Spring navigation over
Indhold start

Forbedret overblik over aktuelle/aktive indberetninger hos Danmarks Statistik

Dato07.06.2017
Nummer686

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder fortæller, at de mangler overblik over deres indberetninger til Danmarks Statistik – fx hvornår falder de, hvor mange på årsbasis, hvor ofte og hvad svarede jeg sidste gang?

Når man åbner siden med ”overblik over indberetninger” indeholder listen både aktuelle/aktive indberetninger og gamle/tidligere indberetninger, hvilket ikke bidrager til at skabe det ønskede overblik.

Det vil hjælpe på overblikket, hvis det blev lettere at skelne de aktuelle/aktive indberetninger, som virksomhederne skal forholde sig til, fra de gamle/tidligere indberetninger.

Grunden til, at gamle/tidligere indberetninger også fremgår af startsiden, er så virksomhederne kan orientere sig i tidligere indberetninger for derved at ihukomme, hvordan en given indberetning tidligere er besvaret. Dette er i udgangspunktet en god ide. Spørgsmålet er dog, om det er mest optimalt, at alle indberetningerne står samlet.

Berørte virksomheder

Alle danske virksomheder. (Virksomhederne er normalt med i den samme undersøgelse i en periode, hvorefter de fritages. For små og mellemstore virksomheder er indberetningsperioden normalt tre år for kvartals- og månedstællinger og fem år for årstællinger. Større virksomheder deltager af hensyn til statistikkens pålidelighed altid i en række undersøgelser.)

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at overblikket over indberetninger på Danmark Statistik forbedres, således det tydeligere fremgår, hvilke aktuelle/aktive indberetninger virksomhederne skal have forholdt sig til. Samtidig foreslås det, at data fra tidligere indberetninger placeres hensigtsmæssigt for virksomheden, så de reelt har potentiale for at lette indberetningsbyrden ved nye indberetninger.

Inspiration til placering af data fra tidligere indberetninger:
Når virksomheden laver en besvarelse til en statistik, som virksomheden også tidligere har besvaret, bør data fra en tidligere indberetning fremgå løbende for virksomheden al a ”se her hvad du svarede sidst”.

Eksempler til inspiration overblik over indberetninger kunne være:

a. Kun de aktive/aktuelle indberetninger fremgår af overblikssiden, mens gamle/tidligere indberetninger ligger i en anden mappe, som er let at finde.

b. De aktive/aktuelle indberetninger står øverst på overblikssiden, tydeligt adskilt fra gamle/tidligere indberetninger, som muligvis kan figurere længere nede på siden.

c. Farvekodning der giver et klart skel mellem de aktive/aktuelle og de gamle/tidligere indberetninger.