Spring navigation over
Indhold start

Præcisering af spilafgiftsloven

Dato02.02.2017
Nummer636
TemaTurisme

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Spilafgiftslovens § 14 pålægger en offentlig forlystelse at indberette spilleafgift for alle gevinstgivende spil, der bliver udbudt inden for den offentlige forlystelse. Der er ved lovens udformning ikke taget højde for, at der inden for en offentlig forlystelse kan være andre virksomheder ud over den offentlige forlystelse, der udbyder gevinstgivende spil. Det medfører, at offentlige forlystelser er afgiftspligtige af alle gevinstgivende spil, som udbydes inden for den offentlige forlystelse. Og det medfører en masse administrativt arbejde i at indsamle de nødvendige informationer, for at kontrollere de maskiner og spil, som andre ejer. Det gælder altså også spil, som faktisk udbydes af andre virksomheder end den offentlige forlystelse.

Som konsekvens af loven skal virksomheder, der udbyder spil inden for en offentlig forlystelse, på månedsbasis indrapportere udbyderens spilomsætning til den offentlige forlystelse, som samtidig er nødt til at føre kontrol med udbyderne, da det er den offentlige forlystelse, som hæfter og er ansvarlig over for skattemyndighederne. Endvidere skal den offentlige forlystelse opkræve afgiften hos udbyderne af spil og indbetale afgiften til skattemyndighederne.

Som eksempel kan nævnes, at udbyderen af tombola-spil hver måned skal registrere antallet af vundne gevinster, hvor gevinstværdien overstiger 200 kr. Oplysningerne og gevinstafgiften skal indberettes til den offentlige forlystelse. Den offentlige forlystelse skal hver måned, på vegne af samtlige udbydere af spil inden for den offentlige forlystelse, indberette og indbetale spilleafgiften. Da den offentlige forlystelse er ansvarlig over for skattemyndighederne, skal denne ligeledes føre kontrol med indberetningerne fra udbyderne.

Den nuværende lovgivning medfører dobbeltarbejde og unødvendige byrder for både offentlige forlystelser og udbydere af spil i forbindelse med offentlige forlystelser. Afhængigt af typen af spil vurderes det at tage et par timer pr. måned pr. spil at opgøre antallet af gevinsterne, gevinsternes værdi samt beregne afgiften og indberette dette.

Berørte virksomheder

Offentlige forlystelser og udbydere af spil, fx fastliggende teltholdere på Bakken og omrejsende cirkusser.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det spilafgiftslovens § 14 justeres, så den i lighed med lovens §15 og 16 udtrykkeligt lægger afgifts- og indberetningspligten på udbyderen af spillet og ikke på den offentlige forlystelse.

Yderligere oplysninger

Relevant lovgivning er spilafgiftslovens §14 og Bekendtgørelse om offentlige forlystelser.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomhedsforum foreslår, at spilafgiftslovens § 14 ændres, så den i lighed med lovens § 15 (spil uden indsats) og § 17 (gevinstopsparing) udtrykkeligt pålægger den, der afholder spillet, afgifts- og indberetningspligt i stedet for den, der har tilladelsen til at udbyde spillet.

Systematikken i lovgivningen på spilleområdet er, at såfremt en udbyder af spil skal have tilladelse til spiludbuddet, er det indehaveren af tilladelsen, der er ansvarlig for såvel overholdelse af reglerne for spillets regulering og angivelse og betaling af spilafgiften. Dette gælder fx også for udbud af lotteri, hvor der anvendes forhandlere, og udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater, hvor spillet foregår i spillehaller. Tilladelser til udbud af spil gives hovedsagelig af Spillemyndigheden, som tillige regulerer spillet. Spil i forbindelse med offentlige forlystelser gives dog af politiet, som også er den regulerende myndighed.

Denne systematik bevirker, at tilladelsesindehaveren får et samlet ansvar i relation til hele spillelovgivningen, og dette vurderes som hensigtsmæssigt for at sikre både korrekt spilafvikling mv. og afgiftsbetaling.

At afgiftsbetalingen i spilafgiftsloven §§ 15 og 17 pålægger den, der afholder spillet skyldes alene, at udbud af spil uden indsats (lovens § 15) og gevinstopsparing (lovens § 17) ikke kræver tilladelse.