Spring navigation over
Indhold start

Smidigere proces for udstedelse af skattepersonnummer til EU-borgere

Dato02.02.2017
Nummer639
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Hoteller og restauranter oplever sagsbehandlingstid på ca. 14 dage for oprettelsen af et skattepersonnummer til en EU-borger, som virksomhederne ønsker at ansætte. Et større københavnsk hotel, der har mange svenske medarbejdere i deres stab på ca. 2000 medarbejdere, oplever denne administration som en stor byrde i forbindelse med ansættelse af EU-borgere, især svenskere. Udfordringen begrænser sig ikke til det enkelte hotel. Det er en anseelig udfordring for arbejdsgivere inden for hotel- og restaurationsbranchen, grundet den høje internationale sammensætning i medarbejderstaben. I 2014 var der næsten 17.000 og i 2015 lidt over 19.000 europæiske medarbejdere, som havde beskæftigelse i Danmark inden for hotel- og restaurationsbranchen.

Det er udfordrende for landets ca. 17.000 arbejdsgivere i hotel og restaurationsbranchen, at SKATs administration og sagsbehandling tager så lang tid. Det forsinker og besværer ansættelsesprocessen. Den langsomme sagsbehandlingstid giver flaskehalse i arbejdskapaciteten hos virksomhederne, hvilket medfører tab af både salg og indtægt. Dertil kommer, at turismeerhvervet benytter sig af mange udenlandske sæsonarbejdere, som er i landet i en kortere periode. Det har i nogle tilfælde betydet, at de pågældende medarbejdere er rejst hjem igen, inden de har fået deres skattepersonnummer.

Berørte virksomheder

Hoteller og restauranter, især i Region Hovedstaden og Region Syddanmark, som har mange svenske og tyske medarbejdere.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der sikres kortere sagsbehandlingstid i SKAT for udstedelsen af skattepersonnummer til EU-borgere, der skal arbejde i Danmark, og at der allokeres de nødvendige ressourcer, så der kan laves et loft på 5 dage for behandling af ansøgninger om oprettelse af et skattepersonnummer. Virksomhederne oplever fx problemer med sagsbehandlingstiden ved SKAT, når de ansætter sæsonarbejdere om sommeren.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

Virksomhedsforum foreslår, at der sikres kortere sagsbehandlingstid i SKAT for udstedelsen af skattepersonnummer til EU-borgere, der skal arbejde i Danmark, og at der allokeres de nødvendige ressourcer, så der kan laves et loft på 5 dage for behandling af ansøgninger om oprettelse af et skattepersonnummer. Virksomhederne oplever fx problemer med sagsbehandlingstiden i SKAT, når de ansætter sæsonarbejdere om sommeren.

SKAT arbejder hele tiden målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiden, og i øjeblikket er sagsbehandlingstiden max. 5 arbejdsdage for udstedelse af skattepersonnummer for 95 pct. af anmodningerne. Der kan forekomme længere sagsbehandlingstider på tidspunkter med øget tilstrømning af udenlandske arbejdstagere. Det søger SKAT at imødegå gennem en fleksibel løsning af opgaven, hvor der kan sættes flere medarbejdere på opgaven i peak-perioder.

Der er imidlertid andre faktorer, der kan forsinke udstedelsen af skattepersonnumre. I dag sendes CPR-nr. med almindelig brevpost, hvilket kan give længere leveringstid og dermed en oplevet lang sagsbehandlingstid. SKAT er ved at undersøge mulighederne for anvendelse af Smart Post, hvor posten sendes digitalt, hvilket afkorter leveringstiden. Denne løsning kræver dog, at modtageren kan modtage digital post.

Forslaget er implementeret i 2017.

Sagsbehandlingstiden for udstedelse af skattepersonnummer er i 2. halvår af 2017 max. 5 arbejdsdage for 88 % af sagerne. SKAT arbejder med fleksibel sagsbehandling, så der sættes flere medarbejdere på opgaven i peak-perioder.

SKAT sender skattepersonnumre til arbejdsgiverne ved anvendelse af Smart Post, så de modtager oplysningerne elektronisk umiddelbart efter, at sagen er behandlet. Smart Post sender kun oplysningerne på papir, hvis arbejdsgiveren ikke kan modtage digital post.

Arbejdsgiverne oplever det ved, at sagsbehandlingstiden frem til de modtager skattepersonnumrene er mindsket.