vil det spare tid og besvær for virksomheder og SKAT, hvis det var muligt at anvende kladde- og indberetningsfunktion i selskabsselvangivelsen til at anmode om genoptagelse.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der benytter SKATs TastSelv selskabsselvangivelse (ca. 270.000). På årsbasis er der ca. 6000 selskaber (eller rådgivere), der anmoder om ændring af selvangivelsen.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at selvskabsselvangivelser kan genoptages som kladde efter indberetningsfristen.

I kladden kan nye/ændrede oplysninger indtastes, og kladden kan med eventuelle kommentarer og bilag indsendes til SKAT som en anmodning om genoptagelse.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag om, at selskaber skulle kunne rette i tidligere selvangivelser (forslag 371), det vil sige selvangivelser hvor fristen for indberetning er overskredet. Det bemærkes, at dette forslag er besvaret af regeringen, inden selskabsselvangivelsen blev digitaliseret. I den nuværende digitaliserede udgave eksisterer foruddefinerede/indberettede felter, der kan danne udgangspunkt for en genoptagelse i kladde.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Regeringen vil gennemføre forslaget. Ændringen forventes at kunne udvikles og sættes i drift i løbet af 2019, da forslaget først kan gennemføres efter anden nødvendig funktionalitet.

Det relativt sene tidspunkt for idriftsættelse af ændringen skyldes, at der skal gennemføres udbud af Selskabsskattesystemet på TastSelv. Indtil udbuddet er afsluttet, kan der ikke lovligt gennemføres andre ændringer end implementering af ny lovgivning.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget forventes fortsat gennemført i 2019.