Spring navigation over
Indhold start

Efteruddannelse.dk: Signering af ansøgning til VEU- og befordringsgodtgørelse som batch-signering

Dato07.06.2017
Nummer688

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når efteruddannelseskurser er afholdt, og en virksomhed skal søge VEU- og befordringsgodtgørelse, sker det ud fra den oprindeligt indtastede tilmelding i systemet. Dette er fint, da det sparer virksomheden for at indtaste en del informationer. Dog betyder det også, at man er nødt til at signere for hver enkelt kursusdeltager bagefter.

Virksomheder med mange kursister ad gangen kommer dermed til at bruge meget tid på at signere ansøgningerne om godtgørelse. Dette gælder i særlig grad, hvis virksomheden gør brug af NemID’s nøglekort, frem for en nøglefil på computeren, da en ny kode fra nøglekortet skal tastes ind pr. deltager.

Processen vanskeliggøres af, at den signerende medarbejder ikke kan forlade computeren for at lave andet arbejde i mellemtiden, da man logges ud af systemet ved inaktivitet. Det betyder, at den pågældende medarbejder må blive ved computeren indtil alle kursisters refusionsansøgninger er blevet signeret. Der kan være tale om, at denne proces kan tage op til en time.

Berørte virksomheder

Især større virksomheder med mange brugere af Efteruddannelse.dk. I alt ca. 100.000 virksomheder kan benytte sig af efteruddannelse.dk og i 2016 benyttede ca. 500.000 kursister sig af et AMU-kursus.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der oprettes en funktion, der muliggør batch-signering af et helt hold kursister. I tilfælde af fravær fra enkelte deltagere, skal det være muligt at fravælge disse inden selve signeringen.

Yderligere oplysninger

Der er netop lanceret en ny version af Efteruddannelse.dk. Spørgsmål og ønsker til Efteruddannelse.dk bliver pt. bearbejdet i en referencegruppe for Efteruddannelse.dk, hvor bl.a. mange erhvervsorganisationer er repræsenteret. Styrelsen for It og Læring, den ansvarlige myndighed, har opfordret til input og ønsker fra virksomheder og organisationer.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum anfører, at virksomheder med mange kursister ad gangen bruger meget tid på at signere ansøgningerne om godtgørelse. Dette gælder i særlig grad, hvis virksomheden gør brug af NemID’s nøglekort, frem for en nøglefil på computeren, da en ny kode fra nøglekortet skal tastes ind pr. deltager (forkortet).

Styrelsen for It og Læring arbejder på en løsning, som gør det muligt at signere op til 50 VEU-ansøgninger ad gangen med brug af én underskrift/nøglekode. Løsningen forventes idriftsat sommeren 2018.

Forslaget er ikke implementeret

Behovet for at kunne signere mange VEU-ansøgninger ad gangen forventes ”overflødiggjort” pr. 1/1-2019, som følge af, at administrationen af VEU-godtgørelse samles hos AUB jf. lovforslag L72:

”L 72 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)”

Med flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bliver ansøgnings- og udbetalingsprocessen forenklet, så man fremadrettet kan ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud i samme arbejdsgang, som man tilmelder sig kurset. Det betyder helt konkret, at man i tilmeldingen skal svare på nogle spørgsmål til brug for AUB’s sagsbehandling, og at ”VEU-ansøgningen” – som vi kender den i dag – bliver udfaset. Dermed ”forsvinder” opgaven med at signere VEU-ansøgninger og behovet for at kunne signere mange VEU-ansøgninger ad gangen som batch-signering.