Spring navigation over
Indhold start

Automatisk overblik over relevante indberetninger

Dato07.06.2017
Nummer671

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Offentlig digitalisering skal gøre det lettere at drive virksomhed og bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i 2020. For at fremme fokus på erhvervslivets rammevilkår i offentlig digitalisering, stiller Virksomhedsforum en række tværgående forslag til, hvordan offentlige, virksomhedsrettede digitale løsninger generelt kan forbedres.

Rigsrevisionens beretning om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder viser, at virksomheder bruger unødig tid på at søge efter selve indberetningen (startsiderne), når de skal indberette til det offentlige.

For at lette denne opgave, bør det være muligt for en virksomhed at få vist relevante indberetninger på virk.dk. Overblikket bør genereres automatisk ud fra virksomhedens branchekode, således at virksomheden får vist en liste over de mest benyttede indberetninger indenfor virksomhedens branchekoder.

Såfremt virksomheden ikke har oplyst branchekode, kan den automatisk genererede liste indeholde de ti mest benyttede indberetninger generelt.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder som via virk.dk indberetter til det offentlige.

Forslag

Virksomhedsforum forslår, at virksomheder på ’MitVirk’ kan finde et automatisk genereret overblik over de mest benyttede indberetninger inden for deres branchekoder.

Såfremt virksomheden ikke har oplyst branchekode, kan den automatisk genererede liste indeholde de ti mest benyttede indberetninger generelt.

Yderligere oplysningerDer fremgår allerede i dag en oversigt på Virk.dk over de 10 mest benyttede indberetningsløsninger. Det der efterspørges her er, at når virksomheden logger ind på ’MitVirk’, så får de en mere personaliseret oplevelse, ved at de får en oversigt over de mest benyttede indberetningsløsninger for deres type virksomhed.

Forslaget har en relation til det tidligere forslag 68, der omhandler en videreudvikling og personaliseringen af virksomhedernes indgang til Virk.dk.

Rigsrevisionens beretning fra november 2015 viste, at virksomhederne i 5 af de 9 testede løsninger ikke kunne finde startsiden for indtastningen i rette løsning med maksimum 3 unødvendige klik. For 3 af de testede løsninger kunne virksomhederne slet ikke finde startsiden.

Rigsrevisionens beretning fra november 2015; ’Beretning til Statsrevisorerne om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder’ (PDF).

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres, således at virksomheder der logger ind på Virk, vil kunne se en liste eller lignende med de indberetninger, der oftest anvendes af virksomheder inden for den samme branche.

Branche er et af de parametre, der definerer, hvilke indberetninger en virksomhed har brug for at anvende, men det er ikke det eneste, og derfor vil en liste baseret på branchens anvendelse af indberetningsløsninger heller ikke være fuldt dækkende eller fuldt relevant for virksomhederne. Ligeledes er branchekoder heller ikke et uproblematisk parameter, da en del virksomheder har registreret sig med forkert branchekode i forhold til virksomhedens aktiviteter.

En liste baseret på branchekode vil dog utvivlsomt hjælpe nogle virksomheder på rette vej med hurtigere at finde de rette indberetninger. Korrekt implementeret vil løsningen også efterfølgende kunne udbygges med andre parametre, således at relevansen for den enkelte virksomhed øges yderligere.

Initiativet skal ses som en del af det løbende arbejde med at forbedre overblikket på Virk og personalisere brugeroplevelsen på Virk. Initiativet forventes gennemført 1. halvår 2018.

Forslaget er ikke implementeret

Erhvervsstyrelsen har igangsat arbejdet med at implementere forslaget vedr. overblik over hvilke indberetninger andre med samme branchekode bruger. Der er igangsat et proof of concept (fremstilling af prototype) på brancheoverblikket, så redaktionen bag Virk med de rigtige data kan forsikre sig om, at et sådant overblik giver den ønskede merværdi for brugerne. Et overblik baseret på branchekoder giver ikke nødvendigvis det bedste overblik, hvis f.eks. indberetninger som alle virksomhedstyper bruger, fylder for meget i overblikket. Det vil derfor efterfølgende blive vurderet om brancheoverblikket giver reel merværdi eller om virksomhedernes overblik kan etableres via andre metoder. Det betyder bl.a., at overblikket først kommer på Virk i 2019 og ikke i 2018 som tidligere forventet.

Det er målet at virksomhederne får det bedst mulige overblik over indberetninger af relevans for deres virksomhed og de mest centrale opgaver og frister fra det offentlige. Forbedringen af Mit Virk lanceres i etaper. I takt med at Erhvervsstyrelsen får data fra relevante myndigheder udbygges Mit Virk med henblik på at give overblik over flere opgaver og frister af relevans for virksomhederne.