Spring navigation over
Indhold start

Bedre håndtering af afvisning af frivillige indberetninger hos Danmarks Statistik

Dato 07.06.2017
Nummer 685

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder modtager anmodninger fra Danmarks Statistik om at deltage i frivillige indberetninger. Der står i overskriften på mailen, hvis indberetningen er frivillig.

Undlader virksomheden at svare på henvendelsen bliver de rykket for svar, både på mail og telefonisk. Det opleves som generende, når virksomheden har besluttet ikke at svare, idet indberetningen er frivillig. Virksomhederne skal åbne indberetningen for at kunne afvise den, selvom det er teknisk muligt at lave en opsætning til afvisning på første side.

Problematikken alene har ikke store økonomiske konsekvenser for virksomhederne, men den bærer til bålet af oplevelsen af en stor indberetningsbyrde til Danmarks Statistik. Virksomhederne bredt oplever, at der går mange ressourcer til netop at indberette til Danmarks Statistik og det opleves derfor som en unødig og uforholdsmæssig ekstra gene, at blive rykket både per mail og telefonisk for en indberetning, der er frivillig at foretage.

Berørte virksomheder


I 2016 anmodede Danmarks Statistik ca. 8000 virksomheder om at indberette frivilligt.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der oprettes en funktionalitet, så en frivillig indberetning kan afvises uden at den tilsendte mail skal åbnes. Det foreslås endvidere, at virksomheder ikke rykkes for at besvare en frivillig indberetning.