Spring navigation over
Indhold start

Vejledning for opstilling af lys- og lydudstyr ved koncerter, arrangementer og begivenheder

Nummer 643
Tema Turisme

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Spillesteder, festivaler, kulturhuse mv. skal, når de til indendørs arrangementer ønsker at opstille midlertidig lys- og lydudstyr søge om en byggetilladelse, når der er tale om en midlertidig konstruktion, som er over 1 meter høj. Dette vil i sagens natur være tilfældet for de fleste lys- og lydanlæg.

Det giver spillestederne mfl. nogle udfordringer, da der ikke er den nødvendige fleksibilitet ift. den kreative afvikling og udformning af et givet arrangement. Udover at det kan være en relativ langsommelig proces, så oplever de også jævnligt, at når orkesteret/bandet/ensemblet kommer på dagen, så vil de gerne have justeret lys-/lydopsætningen ift. deres ønsker og behov. Større ændringer kræver dog en fornyet byggetilladelse.

I dag har spillestederne mfl. mulighed for at få certificeret deres opsætning af transportabel konstruktion inkl. lys- og lydudstyr, hvorved de slipper for kravet om en byggetilladelse. Udfordringen er her, at der er behov for større fleksibilitet, da opsætningen af lys-/lydudstyr ikke er modulbaseret og samtidig opsættes og designes specifikt til det enkelte arrangement eller begivenhed og afhængigt at de øvrige fysiske forhold. Der er eksempelvis flyvepunkter, som bruges i tilknytning til faste installationer, når der er behov for andre set-ups. Derfor er det rent praktisk ikke muligt at opnå en certificering.

Berørte virksomheder

Spillesteder, festivaler, kulturhuse, forlystelsesparker, teatre mv.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejde med branchen udarbejder en vejledning for lys- og lydopsætning ved arrangementer – og i den proces vurderer om en vejledning er tilstrækkelig, eller om der er behov for at præcisere reglerne og lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Bygningsreglementet kapitel 4 og bilag 2.