Spring navigation over
Indhold start

Afskaf den utidssvarende 5 års godkendelse af spilautomater

Dato02.02.2017
Nummer635
TemaTurisme

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Turisme i Danmark inkluderer en række oplevelsestilbud. De spænder fra museer og attraktioner over friluftstilbud og koncerter til kasinoer og spiloplevelser. Herudover en række kasinoer og mere end 25.000 spilautomater, der er opstillet på færger, i forlystelsesparker, på værtshuse, hos købmænd og i kiosker.

Spilautomater skal løbende kontrolleres, og hvert femte år skal der på ny ske en godkendelse af den enkelte spilautomat. Dette er fastsat i Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer, § 16. Denne godkendelse skal ske af en ekstern aktør, enten Teknologisk Institut eller Force, der opsætter en plombering på spilautomaten. Godkendelsen betales af ejerne af spilautomaterne. Aftale om godkendelse af spilleautomater forhandles mellem ejeren af spilleautomaterne og den eksterne aktør, og prisen varierer derfor afhængigt af antallet af spilautomater, der er omfattet af aftalen. Konkret varierer prisen fra 350 - 1.100 kr. per automat.

Bestemmelsen kommer fra en tid, hvor spilleautomaterne var mekaniske og blev nedslidte. Det kunne føre til maskinelle fejl og uregelmæssigheder i gevinsterne. I dag er automaterne digitale og har ikke den type fejl, der i sin tid blev kontrolleret for. Bestemmelsen om godkendelse hvert femte år er derfor utidssvarende, pålægger branchen unødigt besvær og er en unødvendig merudgift til automatdriften.

En spilautomat godkendes og plomberes ved opstart, og sker der ikke ændringer af spilautomaten, så som opdatering af programmerne, er dette fuldt tilstrækkeligt. Er ejeren nødsaget til at bryde plomberingen, skal maskinen godkendes og plomberes af en ekstern aktør igen.

Spilautomaterne kontrolleres endvidere løbende ved besøg fra Spillemyndigheden. På kontrolbesøgene åbnes spilautomaterne oftest og plomberingen af spilautomaten kontrolleres. Dette sker, og skal ske, flere gange i løbet af en fem års periode.

Berørte virksomheder

Der er ca. 400 virksomheder, der ejer og opstiller spilautomat, der er berørt af denne problemstilling.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at den specifikke 5 års godkendelse og plombering af spilautomater afskaffes, og erstattes med en tilstrækkelig plombering ved opstart og Spillemyndighedens løbende kontrol af automater og genplombering ved opdatering af maskinen.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomhedsforum foreslår, at det specifikke 5 års syn og plombering afskaffes. Synsgodkendelsen hvert femte år er en sikkerhed for, at spilleautomaten fungerer korrekt og lever op til kravene i lovgivningen. Et interval på fem år findes rimeligt og fornuftigt.

Synet gennemføres af testvirksomheder, hvis ansatte har forudsætningerne for at opdage, om der bl.a. er sket ændringer af spilleautomaten, som Spillemyndigheden ikke har mulighed for at opdage gennem sine tilsyn. Synet er med til at forhindre og afsløre bl.a. konstruktive ændringer, manglende opdateringer af software, ulovlig software og lave/fejlbehæftede tilbagebetalingsprocenter i spilleautomaten, der potentielt kan bevirke, at spillerne snydes for gevinster, og/eller at staten unddrages afgifter.

Spillemyndigheden har ikke de tekniske forudsætninger til at afsløre visse ulovligheder, hvorfor kombinationen af Spillemyndighedens tilsyn og testvirksomhedernes syn vurderes at komplementere hinanden med den dertilhørende fornødne sikkerhed for, at spilleautomaten fungerer korrekt og lever op til kravene i lovgivningen.

Såfremt 5 års synet afskaffes, vil det samlede tilsyn med spilleautomatområdet svækkes, idet der ikke vil være samme sikkerhed for, at spilleautomaterne overholder reglerne. Dette vil give en ringere sikkerhed for spillerne og et lavere niveau af sikkerhed sammenholdt med andre spilområder.

Plombering af de vitale dele i spilleautomaten er med til at sikre, at de vitale lever op til kravene, at spilleautomaten fungerer korrekt, og der ikke sker ændringer af de vitale dele uden det kan konstateres ifm. tilsynet. Uagtet kravet om plombering af vitale dele, har Spillemyndigheden i 2016 ifm. 242, på forhånd anmeldte, tilsyn konstateret mangelfuld plombering ved 24 tilsyn (svarende til ca. 10 pct.).

Forslaget gennemføres derfor ikke, men Skatteministeriet og Spillemyndigheden er på sigt positiv indstillet over for en afskaffelse af synet hvert femte år og plomberingerne, hvis der i stedet for indføres en anden måde at sikre, at spilleautomaterne lever op til kravene i lovgivningen.

Spillemyndigheden er opmærksom på den teknologiske udvikling inden for spilleautomatområdet og undersøger muligheden for, at en certificering på længere sigt kan afløse synsordningen og plombering. Dette kunne fx være certificering af serveren, som en hel række gevinstgivende spilleautomater som oftest vil være koblet op til. Sådan certificering kendes fra onlinekasinoområdet, hvor der skal ske certificering hvert år.