Spring navigation over
Indhold start

Krav om varsling ved ændringer i tilladelse for rutekørsel med sightseeingsbusser

Nummer 641
Tema Turisme

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Rutekørsel med sightseeingsbusser på fastdefinerede sightseeingsture reguleres i dag af flere forskellige offentlige instanser. Trafik- og Byggestyrelsen tildeler rutebustilladelsen, kommunen tildeler / godkender ruten, MOVIA tildeler / godkender stoppestederne og udligningsstederne. Virksomhederne oplever i dag, at der bliver gennemført ændringer i de tildelte ruter og stoppesteder med meget kort varsel, hvilket medfører gener og ekstra omkostninger for dem.

Eksempelvis oplever virksomhederne, at der sker ændringer i stoppesteder og udligningssteder med kort varsel. Udligningssteder er de steder, hvor bussen må holde stille, mens chaufføren holder pause. Konsekvenserne af disse ændringer med kort varsel er, at virksomhederne ikke kan nå at tilpasse deres markedsføringsmateriale, så turisterne er informeret om ændringen. Derudover kan der være uhensigtsmæssigheder ved de nye stoppesteder / udligningssteder, som følge af længere transporttid, overlap med andre sightseeingsbussers ruter samt andre gener i forhold den øvrige trafik. Forlænges transporttiden og ruten vil de sightseeingsbusser, som i dag bruger digitale audio guidning, være nødt til at foretage ændringer i programmet, som afspiller guidningen.

Berørte virksomheder

Sightseeingsbusser, primært i København, men det vil også på sigt kunne være relevant for busser i andre byer i takt med, at turismen udvikler sig.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne på området præciseres, så det tydeligt fremgår, at kommune og trafikselskab skal varsle de berørte parter, inden der kan foretages ændringer i ruter, stoppesteder og udligningssteder. Ændringer skal varsles med mindst en måneds varsel.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om rutekørsel (BEK nr 1736 af 22/12/2006).