Spring navigation over
Indhold start

Benyttelse af indkøbspris til beregning af spilafgift

Sendt til Skatteministeriet
Dato 02.02.2017
Nummer 638
Tema Turisme

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når udbydere af spil skal beregne spilafgiften af de vundne varegevinster, skal det ske på baggrund af markedsprisen.

Typisk er gevinsterne dog indkøbt særligt til netop at blive brugt som gevinster, og der findes ikke en markedspris på gevinsten, da den ikke findes i almindelig handel.

Virksomheden skal derfor udregne og dokumentere en fiktiv markedspris, som de efterfølgende skal beregne spilafgiften på baggrund af.

Udbydere af spil, som udbyder spil i forbindelse med offentlige forlystelser, er endvidere underlagt regulering i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. I bekendtgørelsen er der på baggrund af indkøbsprisen fastlagt en maksimal værdi for varegevinsten.

Berørte virksomheder

Udbydere af spil.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne bliver ensrettet, og at spilafgiften beregnes på baggrund af indkøbsprisen af en varegevinst.

Yderligere oplysninger

Spilafgiftsloven §14.