Spring navigation over
Indhold start

Mulighed for opslag i NCTS på virksomhedsnavn / CVR-nummer

Dato02.02.2017
Nummer630
TemaTurisme

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Skibsmæglere har ikke mulighed for at slå op i NCTS (New Computerised Transit System) og se, hvilke åbne T1-tolddokumenter der er knyttet til deres virksomhed. NCTS er et fælleseuropæisk system til håndtering af data vedrørende forsendelser af varer mellem de tilsluttede lande i henhold til EU´s forsendelsesordning.

Det er muligt at søge i NCTS på T1-tolddokumentets journalnummer og se status på et T1-tolddokument, men det kræver, at man har journalnummeret. Det har skibsmægleren ikke altid, da de ikke er inde over, eller har viden om alle de varer, der bliver bestilt. Det er således muligt at oprette et T1-tolddokument, uden at modtagervirksomheden bliver orienteret.

Bliver et T1-dokument ikke afleveret til de danske toldmyndigheder, så skal den virksomhed, der er angivet som modtagervirksomhed – hvilket i tilfælde med krydstogtsskibene ofte er skibsmægleren – betale den skyldige moms og told.

En skibsmægler er agent for et krydstogtsrederi og er behjælpelig med at få de varer, som rederiet har bestilt, ombord på skibet og håndtere papirarbejdet i forbindelse hermed. Dog kan rederiet og medarbejderne på skibet sagtens bestille varer udenom skibsmægleren, som skibsmægleren derfor ikke er informeret om. Endelig sørger skibsmægleren for de nødvendige tilladelser i forhold til både krydstogtturisterne og besætningen.

Eksempel
Et krydstogtskib bestiller en vare fra en virksomhed inden for EU. Virksomheden eller dennes speditør registrerer varen i NCTS og får udstedt et T1-dokument, så varen kan fragtes told- og afgiftsfrit rundt i Europa. På T1-dokumentet fremgår det, at varen skal leveres til et bestemt krydstogtskib i Københavns Havn og i nogle tilfælde registrerer speditøren ligeledes skibsmægleren på T1-dokumentet. Skibsmægleren får ikke at noget at vide om dette, og har derfor ikke mulighed for at sikre sig, at chaufføren, der leverer den bestilte varer, også efterfølgende afleverer T1-dokumentet til de danske toldmyndigheder. Skibsmægleren risikerer derfor, hvis chaufføren ikke afleverer T1-dokumentet til de danske toldmyndigheder, at der bliver rejst et krav om told fra de danske toldmyndigheder.

Berørte virksomheder

Skibsmæglere.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der laves en mulighed, så skibsmæglere kan se, hvilke åbne T1-dokumenter, der er registeret på deres virksomhed i NCTS-systemet. Alternativt skal skibsmægleren kunne bestille et udtræk over åbne T1-dokumenter på virksomheden hos den danske toldmyndighed.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Det er foreslået, at der skabes mulighed for i NCTS (New Computerised Transit System) at se, hvilke åbne T1-forsendelser der er registreret på den pågældende virksomhed.

Systemet, der giver mulighed for at se status på internationale åbne forsendelser, administreres af EU-Kommissionen og hedder ”Transit MRN Follow up”. Systemet er tilgængeligt på EU-Kommissionens hjemmeside.

Som anført i forslaget er det kun muligt at søge på forsendelsens MRN (Movement Reference Number – ”journalnummer”) med henblik på at se status på åbne forsendelser.

I forbindelse med systemets etablering oplyste EU-Kommissionen, at man af hensyn til databeskyttelsesreglerne ikke ville give mulighed for at søge med oplysninger i den enkelte forsendelsesangivelse, men alene mulighed for at søge med angivelsens MRN med henblik på at se status på den pågældende forsendelse.

SKAT har derfor ingen mulighed for at gennemføre dette forslag.

Alternativt ønskes der mulighed for, at virksomheden skal kunne bestille et udtræk over åbne T1-forsendelser hos de danske toldmyndigheder.

SKAT har ikke teknisk mulighed for at foretage udsøgning i NCTS af åbne forsendelsesangivelser på baggrund af oplysninger om modtageres navn / CVR-nummer (angivelsens rubrik 8). Dette skyldes ligeledes et hensyn til databeskyttelsesreglerne, jf. ovenfor.

SKAT vil derfor ikke efter de foreliggende omstændigheder kunne gennemføre dette forslag.

Det er i forslaget anført, at hvis forsendelsesangivelsen ikke bliver afleveret til de danske toldmyndigheder, så skal den virksomhed, der er angivet som modtagervirksomhed – hvilket i tilfælde med krydstogtsskibene ofte er skibsmægleren – betale den skyldige moms og told.

Hertil skal bemærkes, at SKATs opkrævning af told- og afgiftsbeløb for uafsluttede forsendelser som hovedregel sker hos den hovedforpligtede i afsenderlandet eller i visse tilfælde hos varemodtageren i Danmark. I dette tilfælde er det skibet, som er modtager af varerne.