Spring navigation over
Indhold start

NemRefusion: Bedre support til indberetningssystemer

Dato 07.06.2017
Nummer 651

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Iflg. reglerne om refusion af barsels- og sygedagpenge er det kommunernes ansvar at håndtere virksomheders anmeldelse af fravær samt ansøgning om den pågældende refusion.

Kommunerne er derfor eksperter i regelgrundlaget for barsels- og sygedagpenge-refusioner, men desværre er sagsbehandlerne fra kommunen sjældent i stand til at svare på virksomhedernes konkrete spørgsmål til selve NemRefusion-systemet, da sagsbehandlerne i kommunerne ikke har adgang til den side af systemet, hvorigennem virksomhederne foretager anmeldelse om barsel eller sygefraværet.

I de tilfælde, hvor virksomheden har spørgsmål til en sygeanmeldelse i NemRefusion, besværliggøres kommunikationen imellem kommunen og virksomheden, fordi sagsbehandleren ikke kender til virksomhedens side af systemet og dermed ikke kan hjælpe til ”fejlfinding” eller give vejledning til virksomhedens brug af systemet. Dette øger ”irritationsbyrden” for virksomheden, som oplever at få en ringere service fra kommunen, da problemet, som han ringer med, det ikke bliver løst. Samtidig risikeres det, at sagsbehandlingstiden forlænges for både myndigheden og virksomheden, idet sagsbehandleren stilles system-relaterede spørgsmål vedkommende ikke kan svare på, og virksomheden må bruge ekstra tid på at finde frem til den support de behøver.

Berørte virksomheder

På årsbasis foretager virksomheder samlet set ca. 2 mio. anmodninger i NemRefusion, fordelt på bl.a. barsels, sygdoms - og flexjobrefusion.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at de kommunale sagsbehandlere uddannes yderligere til også at kunne foretage et vist niveau af teknisk support på virksomhedssiden af indberetningssystemerne, så de ved, hvordan det ser ud for virksomhederne, fx ved at medarbejderne har foretaget en brugerrejse i systemet og kan henvise virksomheden til et teknisk supportcenter, hvis der er behov for yderligere support. På den måde vil kommunerne kunne yde bedre og hurtigere vejledning til virksomhederne. Dette skal ske med henblik på at øge kvaliteten af sagsbehandlingen for både myndighed og virksomhed.

Yderligere oplysninger

Forslaget er relateret til forslag nr. 579 (25/10/2016), der fortsat er under behandling. Forslag 579 adresserer ikke setup for support af Nemrefusion, men vedrører alene adgang til kontaktoplysninger ved digital administration af virksomhedspraktik og løntilskud.