Spring navigation over
Indhold start

Opkræv stykafgiften samtidig med spilleafgiften for spilleautomater

Dato02.02.2017
Nummer634
TemaTurisme

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Turisme i Danmark består udover turismens infrastruktur, som er transport, hoteller og restauranter, også af en række oplevelsestilbud. De danske oplevelsestilbud spænder fra museer og attraktioner over friluftstilbud og koncerter til kasinoer og spiloplevelser. Der er i Danmark en række kasinoer og mere end 25.000 spilautomater, der er opstillet på færger, i forlystelsesparker, på værtshuse, hos købmænd og i kiosker.

Virksomheder, der ejer spilleautomater, bliver årligt opkrævet et gebyr for hver automat, som er opstillet og i drift. Spilleautomaterne optælles én gang årligt, og stykafgiften opkræves særskilt. Dette sker samtidig med, at virksomhederne månedligt afregner spilafgift til staten for aktive spilleautomater. Begge opkrævninger sker gennem indtastning i SKATs Tast selv Erhverv. Den årlige stykafgift afregnes herefter mellem SKAT og Spillemyndigheden, der formelt, jf. Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer, § 17, opkræver det årlige gebyr.

Berørte virksomheder

Der er ca. 400 virksomheder, der ejer og opstiller spilautomater, der er berørt af denne problemstilling.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at den årlige stykafgift afregnes månedligt, sammen med spilafgiften, som 1/12 af den årlige stykafgift. En månedlig afregning vil fjerne en særskilt årlig opkrævning, sikre en naturlig afregning for aktive spilautomater og mindske de administrative byrder.

Den årlige såkaldte styk-afgift på spilautomater bør opkræves månedsvis og digitalt, som en del af den løbende afregning for den statslige spilafgift for spilleautomater. Den månedlige afregning vil sikre en mere sammenhængende arbejdsgang for erhvervet, som er i overensstemmelse med den nuværende praksis og fjerne en særskilt årlig opkrævning.

De offentlige myndigheder kan tilsvarende spare omkostninger til optælling af spilautomater. Isoleret set vil der ske flere afregninger til staten, men samlet set i forhold til erhvervets øvrige arbejdsgange vil det skabe en lettelse.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum har tidligere stillet et forslag vedrørende en lignende problemstilling om indberetning til Dansk Retursystem. Dette forslag 383 er gennemført og implementeret.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

I dag opkræves tilladelsesindehavere et årligt gebyr (stykafgift) for hver spilleautomat, der er opstillet og i drift, samtidig med at afgiften for opstillingen og driften af spilleautomater afregnes månedligt. Det foreslås, at det årlige gebyr afregnes månedligt sammen med spilafgiften som 1/12 af den årlige stykafgift.

Spillemyndighedens omkostninger til administration og tilsyn af spilleautomatområdet dækkes af gebyrbetalingen fra spilleautomaterne, og der tilstræbes en balance over en 4-årig periode. En gebyrændring fra år til måned skal således fortsat være balanceret i forhold til Spillemyndighedens omkostninger.

I dag betaler tilladelsesindehaverne et fast gebyr på 614 kr. (2017-niveau) pr. opstillet spilleautomat pr. kalenderår. Gebyrets størrelse er uafhængigt af, om spilleautomaten er aktiv hele året.

Det forventes, at en omlægning fra årlig til månedlig gebyropkrævning vil ændre adfærden hos tilladelsesindehaverne. Det forventes, at tilladelsesindehaverne periodevis vil tage spilleautomater ud af drift med henblik på at opnå en gebyrbesparelse, og dermed reduceres antallet af aktive spilleautomater pr. måned. Ved fastsættelsen af et månedsgebyr skal der tages højde for denne adfærdsændring samt for Spillemyndighedens øgede tilsynsomkostninger. Den øgede tilsynsomkostning består i et behov for hyppigere gebyrkontroller og øget arbejdsbyrde ved en overgang til månedligt gebyr, såfremt samme tilsynsniveau som i dag skal opretholdes. Ved en omlægning vil det således ikke være muligt blot at dividere 614 kr. med 12 måneder, således at månedsgebyret bliver 51 kr.

Spillemyndigheden oplyser, at der i dag er ca. 25.500 aktive spilleautomater om måneden, og med udgangspunkt i den forventede ændring i Spillemyndighedens øgede tilsynsomkostninger og adfærdsændring hos tilladelsesindehaverne skønner Spillemyndigheden, at et månedsgebyr vil skulle fastsættes til 70 kr. pr. aktiv spilleautomat til dækning af Spillemyndighedens omkostninger. Gebyret pr. spilleautomat vil, hvis spilleautomaten er opstillet hele året, således være 840 kr. pr. kalenderår og dermed dyrere end i dag.

Regeringen er som udgangspunkt positiv stemt overfor forslaget, såfremt branchen ønsker en omlægning til et månedligt gebyr på 70 kr. pr. aktiv spilleautomat. Skatteministeriet har tidligere været i dialog med branchen om de økonomiske omkostninger ved en omlægning af gebyret, som branchen ikke har været interesseret i, hvorfor forslaget ikke gennemføres.