Spring navigation over
Indhold start

Bedre vejledning ved bekæmpelse af måger

Dato02.02.2017
Nummer624
TemaTurisme

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Festivaler, markeder, forlystelsesparker og andre virksomheder, der er generet af måger, kan søge om tilladelse til at regulere antallet af måger hos Naturstyrelsen.

Mågerne raserer affaldscontainere og kan dermed udgøre et hygiejnisk problem for virksomhederne, ikke mindst i forhold til eventuelle madboder og lignende.

Naturstyrelsen giver en tilladelse eller et afslag ud fra en vurdering af problemets omfang og en vurdering af, hvorvidt virksomheden har gjort tilstrækkeligt selv for at forebygge og mindske generne, eksempelvis ved montering af net og ”fuglepigge”. Ved afslag bliver virksomheden informeret om, at styrelsen vurderer, at virksomheden kan gøre mere for at forebygge indsatsen, men uden at der gives konkrete anvisninger til, hvorledes virksomheden kan gøre dette.

Berørte virksomheder

Festivalarrangører, spisesteder og forlystelsesparker m.fl.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Naturstyrelsen i forbindelse med et afslag styrker styrelsens vejledning, så virksomheden bliver bedre informeret om de muligheder, som styrelsen vurderer, at virksomheden med fordel kan benytte for at begrænse antallet af måger.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, jagtloven og bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

I mange tilfælde er det allerede sådan i dag, at vildtkonsulenterne i Naturstyrelsen, som giver de konkrete tilladelser eller afslag, også giver vejledning om relevante afværgeforanstaltninger. Når borgere og politikkere henvender sig til Miljøstyrelsen, forsøges det også i vidt omfang at give vejledning om relevante afværgeforanstaltninger.

Når Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen fremadrettet er i dialog om administrationen af vildtskadebekendtgørelsen, vil der blive lagt vægt på, at vildtkonsulenterne i deres sagsbehandling i vidt omfang rådgiver om relevante afværgeforanstaltninger.

Forslaget er implementeret i 2017.

I mange tilfælde er det allerede sådan i dag, at vildtkonsulenterne i Naturstyrelsen, som giver de konkrete tilladelser eller afslag, også giver vejledning om relevante afværgeforanstaltninger. Når borgere og politikkere henvender sig til Miljøstyrelsen, forsøges det også i vidt omfang at give vejledning om relevante afværgeforanstaltninger.

Når Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen fremadrettet er i dialog om administrationen af vildtskadebekendtgørelsen, vil der blive lagt vægt på, at vildtkonsulenterne i deres sagsbehandling i vidt omfang rådgiver om relevante afværgeforanstaltninger.

Opgaven med konkret vejledning af borgerne om vildtskader ligger hos Naturstyrelsen. Miljøstyrelsen kontakter Naturstyrelsens vildtkonsulenter og minder om forpligtelsen til at yde konkret vejledning om vildtskadeafværgning. Det kan oplyses, at det konkrete problem i kommunerne også forsøges afhjulpet ved at der indføres jagttid på sølvmåger i forbindelse med næste revision af jagttidsbekendtgørelsen.