Spring navigation over
Indhold start

Lettelse af byrden i forbindelse med indberetning til statistik for Forskning, Udvikling og Innovation

Dato 07.06.2017
Nummer 684

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Forsknings-, Udviklings- og Innovationsindberetning (FUI) er en sprogligt tung og omfangsrig indberetning, hvilket bl.a. også adresseres i tidligere forslag fra Virksomhedsforum (forslag 218 og 407).

Virksomhedsforums forslag har ført til en reduktion i længden af indberetningsskemaet (svar 218), ligesom Danmarks Statistik har forpligtet sig på at ville arbejde med fortsat forenkling af FUI (Svar 407).

Indberetningen er dog stadig kompleks. Bl.a. fordi det kan være svært for en virksomhed præcist at opgøre, hvad man har af omkostninger til forskning, udvikling og innovation (FUI). Særligt for mindre virksomheder, som ikke nødvendigvis har distinkt skel mellem hhv. forskning, udvikling og innovation - eller i udgangspunktet ikke synes man beskæftiger sig med de tre aktiviteter. Det opleves derfor som en udfordring at angive præcise beløb eller mandetimer brugt på FUI.

Endvidere oplyser Danmarks Statistik, at der ved besvarelse af indberetningen i mange tilfælde blot efterspørges et skøn.

Det vil være mindre ressourcekrævende at foretage indberetning, hvis virksomhederne positivt véd, at der er tale om skøn, ligesom virksomhederne kan føle sig mere sikre på deres indberetninger.

Endelig, både i forhold til at forbedre datavaliditet, ressourcetræk og følelsen af at indberette korrekt, vil det virke som en lettelse, hvis virksomhederne løbende under indberetningen kan se, hvad man indberettede tidligere. Dette er i princippet muligt, da virksomheden kan printe seneste indberetning, men virksomhederne oplever ikke, at det giver det nødvendige overblik og foretrækker, at sidste tal fra seneste indberetning fremgår af den aktuelle indberetning.

Udfordringerne med FUI forstærkes, da det skifter, hvilke virksomheder, der skal besvare indberetningen. Derfor er det vigtigt, den forbedres, da virksomhederne i ringe omfang kan oparbejde rutine i denne indberetning.

Berørte virksomheder

3.000-4.000 virksomheder udtrækkes årligt i følge Danmarks Statistik til denne undersøgelse.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at byrden i FUI-indberetningen lettes ved:

1. At den ønskede præcisionsgrad i besvarelsen tydeligt fremhæves, da skøn ofte er tilstrækkeligt. Konkret foreslås det:
- At benytte intervaller som svarmuligheder, hvor det er muligt.
- At det skrives tydeligt på alle spørgsmål eller batterier af spørgsmål, når et skøn er et acceptabelt svar.

2. At der laves en funktion i selve indberetningsskemaet, så indberetter tydeligt ved de enkelte spørgsmål kan se, hvad man indberettede tidligere.