Spring navigation over
Indhold start

Benyttelse af indkøbspris til beregning af spilafgift

Dato02.02.2017
Nummer638
TemaTurisme

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når udbydere af spil skal beregne spilafgiften af de vundne varegevinster, skal det ske på baggrund af markedsprisen.

Typisk er gevinsterne dog indkøbt særligt til netop at blive brugt som gevinster, og der findes ikke en markedspris på gevinsten, da den ikke findes i almindelig handel.

Virksomheden skal derfor udregne og dokumentere en fiktiv markedspris, som de efterfølgende skal beregne spilafgiften på baggrund af.

Udbydere af spil, som udbyder spil i forbindelse med offentlige forlystelser, er endvidere underlagt regulering i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. I bekendtgørelsen er der på baggrund af indkøbsprisen fastlagt en maksimal værdi for varegevinsten.

Berørte virksomheder

Udbydere af spil.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne bliver ensrettet, og at spilafgiften beregnes på baggrund af indkøbsprisen af en varegevinst.

Yderligere oplysninger

Spilafgiftsloven §14.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomhedsforum foreslår, at afgiften på varegevinster, der beregnes på baggrund af markedsværdien, ændres, så den beregnes på baggrund af indkøbsprisen, som bruges i forhold til beregning af den maksimale værdi, som en gevinst må have efter reglerne for offentlige forlystelser.

Når der betales afgifter af gevinster vundet i spil, skal der ikke betales indkomstskat af gevinstens værdi. Det har derfor historisk set været hensigten, at afgiftsgrundlaget for gevinstafgiften skal afspejle gevinstens værdi for vinderen. Der betales gevinstafgift af gevinster vundet i Danske Spils lotterier, klasselotterier, almennyttige lotterier, spil uden indsats og gevinstopsparing. I fx Danske Spils lotterier og i klasselotterier kan der kun udbetales kontantgevinster, mens der fx i almennyttige lotterier og spil uden indsats kan være både kontant- og varegevinster. I spil i offentlige forlystelser må gevinster kun udbetales som varer.

Hvis gevinsten udbetales i kontanter, svarer gevinstbeløbet til gevinstens værdi for vinderen. Der skal efter gældende regler betales 17,5 pct. i afgift. For at sidestille afgiftsgrundlaget af en varegevinst med en kontantgevinst – set fra vinderens synspunkt – skal der af varegevinster betales 17,5 pct. i afgift af varens værdi for vinderen, hvilket vil sige markedsværdien. Der gælder en afgiftsfri bundgrænse på 200 kr. pr. gevinst for både kontant- og varegevinster.

Da indkøbsprisen for en vare normalt er under markedsværdien, og ved donationer endda ikke eksisterende, vil anvendelse af indkøbsprisen som afgiftsgrundlag betyde, at der af en varegevinst skal betales mindre i afgift end efter gældende regler. Forslaget vil give uens behandling af vare- og kontantgevinster, hvilket kan give spiludbydere et incitament til at konvertere kontantgevinster til varegevinster som dermed vil medføre et mindreprovenu for staten. Under alle omstændigheder vil der af donationer skulle fastsættes et afgiftsgrundlag, og i mangel af en indkøbspris vil markedsværdien derfor sandsynligvis skulle anvendes for donationer.

At indføre en særregel alene for opgørelse af afgiftsgrundlaget for varegevinster vundet i spil i offentlige forlystelser vurderes ikke at være hensigtsmæssig, da det vil medføre, at afgiftsgrundlaget ikke længere vil afspejle gevinstens værdi for vinderen og desuden betyde forskelligt afgiftsgrundlag for varegevinster vundet i spil i offentlige forlystelser og i fx almennyttige spil og spil uden indsats. Endvidere vurderes det, at indførelsen af forskellige afgiftsgrundlag mellem de nævnte spil er uforenelig med EU-traktatens statsstøtteregler.