Spring navigation over
Indhold start

Højere beløbsgrænse for spilafgift

Dato02.02.2017
Nummer633
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Udbydere af spil i forbindelse med offentlige forlystelser skal indberette og indbetale spilafgift for alle gevinster over 200 kr. Den nuværende grænse på 200 kr. har ikke været ændret siden 1956 (Lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v. fra 1956). Havde beløbsgrænsen fulgt med den almindelige prisudvikling, skulle beløbsgrænsen i stedet for have været 2.750 kr. Den nuværende grænse står ikke mål med de ressourcer, som både virksomheder og det offentlige skal bruge på at administrere reglerne.

Hvis der eksempel vindes en bamse til en værdi af 250 kr. i en tombola, så skal udbyderen indbetale 8,75 kr. i spilafgift (17,5% i afgift af den del af præmiens værdi, der overstiger 200 kr.).

Hæves grænsen til 750 kr. vurderes det, at forslaget ikke vil have nogen nævneværdige provenumæssige konsekvenser, særligt set i sammenhæng med ressourceforbruget på at administrere spilafgifter på mindre gevinster.

Forslaget vedrører kun offentlige forlystelser, hvor der er tale om lykkespil, herunder roulettespil og tombola, og behændighedsspil. Det er ikke tilladt at spille om penge i forbindelse med offentlige forlystelser jf. bekendtgørelse om offentlige forlystelser §10.

Berørte virksomheder

Udbydere af spil i forbindelse med offentlige forlystelser.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at beløbsgrænsen for gevinster ved spil i forbindelse med offentlige forlystelser hæves fra 200 kr. til 750 kr. (dog ikke kontantgevinster).

Yderligere oplysninger

Spilafgiftsloven §14.

Besvaret februar 2019

Forslaget gennemføres


Virksomhedsforum foreslår, at beløbsgrænsen for gevinster ved spil i forbindelse med offentlige forlystelser hæves fra 200 kr. til 750 kr. (dog ikke kontantgevinster).

Regeringen er positivt stemt for forslaget, da det vil mindske de administrative byrder for de afgiftspligtige virksomheder, herunder udbydere af spil i forbindelse med offentlige forlystelser, almennyttigt lotteri og spil uden indsats. Det bemærkes, at forslaget indgår i den saneringspakke, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har aftalt i august 2018, og forslaget vil derfor blive gennemført.

Det bemærkes, at bundgrænsen på 200 kr. for kontantgevinster forbliver uændret. Lotterier udbudt af Danske Spil eller klasselotterier udbudt af f.eks. Klasselotteriet er samtidig ikke omfattet af den foreslåede forhøjelse af bundgrænsen for andre gevinster. Dette skyldes, at der alene udbydes kontante gevinster.