Spring navigation over
Indhold start

Nemmere at få udleveret varer fra ikke EU-lande for ikke-import virksomheder

Dato02.02.2017
Nummer627

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der ikke er registreret som importør på Virk, oplever i forbindelse med, at de køber en vare på internettet fra et land uden for EU, at det er meget besværligt at få udleveret varerne fra tolden, og at varerne når at blive væsentligt forsinket eller sendt retur, hvilket både er bøvlet og betyder, at virksomheden ”har penge ude at svømme”.

Problemstillingen opstår, fordi der går for lang tid, fra varerne er stoppet i tolden, til virksomheden kan få dem udleveret - i de tilfælde, hvor virksomheden ikke allerede er registreret som importør på Virk. Udgangspunktet er, at man skal være registreret som importør på Virk, men der er mange virksomheder, for hvem det ikke bliver relevant, før den dag de skal købe en vare på nettet. Med den omfattende internethandel i dag, falder det ikke naturligt, at man først skal omkring Virk og SKAT, inden man bestiller fx rekvisitter til et udstillingsvindue eller et mindre parti drikkedunke til et fitnesscenter.

Processen er som følger - afhængigt af, om virksomheden er registreret som importør eller ej:

Når kurervirksomheden modtager en pakke stilet til en virksomhed, tjekker kurervirksomheden, om virksomheden er oprettet som importør. Er dette tilfældet, sendes pakken direkte videre til virksomheden, såfremt virksomheden også er tilmeldt SKATs toldkreditordning.

Såfremt virksomheden er registreret som importør uden kredit, men som ”5-dages afregner”, lægges pakken på lager typisk i 14 dage (hos nogle kurervirksomheder i kortere tid) og kurervirksomheden sender et brev med a-post (der har leveringstid på op til 5 dage) til virksomheden, hvori virksomheden bliver bedt om at betale en told til SKAT enten via et af SKATs toldekspeditionssteder eller som kontooverførsel med angivelse af et referencenummer. Betalingen skal herefter registreres hos SKAT, der giver besked om, at pakken kan frigives. Dette kan tage 8-12 dage og kræver opdatering i flere systemer af flere forskellige personer hos SKAT.

Hvis virksomheden ikke er registreret som importør, lægges varen på lager i typisk 14 dage, og kurervirksomheden sender et brev til virksomheden om, at virksomheden skal gå ind på Virk og registrere sig. Registreringen skal så sagsbehandles og godkendes hos til SKAT, hvilket omfatter undersøgelse af virksomhedens eventuelle gæld til det offentlige mv., og kan tage i omegnen af 2-14 arbejdsdage. Vælger virksomheden at registrere sig i SKATs toldkreditordning, (hvilket altid anbefales af SKAT), kan pakken udleveres, når SKAT har godkendt registreringen som importør og frigivet pakken. Vælger virksomheden at registrere sig som ”5-dages afregner”, skal virksomheden først betale opkrævningen, der skal registreres hos SKAT, der derefter kan frigive pakken.

I forbindelse med denne proces gives der ikke direkte besked til kurervirksomheden om, hvor langt sagen er hos SKAT, og det er derfor op til kurervirksomheden at afgøre, hvornår pakken sendes retur. Nogle kurervirksomheder anfører dog en e-mailadresse i brevet, hvortil virksomheden kan orientere kurervirksomheden om, at virksomheden har igangsat en registrering som importør og bede kurervirksomheden om at beholde pakken på lageret indtil godkendelsen er gået igennem.

Berørte virksomheder

Problemstillingen må antages at opstå for et betydeligt antal virksomheder, da handel på internettet i dag er almindelig praksis for de fleste virksomheder og da en stor andel registrerede virksomheder beskæftiger sig med andet end detailsalg og derved ikke opfatter sig selv som importører. En af de førende kurervirksomheder i Danmark oplyser, at de modtager ca. 2-3 pakker om ugen til virksomheder, der ikke er registreret som importører med kredit.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der arbejdes for at gøre det hurtigere at få varer fra lande uden for EU udleveret til virksomheder, der ikke på forhånd er registreret som importør. Formålet skal være at forkorte tiden fra, at varen er ankommet, til den kan udleveres, således at virksomhederne kan nå at få deres varer uden større forsinkelser og inden de sendes retur.

Det foreslås dels, at kurervirksomhederne, hvis ikke de har virksomhedens e-mail, kan anvende virksomhedernes digitale postkasse til at give besked om at lade sig registrere som importør eller betale importopkrævningen frem for fremsendelse af fysiske breve, således at virksomhedens hurtigst muligt får besked.

Det foreslås endvidere, at sagsbehandling i forhold til godkendelse som importør i SKAT og SKATs proces omkring registrering af indbetaling af importopkrævning (5-dages afregning) forkortes.

Virksomhedsforum foreslår desuden, at det i forbindelse med oprettelse af en virksomhed på Virk.dk gøres tydeligere, at det for visse virksomheder kan være en fordel at lade sig registreret som importør, hvis de påtænker på et tidspunkt at købe varer fra lande uden for EU.

Yderligere oplysninger

Den relevante myndighed vedr. processen omkring fortoldning er SKAT, og vedr. virksomhedsoprettelse på Virk er myndigheden Erhvervsstyrelsen.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

Den rejste problemstilling vurderes for nuværende at berøre et relativt begrænset antal virksomheder.

Toldlovgivningen forudsætter, at virksomheder, der importerer varer, bliver registreret som importør, før importen foretages.

Forslagsstilleren ønsker, at virksomheder kan få varer frigivet hurtigere. Regeringen vil tage initiativ til at se nærmere på, om det er muligt at optimere de nuværende processer i forbindelse med importørregistrering, herunder se på en bedre vejledning til virksomhederne på de respektive hjemmesider med fokus på kravene til toldkredit og de alternative muligheder for betaling (5-dagsafregning).

Regeringen arbejder for at revidere vejledningsindsatsen for at gøre registreringsprocessen så smidig som mulig for virksomhederne.

SKAT vil præsentere arbejdet for erhvervslivet på et kommende møde i Toldkontaktudvalget med henblik på kommentarer og andet input til processen. SKAT og Erhvervsstyrelsen er dog fortsat i gang med at vurdere indholdet af vejledning på henholdsvis skat.dk og virk.dk. Fristen forventes at være ultimo 2017.

Forslaget er implementeret i 2017.

I løbet af 2017 har SKAT i samarbejde med Erhvervsstyrelsen foretaget tilretninger og forbedringer af vejledningen til virksomhederne på deres respektive hjemmesider.

Den forbedrede vejledning har til formål at virksomhederne er opmærksomme på at lade sig registrere forud for import af varer, samt at der er sket en kreditvurdering hos SKAT. Dette skal medvirke til at der opstår færre situationer, hvor virksomhederne kan opleve forsinkelser i forbindelse med udlevering af deres importerede varer.

Det kan oplyses, at der på Toldkontaktudvalgsmødet den 29. november 2017, blev orienteret om de forbedrede vejledninger på de respektive hjemmesider.

Forslaget betragtes herefter som implementeret og gennemført delvist.