Spring navigation over
Indhold start

Øget fleksibilitet ved byggetilladelser til indendørs sceneopbygning

Dato02.02.2017
Nummer642
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Spillesteder er en væsentlig del af turismen og oplevelsesøkonomien i forhold til at tilbyde turisterne attraktive oplevelser.

Spillesteder skal, når de opstiller en indendørs scene, søge om en byggetilladelse jf. bygningsreglementet, når der er tale om en midlertidig konstruktion, som er over 1 meter høj.

Det giver spillestederne nogle udfordringer. Udover at det kan være en relativ langsommelig proces, så oplever de også jævnligt, at når orkesteret / bandet kommer på dagen, så vil de gerne have justeret sceneopsætningen.

Der kan eksempelvis være tale om at flytte dele af scenekonstruktionen, uden at der bliver bygget højere, hvis man ønsker, at dele af orkesteret skal stå et andet sted. Eller der kan være et ønske om, at en del af scenen bliver lidt højere af hensyn til showets afvikling. Disse ændringer vil dog kræve en fornyet byggetilladelse.

I dag har spillestederne endvidere mulighed for at få certificeret deres scenekonstruktion og derved slippe for kravet om en byggetilladelse. Det kræver dog, at scenekonstruktionen er modulbaseret, så certificeringsinstituttet kan beregne og godkende den maksimale belastning, som det er muligt at opstille med modulerne. Udfordringen er her, at spillestedernes scenekonstruktioner sjældent er modulbaseret, og der ofte er tale om specialdesignede scener fra koncert til koncert, hvorfor det rent praktisk ikke er muligt at opnå en certificering, sådan som reglerne er i dag og at en certificeringsordning i øvrigt ikke vurderes at være en løsning på denne problemstilling.

Berørte virksomheder

Spillesteder, teatre og lign.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der, uden at arbejdsmiljø og sikkerhed forringes, bliver taget initiativ til en frivillig autorisation, hvor spillesteder, som har den nødvendige erfaring og de nødvendige kompetencer, kan opstille indendørs scener uden krav om byggetilladelse.

Yderligere oplysninger

Bygningsreglementet kapitel 4 og bilag 2.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

Læs svaret her.

Forslaget implementeres i mindre grad i 2018 og 2019.

For at tydeliggøre, hvornår visse transportable konstruktioner, herunder fx scener, er omfattet af reglerne på området, er vejledningen om transportable konstruktioner ved at blive opdateret og præciseret.

Præciseringerne vil bl.a. blive foretaget på baggrund af en evaluering af reglerne på området, som Rambøll forestår. I arbejdet med evaluering er branchen blevet inddraget. I inddragelsen har branchen givet forslag til forbedringer på området.

Den opdaterede vejledning vil bl.a. indeholde uddybende eksempler på opstilling af scener og lignende konstruktioner, og den opdaterede vejledning vil blive mere brugervenlig - og skal bidrage til en enklere proces for opstilling af scener og andre transportable konstruktioner.