Spring navigation over
Indhold start

Digital dokumentation af badevandskvalitet ved egenkontrol

Dato02.02.2017
Nummer626
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Reglerne for dokumentation og kontrol af vandkvaliteten i badeanlæg er forskellige rundt omkring i landets kommuner, da det ifølge vejledningen til svømmebadsbekendtgørelsen er op til kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med virksomheders egenkontrol af vandkvaliteten, ligesom det er kommunalbestyrelserne, der fastsætter omfanget af egenkontrollen.

Den teknologiske udvikling går hurtigt på dette område og mange nyere badeanlæg er forsynet med moderne teknik og digitale målesystemer mv. Det er der dog ikke nødvendigvis taget højde for i de kommunale krav til tilsyn med egenkontrol af vandkvaliteten.

I visse tilfælde betyder det, at personalet på virksomheden med ansvaret for svømmeanlægget er tvunget til manuelt på en papir-formular at nedfælde informationer om vandkvaliteten hver tredje time, når badeanlægget er i brug (jf. svømmebadsbekendtgørelsen § 11, stk. 4). Dette sker samtidig med at der i forvejen er en elektronisk registrering af de selvsamme informationer, som lever op til kravene i Svømmebadsbekendtgørelsens § 12 om krav til opbevaring af oplysninger i 2 år.

Det er unødvendigt dobbeltarbejde, som ikke er tidssvarende længere, da de digitale løsninger ved nyere svømmebadsanlæg er fuldt ud brugbare, præcise og troværdige. De nuværende digitale løsninger har desuden indbygget alarmsystemer som fx en sms-alarm, der automatisk giver besked, hvis der skulle være problemer med målingerne. Dermed vil en fjernelse af den manuelle registrering ikke ændre ved sikkerhedsniveauet, da alarmfunktionen i systemet stadig vil fungere og der er dermed ikke en større risiko.

Berørte virksomheder

Campingpladser, feriecentre, vandrerhjem, hoteller, forlystelsesparker mv., der har swimmingpools/spabade/vandlande.

Forslag

Virksomhedsforum forslår at, der i Naturstyrelsens ”Vejledning om kontrol med svømmebade”, som både er henvendt til kontrolmyndigheder (fx kommunen) og til de ansvarlige og personalet på svømmebadsanlæg, eller i andre passende rammer skal tilføjes en passus om at en digital registrering af egenkontrol-data, der lever op til kravene i Svømmebadsbekendtgørelsens § 12, anses som tilstrækkelig dokumentation, der ikke behøver følges op af en parallel manuel registrering, hvis denne ikke bidrager med yderligere dokumentation eller sikkerhed.

Yderligere oplysninger

Lovgivning og vejledninger relateret til området:
Naturstyrelsen (2013): Vejledningen om kontrol med svømmebade.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Forslaget om at ændre beskrivelsen af egenkontrol i ”Vejledningen om kontrol med svømmebade”(Kontrolvejledningen), til at egenkontrol kun bør omfatte digitale målinger, og ikke manuelt udførte målinger, samt at registrering af digitale målinger alene kan anvendes, som dokumentation for overholdelse af krav til bassinvandets kvalitet i forhold til pH, frit og bundet klor, temperatur, gennemføres ikke.

MST vurderer, at det er vigtigt at kalibrere måleinstrumenterne ved løbende sikkerhedstjek med manuelle udførte målinger.

For at imødekomme behovet for at der rettes opmærksom på, at kommunen kan træffe afgørelse om omfanget af egenkontrol, og dermed kan vurdere behovet for kalibrering af automatisk måleudstyr samt variere hyppigheden hvormed det automatiske måleudstyr kalibreres med en manuel udført prøveudtagning, så foreslår MST at fremsende en tilføjelse til vejledningen, som udfolder kapitel 7, § 11, stk. 4, vedrørende myndighedskompetencen og omfanget af egenkontrol, til kommunerne. Desuden vil kommunernes beføjelser i forhold til omfanget og dokumentation af egenkontrol blive beskrevet mere detaljeret i en kommende opdatering af ”Vejledning af kontrol med svømmebade”.

Notatet vil rette fokus på, at kommunen er godkendelses- og tilsynsmyndighed på svømmebadsområdet og har mulighed for at fastsætte omfanget af egenkontrol med udgangspunkt i lokalt kendskab til det konkrete svømmebadsanlæg, herunder campingpladser.

Forslaget er ikke implementeret

Status december 2018.

Miljøstyrelsen vil i 2019 udarbejde et notat, som udfolder kapitel 7, § 11, stk. 4, vedrørende myndighedskompetencen og omfanget af egenkontrol, til kommunerne. Notatet vil rette fokus på, at kommunen er godkendelses- og tilsynsmyndighed på svømmebadsområdet og har mulighed for at fastsætte omfanget af egenkontrol med udgangspunkt i lokalt kendskab til det konkrete svømmebadsanlæg, herunder campingpladser.

Senere ved en opdatering af kontrolvejledningen, så vil Miljøstyrelsen udvide og beskrive mere detaljeret kommunens beføjelser i forhold til omfanget og dokumentationen af egenkontrol.

Effekten vil blive, at virksomhederne vil kunne få mulighed for at en godkendelse, hvor kommunen har været endnu mere opmærksom på at vilkårene kan tilpasses den konkrete svømmebadsanlæg mv. i forhold til egenkontrol. Det kan betyde at virksomheden på sigt sparer tid og penge ved at sørge for at svømmebadsanlægget fungerer optimalt.