Spring navigation over
Indhold start

Det skal være lettere at registrere kursister på Efteruddannelse.dk

Dato07.06.2017
Nummer689

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder skal melde medarbejdere til kurser på Efteruddannelse.dk, skal de registreres via deltagernes CPR-numre.

I det tilfælde, hvor en større virksomhed skal tilmelde et betydeligt antal medarbejdere til et kursus, kan virksomheden som regel aftale indhold og størrelse på holdet med den pågældende skole. Men af hensyn til databelastningen kan systemet kun håndtere tilmeldinger på maksimalt 25 kursister ad gangen. Skal flere medarbejdere tilmeldes samme kursus, er man derfor nødt til at dele dem op og foretage to separate tilmeldinger. Dette resulterer i dobbeltarbejde for virksomheden.

For især større virksomheder, der ønsker at melde mange kursister ad gangen, tager det lang tid at tilmelde deltagerne ved at finde og indtaste CPR-numre enkeltvist. Efter at have tastet medarbejderens CPR-nummer ind, skal der herudover indtastes informationer om medarbejderens uddannelsesbaggrund, uddannelsesafslutning med mere.

Udover at dette ofte medfører problemer, når disse data uploades til systemet, da systemet ikke kan håndtere den mængde data, som det er muligt at indberette, medfører dette et unødvendigt spild af tid for virksomhederne.

Berørte virksomheder

Alle, der benytter sig af Efteruddannelse.dk. I alt ca. 100.000 virksomheder kan benytte sig af Efteruddannelse.dk og i 2016 benyttede ca. 500.000 kursister sig af et AMU-kursus.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at antallet af mulige tilmeldinger på Efteruddannelse.dk skal svare til antallet af mulige pladser på det pågældende kursus. Kan dette af tekniske årsager ikke lade sig gøre, bør det mulige antal tilmeldinger øges fra de nuværende 25, der ligger under størrelsen på mange af holdene på Efteruddannelse.dk, til minimum 35 eller derover.

Endvidere foreslår Virksomhedsforum, at det skal fremgå mere tydeligt, hvilke informationer om uddannelsesbaggrund, der er relevante at indberette, så virksomhederne ikke bruger tid på at indberette unødige informationer.

Samtidig skal selve tilmeldingen ved indtastning af CPR-nummer gøres lettere, fx ved, at der på Efteruddannelse.dk lægges en Excel-skabelon, som virksomhederne kan downloade. I Excel-skabelonen, som vil være gemt i det korrekte format til systemet, kan virksomheden indtaste CPR-numre på de medarbejdere de ønsker at tilmelde kurser. Efterfølgende kan de uploade dette dokument i systemet, som herefter vil generere de nødvendige data på baggrund af CPR-numrene.

Yderligere oplysninger

Der er netop lanceret en ny version af Efteruddannelse.dk. Spørgsmål og ønsker til Efteruddannelse.dk bliver pt. bearbejdet i en referencegruppe for Efteruddannelse.dk, hvor bl.a. mange erhvervsorganisationer er repræsenteret. Styrelsen for It og Læring, den ansvarlige myndighed, har opfordret til input og ønsker fra virksomheder og organisationer.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

Virksomhedsforum foreslår, at antallet af mulige tilmeldinger på Efteruddannelse.dk skal svare til antallet af mulige pladser på det pågældende kursus. Kan dette af tekniske årsager ikke lade sig gøre, bør det mulige antal tilmeldinger øges fra de nuværende 25, der ligger under størrelsen på mange af holdene på Efteruddannelse.dk, til minimum 35 eller derover.

Det nuværende antal (25) er sat af hensyn til det studieadministrative system (EASY-A), som EfterUddannelse.dk sender tilmeldingerne til. EASY-A blive udskiftet inden for de kommende år i forbindelse med markedsgørelse af studieadministrative systemer på AMU-området. Styrelsen for It og Læring vil i den forbindelse undersøge, om det nuværende antal kan øges til 35. Og hvis dette er muligt, vil Styrelsen for It og Læring arbejde videre med forslaget i forbindelse med videreudvikling af den nationale platform (se svar på forslag 687). Den nationale platform forventes etableret pr. 1. januar 2020.

Endvidere foreslår Virksomhedsforum, at det skal fremgå mere tydeligt, hvilke informationer om uddannelsesbaggrund, der er relevante at indberette, så virksomhederne ikke bruger tid på at indberette unødige informationer.

I forbindelse med arbejdet med udvikling af den nationale platform (se svar på forslag 687) vil Styrelsen for It og Læring i samarbejde med brugere undersøge, hvordan det kan tydeliggøres, hvilke informationer, der skal udfyldes, så virksomhederne ikke bruger tid på at indberette unødige informationer. Den nationale platform forventes etableret pr. 1. januar 2020.

Virksomhedsforum anfører samtidigt, at selve tilmeldingen ved indtastning af CPR-nummer skal gøres lettere, fx ved, at der på Efteruddannelse.dk lægges en Excel-skabelon, som virksomhederne kan downloade. I Excel-skabelonen, som vil være gemt i det korrekte format til systemet, kan virksomheden indtaste CPR-numre på de medarbejdere de ønsker at tilmelde kurser. Efterfølgende kan de uploade dette dokument i systemet, som herefter vil generere de nødvendige data på baggrund af CPR-numrene.

I forbindelse med arbejdet med udvikling af den nationale platform (se svar på forslag 687) vil Styrelsen for It og Læring - i samarbejde med brugere - undersøge, hvordan navngivning af mange kursusdeltagere kan gøres lettere, fx vha. en forudfyldt Excel-fil som der her foreslås. Den nationale platform forventes etableret pr. 1. januar 2020.

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum foreslår, at antallet af mulige tilmeldinger på Efteruddannelse.dk skal svare til antallet af mulige pladser på det pågældende kursus. Kan dette af tekniske årsager ikke lade sig gøre, bør det mulige antal tilmeldinger øges fra de nuværende 25, der ligger under størrelsen på mange af holdene på Efteruddannelse.dk, til minimum 35 eller derover.

Det nuværende antal (25) er sat af hensyn til det studieadministrative system (EASY-A), som EfterUddannelse.dk sender tilmeldingerne til. EASY-A blive udskiftet inden for de kommende år i forbindelse med markedsgørelse af studieadministrative systemer på AMU-området. Styrelsen for It og Læring vil i den forbindelse undersøge, om det nuværende antal kan øges til 35. Og hvis dette er muligt, vil Styrelsen for It og Læring arbejde videre med forslaget i forbindelse med videreudvikling af den nationale platform (se svar på forslag 687). Den nationale platform forventes etableret i 2020.

Endvidere foreslår Virksomhedsforum, at det skal fremgå mere tydeligt, hvilke informationer om uddannelsesbaggrund, der er relevante at indberette, så virksomhederne ikke bruger tid på at indberette unødige informationer.

I forbindelse med arbejdet med udvikling af den nationale platform (se svar på forslag 687) vil Styrelsen for It og Læring i samarbejde med brugere undersøge, hvordan det kan tydeliggøres, hvilke informationer, der skal udfyldes, så virksomhederne ikke bruger tid på at indberette unødige informationer. Den nationale platform forventes etableret i 2020.

Virksomhedsforum anfører samtidigt, at selve tilmeldingen ved indtastning af CPR-nummer skal gøres lettere, fx ved, at der på Efteruddannelse.dk lægges en Excel-skabelon, som virksomhederne kan downloade. I Excel-skabelonen, som vil være gemt i det korrekte format til systemet, kan virksomheden indtaste CPR-numre på de medarbejdere de ønsker at tilmelde kurser. Efterfølgende kan de uploade dette dokument i systemet, som herefter vil generere de nødvendige data på baggrund af CPR-numrene.

I forbindelse med arbejdet med udvikling af den nationale platform (se svar på forslag 687) vil Styrelsen for It og Læring - i samarbejde med brugere - undersøge, hvordan navngivning af mange kursusdeltagere kan gøres lettere, fx vha. en forudfyldt Excel-fil som der her foreslås. Den nationale platform forventes etableret i 2020.