Spring navigation over
Indhold start

NemRefusion: Bedre support til indberetningssystemer

Dato07.06.2017
Nummer651

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Iflg. reglerne om refusion af barsels- og sygedagpenge er det kommunernes ansvar at håndtere virksomheders anmeldelse af fravær samt ansøgning om den pågældende refusion.

Kommunerne er derfor eksperter i regelgrundlaget for barsels- og sygedagpenge-refusioner, men desværre er sagsbehandlerne fra kommunen sjældent i stand til at svare på virksomhedernes konkrete spørgsmål til selve NemRefusion-systemet, da sagsbehandlerne i kommunerne ikke har adgang til den side af systemet, hvorigennem virksomhederne foretager anmeldelse om barsel eller sygefraværet.

I de tilfælde, hvor virksomheden har spørgsmål til en sygeanmeldelse i NemRefusion, besværliggøres kommunikationen imellem kommunen og virksomheden, fordi sagsbehandleren ikke kender til virksomhedens side af systemet og dermed ikke kan hjælpe til ”fejlfinding” eller give vejledning til virksomhedens brug af systemet. Dette øger ”irritationsbyrden” for virksomheden, som oplever at få en ringere service fra kommunen, da problemet, som han ringer med, det ikke bliver løst. Samtidig risikeres det, at sagsbehandlingstiden forlænges for både myndigheden og virksomheden, idet sagsbehandleren stilles system-relaterede spørgsmål vedkommende ikke kan svare på, og virksomheden må bruge ekstra tid på at finde frem til den support de behøver.

Berørte virksomheder

På årsbasis foretager virksomheder samlet set ca. 2 mio. anmodninger i NemRefusion, fordelt på bl.a. barsels, sygdoms - og flexjobrefusion.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at de kommunale sagsbehandlere uddannes yderligere til også at kunne foretage et vist niveau af teknisk support på virksomhedssiden af indberetningssystemerne, så de ved, hvordan det ser ud for virksomhederne, fx ved at medarbejderne har foretaget en brugerrejse i systemet og kan henvise virksomheden til et teknisk supportcenter, hvis der er behov for yderligere support. På den måde vil kommunerne kunne yde bedre og hurtigere vejledning til virksomhederne. Dette skal ske med henblik på at øge kvaliteten af sagsbehandlingen for både myndighed og virksomhed.

Yderligere oplysninger

Forslaget er relateret til forslag nr. 579 (25/10/2016), der fortsat er under behandling. Forslag 579 adresserer ikke setup for support af Nemrefusion, men vedrører alene adgang til kontaktoplysninger ved digital administration af virksomhedspraktik og løntilskud.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomhedsforum foreslår at uddanne kommunale sygedagpengesagsbehandlere til også at fungere som support for indberetningssystemerne, så arbejdsgiverne kan få den nødvendige hjælp ét sted.

Siden 2011 har det været obligatorisk for virksomhederne at søge sygedagpengerefusion digitalt via NemRefusion. Dette har sikret både virksomhederne og kommunerne administrative lettelser.

Har arbejdsgiveren spørgsmål til refusion af sygedagpenge, dvs. til selve sygedagpengesagen, skal arbejdsgiveren kontakte den sygemeldtes bopælskommune. Er det spørgsmål af refusion af barselsdagpenge, dvs. selve barselsdagpengesagen, er det Udbetaling Danmark, som skal kontaktes.

Det er vigtigt, at en arbejdsgiver, som har behov for at få afklaret spørgsmål enten i forhold til den digitale indberetningsløsning eller i forhold til selve sygedagpengesagen kan få et kvalificeret svar. Derfor anses det for hensigtsmæssigt, at det er NemRefusion support, som hjælper arbejdsgiverne i forhold til selve indberetningen. Derved sikres, at arbejdsgiveren får den mest professionelle hjælp. Der er i øvrigt en "demo-løsning" på NemRefusion, som alle (også kommunerne) frit kan anvende ift. at forstå, hvordan indberetningen skal ske.

Der er udarbejdet vejledninger til arbejdsgiverne i brugen af løsningen. Har arbejdsgiveren brug for hjælp til generelle og tekniske spørgsmål om selve indberetningsløsningen, kan de kontakte NemRefusion Support i tidsrummet 6.00 - 18.00. Det fremgår af oplysningerne på www.virk.dk, at der særligt i ydertiderne typisk er få henvendelser til supporten, hvilket sikrer, at arbejdsgiverne kan komme hurtigt igennem.

06.00 - 09:15: Der er typisk få henvendelser til support og du kommer hurtigt igennem
09:15 - 10:30: Der er typisk flere henvendelser til support og du kan opleve lidt ventetid
10:30 - 14:15: Der er typisk mange henvendelser til support og du kan opleve længere ventetid
14:15 - 15:00: Der er typisk flere henvendelser til support og du kan opleve lidt ventetid
15:00 - 18:00: Der er typisk få henvendelser til support og du kommer hurtigt igennem

Bemærk: Ved månedsskifte kan arbejdsgiverne opleve ekstra ventetid på telefonerne.

Forslaget om at uddanne kommunale sygedagpengesagsbehandlere til også at fungere som support for indberetningssystemerne gennemføres derfor ikke.