Spring navigation over
Indhold start

Afskaf den utidssvarende 5 års godkendelse af spilautomater

Sendt til Skatteministeriet
Dato 02.02.2017
Nummer 635
Tema Turisme

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Turisme i Danmark inkluderer en række oplevelsestilbud. De spænder fra museer og attraktioner over friluftstilbud og koncerter til kasinoer og spiloplevelser. Herudover en række kasinoer og mere end 25.000 spilautomater, der er opstillet på færger, i forlystelsesparker, på værtshuse, hos købmænd og i kiosker.

Spilautomater skal løbende kontrolleres, og hvert femte år skal der på ny ske en godkendelse af den enkelte spilautomat. Dette er fastsat i Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer, § 16. Denne godkendelse skal ske af en ekstern aktør, enten Teknologisk Institut eller Force, der opsætter en plombering på spilautomaten. Godkendelsen betales af ejerne af spilautomaterne. Aftale om godkendelse af spilleautomater forhandles mellem ejeren af spilleautomaterne og den eksterne aktør, og prisen varierer derfor afhængigt af antallet af spilautomater, der er omfattet af aftalen. Konkret varierer prisen fra 350 - 1.100 kr. per automat.

Bestemmelsen kommer fra en tid, hvor spilleautomaterne var mekaniske og blev nedslidte. Det kunne føre til maskinelle fejl og uregelmæssigheder i gevinsterne. I dag er automaterne digitale og har ikke den type fejl, der i sin tid blev kontrolleret for. Bestemmelsen om godkendelse hvert femte år er derfor utidssvarende, pålægger branchen unødigt besvær og er en unødvendig merudgift til automatdriften.

En spilautomat godkendes og plomberes ved opstart, og sker der ikke ændringer af spilautomaten, så som opdatering af programmerne, er dette fuldt tilstrækkeligt. Er ejeren nødsaget til at bryde plomberingen, skal maskinen godkendes og plomberes af en ekstern aktør igen.

Spilautomaterne kontrolleres endvidere løbende ved besøg fra Spillemyndigheden. På kontrolbesøgene åbnes spilautomaterne oftest og plomberingen af spilautomaten kontrolleres. Dette sker, og skal ske, flere gange i løbet af en fem års periode.

Berørte virksomheder

Der er ca. 400 virksomheder, der ejer og opstiller spilautomat, der er berørt af denne problemstilling.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at den specifikke 5 års godkendelse og plombering af spilautomater afskaffes, og erstattes med en tilstrækkelig plombering ved opstart og Spillemyndighedens løbende kontrol af automater og genplombering ved opdatering af maskinen.