Spring navigation over
Indhold start

Bedre håndtering af afvisning af frivillige indberetninger hos Danmarks Statistik

Dato07.06.2017
Nummer685

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder modtager anmodninger fra Danmarks Statistik om at deltage i frivillige indberetninger. Der står i overskriften på mailen, hvis indberetningen er frivillig.

Undlader virksomheden at svare på henvendelsen bliver de rykket for svar, både på mail og telefonisk. Det opleves som generende, når virksomheden har besluttet ikke at svare, idet indberetningen er frivillig. Virksomhederne skal åbne indberetningen for at kunne afvise den, selvom det er teknisk muligt at lave en opsætning til afvisning på første side.

Problematikken alene har ikke store økonomiske konsekvenser for virksomhederne, men den bærer til bålet af oplevelsen af en stor indberetningsbyrde til Danmarks Statistik. Virksomhederne bredt oplever, at der går mange ressourcer til netop at indberette til Danmarks Statistik og det opleves derfor som en unødig og uforholdsmæssig ekstra gene, at blive rykket både per mail og telefonisk for en indberetning, der er frivillig at foretage.

Berørte virksomheder


I 2016 anmodede Danmarks Statistik ca. 8000 virksomheder om at indberette frivilligt.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der oprettes en funktionalitet, så en frivillig indberetning kan afvises uden at den tilsendte mail skal åbnes. Det foreslås endvidere, at virksomheder ikke rykkes for at besvare en frivillig indberetning.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Danmarks Statistik gennemfører en række erhvervsrettede undersøgelser, som er baseret på frivillig besvarelse af spørgeskemaer, med henblik på at afdække konjunkturer og sæsonbetonede aktiviteter. Blandt de centrale frivillige undersøgelser er de såkaldte konjunkturbarometre, som udføres parallelt i alle EU-lande og som er centrale for at kunne analysere og informere om den løbende økonomiske udvikling. Undersøgelserne er baseret på virksomhedsledelsernes vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventningerne til de kommende tre måneders udvikling. Spørgsmålene kan besvares let og hurtigt, idet det er ledelsens umiddelbare fornemmelse af forholdene, der ønskes.

Konjunkturindikatorerne har stor bevågenhed, og Danmarks Statistik lægger derfor stor vægt på, at alle, der ønsker at deltage, får mulighed herfor. For at understøtte en høj besvarelsesprocent sendes en enkelt påmindelse til de virksomheder, som ikke har indsendt en besvarelse efter første anmodning. Virksomheder, som fortsat ikke svarer, kontaktes ikke yderligere om den pågældende indberetning. Det fremgår af anmodningen, at deltagelse er frivillig og virksomheder, som ikke ønsker at deltage i de frivillige undersøgelser, kan nemt afmelde sig ved at kontakte Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik anerkender behovet for at gøre det lettere at framelde sig deltagelse i en konkret frivillig undersøgelse, og vil fra 2018 selv afmelde virksomheder, som flere gange i træk har undladt at indberette til den pågældende undersøgelse. En yderligere automatisering vil føre til uønskede afmeldinger af virksomheder, der har et ønske om at deltage, men som i enkelte perioder kan være forhindret, fx på grund af ferie eller forretningsrejse. Uønskede afmeldinger vil herudover indebære, at Danmarks Statistik må kontakte andre virksomheder, hvis det skal være muligt at udarbejde repræsentative konjunkturstatistikker.

Forslaget er implementeret i 2017.

Danmarks Statistik gennemfører en række erhvervsrettede undersøgelser, som er baseret på frivillig besvarelse af spørgeskemaer, med henblik på at afdække konjunkturer og sæsonbetonede aktiviteter. Blandt de centrale frivillige undersøgelser er de såkaldte konjunkturbarometre, som udføres parallelt i alle EU-lande og som er centrale for at kunne analysere og informere om den løbende økonomiske udvikling. Undersøgelserne er baseret på virksomhedsledelsernes vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventningerne til de kommende tre måneders udvikling. Spørgsmålene kan besvares let og hurtigt, idet det er ledelsens umiddelbare fornemmelse af forholdene, der ønskes.

Konjunkturindikatorerne har stor bevågenhed, og Danmarks Statistik lægger derfor stor vægt på, at alle, der ønsker at deltage, får mulighed herfor. For at understøtte en høj besvarelsesprocent sendes en enkelt påmindelse til de virksomheder, som ikke har indsendt en besvarelse efter første anmodning. Virksomheder, som fortsat ikke svarer, kontaktes ikke yderligere om den pågældende indberetning. Det fremgår af anmodningen, at deltagelse er frivillig og virksomheder, som ikke ønsker at deltage i de frivillige undersøgelser, kan nemt afmelde sig ved at kontakte Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik anerkender behovet for at gøre det lettere at framelde sig deltagelse i en konkret frivillig undersøgelse. Fra 2017 afmelder Danmarks Statistik selv virksomheder, som flere gange i træk har undladt at indberette til en frivillig undersøgelse. En yderligere automatisering vil føre til uønskede afmeldinger af virksomheder, der har et ønske om at deltage, men som i enkelte perioder kan være forhindret, fx på grund af ferie eller forretningsrejse. Uønskede afmeldinger vil herudover indebære, at Danmarks Statistik må kontakte andre virksomheder, hvis det skal være muligt at udarbejde repræsentative konjunkturstatistikker.