Spring navigation over
Indhold start

Det skal være lettere at registrere kursister på Efteruddannelse.dk

Dato 07.06.2017
Nummer 689

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder skal melde medarbejdere til kurser på Efteruddannelse.dk, skal de registreres via deltagernes CPR-numre.

I det tilfælde, hvor en større virksomhed skal tilmelde et betydeligt antal medarbejdere til et kursus, kan virksomheden som regel aftale indhold og størrelse på holdet med den pågældende skole. Men af hensyn til databelastningen kan systemet kun håndtere tilmeldinger på maksimalt 25 kursister ad gangen. Skal flere medarbejdere tilmeldes samme kursus, er man derfor nødt til at dele dem op og foretage to separate tilmeldinger. Dette resulterer i dobbeltarbejde for virksomheden.

For især større virksomheder, der ønsker at melde mange kursister ad gangen, tager det lang tid at tilmelde deltagerne ved at finde og indtaste CPR-numre enkeltvist. Efter at have tastet medarbejderens CPR-nummer ind, skal der herudover indtastes informationer om medarbejderens uddannelsesbaggrund, uddannelsesafslutning med mere.

Udover at dette ofte medfører problemer, når disse data uploades til systemet, da systemet ikke kan håndtere den mængde data, som det er muligt at indberette, medfører dette et unødvendigt spild af tid for virksomhederne.

Berørte virksomheder

Alle, der benytter sig af Efteruddannelse.dk. I alt ca. 100.000 virksomheder kan benytte sig af Efteruddannelse.dk og i 2016 benyttede ca. 500.000 kursister sig af et AMU-kursus.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at antallet af mulige tilmeldinger på Efteruddannelse.dk skal svare til antallet af mulige pladser på det pågældende kursus. Kan dette af tekniske årsager ikke lade sig gøre, bør det mulige antal tilmeldinger øges fra de nuværende 25, der ligger under størrelsen på mange af holdene på Efteruddannelse.dk, til minimum 35 eller derover.

Endvidere foreslår Virksomhedsforum, at det skal fremgå mere tydeligt, hvilke informationer om uddannelsesbaggrund, der er relevante at indberette, så virksomhederne ikke bruger tid på at indberette unødige informationer.

Samtidig skal selve tilmeldingen ved indtastning af CPR-nummer gøres lettere, fx ved, at der på Efteruddannelse.dk lægges en Excel-skabelon, som virksomhederne kan downloade. I Excel-skabelonen, som vil være gemt i det korrekte format til systemet, kan virksomheden indtaste CPR-numre på de medarbejdere de ønsker at tilmelde kurser. Efterfølgende kan de uploade dette dokument i systemet, som herefter vil generere de nødvendige data på baggrund af CPR-numrene.

Yderligere oplysninger

Der er netop lanceret en ny version af Efteruddannelse.dk. Spørgsmål og ønsker til Efteruddannelse.dk bliver pt. bearbejdet i en referencegruppe for Efteruddannelse.dk, hvor bl.a. mange erhvervsorganisationer er repræsenteret. Styrelsen for It og Læring, den ansvarlige myndighed, har opfordret til input og ønsker fra virksomheder og organisationer.