Spring navigation over
Indhold start

Mulighed for at attestere på følgebrev til MIO tolddokumenter

Dato02.02.2017
Nummer628
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Skibsmæglere har mulighed for at opbevare toldpligtige varer på et lager uden at skulle betale told (MIO – midlertidig opbevaring på lager) i op til 14 dage. For hver vare laves der et MIO-dokument med angivelse af vareart og vareværdi, som bliver registreret hos toldmyndigheden. Når varerne bliver fragtet ombord på krydstogtskibet skal MIO-dokumenterne attesteres, så toldmyndigheden kan se, at varerne er blevet genudført af Danmark.

Tidligere accepterede toldmyndighederne, at skibsmægleren udfærdigede en følgeseddel, hvor samtlige MIO-numrene fremgik, og hvor purseren ombord på krydstogtsskibet kvitterede på følgesedlen. Purseren skal nu kvittere på samtlige MIO-dokumenter for hver vare, der er blevet fragtet ombord på skibet. Purseren vil typisk skulle skrive under på over 10 MIO-dokumenter og i nogle tilfælde over 30 MIO-dokumenter, samtidig med at han skal skrive under på en lang række andre dokumenter, såsom provianteringsdokumenter mv.

Ovenstående betyder, at skibsmægleren i yderste konsekvens, hvis purseren ikke vil underskrive samtlige MIO-dokumenter, skal rundt på hele krydstogtsskibet for at få de respektive områder til at kvittere for deres varer. Og hvis det ikke er muligt at få attesteret MIO-dokumenterne, så skal skibsmægleren betale told af de varer, hvor det ikke har været muligt at få attesteret dokumenterne.

Udfordringen bliver kun forstærket af, at krydstogtskibene kun er i havn i mellem 6 – 12 timer, hvorfor der ikke er særlig megen tid for skibsmægleren til at få varer af- og ombord på skibene samt sikre den nødvendige dokumentation.

Berørte virksomheder

Skibsmæglere.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det igen bliver muligt for purseren ombord på krydstogtskibet at kvittere for de toldfri varer på en følgeseddel, hvor samtlige MIO-numre fremgår frem for en særskilt kvittering på hvert enkeltstående dokument.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Den omtalte frist på 14 dage er efter implementeringen af den ny EU-toldkodeks (EUTK) pr. 1. maj 2016 ændret til 90 dage. Varerne kan således opbevares på MIO (midlertidig opbevaring på lager) i længere tid, hvilket giver en større fleksibilitet.

SKAT har endvidere igangsat et arbejde, hvor der arbejdes henimod en løsning, hvorefter der enten kan kvitteres på det enkelte MIO-dokument eller på et skema indeholdende samtlige MIO-numre, som er relevant for den pågældende leverance af varer til krydstogtskibet.

SKAT arbejder på at have denne løsning klar hurtigst muligt og vil tage kontakt til de enkelte skibsmæglere, når løsningen er klar.

 

Forslaget er implementeret i 2017.

På et møde med skibsmæglerne i marts måned 2017 blev det aftalt, at skibet enten kan kvittere for modtagelse ombord på et print af den enkelte MIO eller på et bilag, hvor mægler, eller den i hvis navn MIO er registreret, har anført de enkelte MIO-numre og foretaget en afkrydsning ud for den enkelte anført MIO. Dermed har mægler, eller den i hvis navn MIO er registreret, formelt taget stilling til hvilke MIO-numre, hvor der anmodes om berigtigelse/lukning.

Skibsmæglerene kan derfor fremadrettet udfærdige et samlet bilag (en følgeseddel) på et skema indeholdende samtlige MIO-numre, som er relevant for den pågældende leverance af varer til krydstogtskibet. Problemstillingen beskrevet i forslaget fra Virksomhedsforum vurderes derfor at være imødekommet og implementeret.