Spring navigation over
Indhold start

Personnavn skal fremgå ved levering af børneattester i e-boks

Dato02.02.2017
Nummer614
TemaTurisme

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder inden for turisterhvervet ansætter medarbejdere, så beder virksomhederne ofte om en børneattest på medarbejderen. Det betyder, at ved sæsonstart indhenter virksomhederne et betydeligt antal børneattester - for nogle virksomheder over 100 børneattester.

Børneattesten bliver af politiet sendt til virksomheden via e-boks. Svaret på virksomhedens anmodning kommer retur med en besked pr. medarbejder uden angivelse af medarbejderes navn i emne-linjen. Det betyder, at hver besked skal åbnes for, at virksomheden kan se, hvilken medarbejder, som børneattesten vedrører.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder med kontakt med børn.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der ved levering af børneattester i e-boks af emnelinjen fremgår, hvilken person / medarbejder, som børneattesten vedrører.

Yderligere oplysninger

Lov om indhentelse af børneattest.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum for enklere regler har foreslået, at der ved levering af børneattester i e-boks af emnelinjen fremgår, hvilke person/medarbejder børneattesten vedrører.

Regeringen har til brug for besvarelsen af forslaget anmodet om en udtalelse fra Rigspolitiet.

Rigspolitiets har i den forbindelse oplyst, at det i dag er muligt at se et navn, personalenummer, afdeling eller lignende ved fremsendelse til e-boks, såfremt der ved bestillingen er anmodet herom. De oplysninger, som rekvirenten ønsker skal fremgå af emnelinjen på den e-mail, der leveres til rekvirentens e-boks, skal i forbindelse med rekvisitionen af børneattesten blot anføres i feltet ”Modtager”. I dette felt er det muligt at anføre i alt 30 karakterer, der alle vil blive vist i emnelinjen ved leveringen til rekvirenten.

Rigspolitiet har endvidere oplyst, at dette i dag fremgår af den digitale rekvireringsblanket, men at Rigspolitiet i lyset af forslaget fra Virksomhedsforum vil sikre, at muligheden herfor fremover også vil fremgår af politiets vejledning om bestilling af børneattester på politiets hjemmeside.

Forslaget er implementeret i 2017.

Ved besvarelsen i juni 2017 havde Justitsministeriet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der oplyste, at det i dag er muligt at se et navn, personalenummer, afdeling eller lignende ved fremsendelse til e-boks, såfremt der ved bestillingen er anmodet herom. De oplysninger, som rekvirenten ønsker skal fremgå af emnelinjen på den e-mail, der leveres til rekvirentens e-boks, skal i forbindelse med rekvisitionen af børneattesten blot anføres i feltet ”Modtager”. I dette felt er det muligt at anføre i alt 30 karakterer, der alle vil blive vist i emnelinjen ved leveringen til rekvirenten.

Rigspolitiet har dog i lyset af forslaget fra Virksomhedsforum for enklere regler sikret, at muligheden herfor fremgår af politiets vejledning om bestilling af børneattester på politiets hjemmeside. Med denne ændring af vejledningen fremgår det nu af ”Trin For Trin”-vejledningen på politiets hjemmeside, at det er muligt at få leveret børneattester på den måde, som Virksomhedsforum for enklere regler foreslår.