Spring navigation over
Indhold start

Kvartalsvis indberetning af spilafgift i forbindelse med offentlige forly-stelser

Dato02.02.2017
Nummer637
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

For hovedparten af offentlige forlystelser er udbud af gevinstgivende spil en integreret del af deres forretningsmodel. Udbydere af spil i forbindelse med offentlige forlystelser skal indberette og indbetale spilafgift hver måned. Således skal der betales en afgift på 17,5 pct. af den del af præmiens markedsværdi, der overstiger 200 kr. Bekendtgørelsen om offentlige forlystelser lægger endvidere en øvre grænse på gevinsternes værdi, da indkøbsprisen på den enkelte gevinst ikke må overstige 500 kr.

For mange af spiludbyderne skønnes det, at der er tale om under 1.000 kr., som de skal indberette hver måned.

Hovedparten af spiludbyderne udbyder endvidere kun spil i sommersæsonen, men er stadig forpligtet til at lave en ”nul”-indberetning i de måneder, hvor de ikke har noget aktivitet. Dermed udgør administrationen en uforholdsvis stor administrativ byrde i forhold til den indberettede afgift, som udgør 17,5 pct. af gevinster over 200 kr.

Udfordringen vedrører kun offentlige forlystelser, hvor der er tale om lykkespil, herunder roulettespil og tombola, og behændighedsspil. Det er ikke tilladt at spille om penge i forbindelse med offentlige forlystelser jf. bekendtgørelse om offentlige forlystelser §10.

Berørte virksomheder

Udbydere af spil i forbindelse med offentlige forlystelser samt udbydere af spil, som eksempelvis har kran-spil opstillet i indkøbscentre.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at udbydere af gevinstgivende spil, dog ikke spil med kontantgevinster, kan indberette spilafgiften kvartalsvis, såfremt den årlige spilafgift det forudgående år har været mindre end 50.000 kr.

Yderligere oplysninger

Spilafgiftsloven §14 og §21. Bekendtgørelse om offentlige forlystelser.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum foreslår, at offentlige forlystelser kan indberette afgiften kvartalsvis, hvis der ikke er tale om kontantgevinster, såfremt den årlige spilafgift det forudgående år har været mindre end 50.000 kr.

Regeringen er positiv stemt overfor forslaget, men det vurderes uhensigtsmæssigt, at lade indberetningsfrekvensen afhænge af det seneste års omsætning, da det betyder, at udbydere med en svingende omsætning omkring den foreslåede grænse risikerer at skulle ændre indberetningsfrekvens hvert år. Skift i indberetningsfrekvens vurderes i sig selv at medføre administrative omstillingsbyrder for spiludbyderne.

Regering vil ved førstkommende lejlighed ændre indberetningsfrekvensen for udbydere med tilladelse til spiludbud efter bekendtgørelse om offentlige forlystelser fra måneden til kvartalet. Det bemærkes, at tilladelsesindehavere i henhold til bekendtgørelsen ikke må udbyde spil om penge eller stærke drikke, og spillemærker eller andre gevinster må ikke ombyttes med penge.

Forslaget er implementeret i 2018

Forslaget indgår som en del af lovforslaget om gennemførelse af afgiftssaneringspakken m.v. (L 103), som blev fremsat den 14. november 2018. Indførelse af kvartalsvis afregning af spilafgift for spil i offentlige forlystelser foreslås gennemført med virkning fra den 1. april 2019.